Les Competències

Cia Les fitxesde treballd’aquestquadernpermeten desenvolupar lesdestreses i leshabilitatsnecessàries per comprendre tot tipusde textos:narracions, textos informatius,anuncis,notícies, instruccions… Lamillorade la competència lectora redundaràpositivament en l’aprenentatgede l’alumnat, l’ajudaràa sortir-se’nen la sevavidaquotidiana idespertarà,amés,el seu interès per la lectura. Aquestmaterial formapartd’una col·lecciódequaderns adreçadaa reforçardosaspectes instrumentals essencialsa l’EducacióPrimària: la comprensió lectora i la resoluciódeproblemes. ES0000000016414635706_coberta_CompLec1_PRIM_47021 ES0000000016414635706_coberta_CompLec1_PRIM_47021.indd 1 Les fitxesde treballd’aquestquadernpermeten desenvolupar lesdestreses i leshabilitatsnecessàries per comprendre tot tipusde textos:narracions, textos informatius,anuncis,notícies, instruccions… Lamillorade la competència lectora redundaràpositivament en l’aprenentatgede l’alumnat, l’ajudaràa sortir-se’nen la sevavidaquotidiana idespertarà,amés,el seu interès per la lectura. Aquestmaterial formapartd’una col·lecciódequaderns adreçadaa reforçardosaspectes instrumentals essencialsa l’EducacióPrimària: la comprensió lectora i la resoluciódeproblemes. ES0000000016425635765_coberta_CompLec3_PRIM_47023 ES0000000016425635765_coberta_CompLec3_PRIM_47023.indd 1 Comprensió lectora MIRA MIRA és el mètode que ensenya comprensió lectora. Localitzar informació explícita, inferir informació implícita, relacionar i valorar són les quatre capacitats que un bon lector ha de dominar, i a MIRA MIRA es treballen mitjançant la imatge i el joc. Amb MIRA MIRA, juntament amb la comprensió lectora, es practiquen també l’expressió oral, la creativitat, el pensament abstracte, la connexió entre diferents coneixements, l’argumentació del punt de vista personal, el respecte per l’opinió dels altres i el sentit de l’humor. MIRA MIRA FITXES DE TREBALL Comprensió lectora Mètode MIRA MIRA 4 t PRIMÀRIA La fira La neu En ruta Les fitxesde treballd’aquestquadernpermeten desenvolupar lesdestreses i leshabilitatsnecessàries per comprendre tot tipusde textos:narracions, textos informatius,anuncis,notícies, instruccions… Lamillorade la competència lectora redundaràpositiv en l’aprenentatgede l’alumnat, l’ajudaràa sortir-se’ne la sevavidaquotidiana idespertarà,amés,el seu inte per la lectura. Aquestmaterial formapartd’una col·lecciód adreçadaa reforçardosaspectes instrument essencialsa l’EducacióPrimària: la comprensi i la resoluciódeproblemes. ES0000000016431 635824_coberta_CompLec5_PRIM_47025 ES0000000016431635824_coberta_CompLec5_PRIM_47025.indd 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=