Biologia i Geologia CM

BIOLOGIA I GEOLOGIA Coneix-nemés sobre ESO - BATXILLERAT

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Feim servir la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental al món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentam un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensam que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindicam la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostam per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui.

7 4 6 3 5 2 1 Materials flexibles per cobrir les teves necessitats a la teva manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. LLIBRE LLIBREMÈDIA • Tasques en situacions d’aprenentatge reals • Reptes, projectes • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Organitzadors de la informació que ajuden a comprendre millor • Continguts clars, rigorosos i actualitzats presentats amb un llenguatge senzill • Activitats amb traça • Fes les teves pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Tasques cooperatives • Microprojectes • Experiments • Recerques • Debats • Activitats connectades amb altres àrees Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Millora l’estudi de l’alumnat a casa Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Proves d’avaluació interactives • Ludificació • Ludificació • Eina en línia per fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Crea els teus propis tests i envia’ls. • Pràctiques • Solucionari • En format Word modificable

Biologia i 2 1 4 METODOLOGIA BASADA EN REPTES QUE DEFINEIXEN UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE • Cada unitat didàctica està plantejada com un projecte científic en què s’aborda un repte que guia l’adquisició de sabers bàsics i el desenvolupament de les competències necessàries. • L’alumnat necessita aprendre sabers bàsics per resoldre el repte i per assolir les competències específiques. • Fomenta la creativitat de l’alumnat i el treball cooperatiu, amb un producte final que es pot divulgar. • Tot plantejat de manera que el material també es pugui fer servir amb una metodologia més tradicional. CONTINGUTS CONNECTATS AMB LA REALITAT • Més relació amb la realitat de l’alumnat. Amb exemples pròxims i reals. • Es tracta que l’alumnat comprengui com és el món real i els reptes que planteja. • Es presenten els sabers bàsics perquè l’alumnat construeixi el seu aprenentatge a partir d’una base sòlida. • Continguts ben organitzats exposats de manera visual: dibuixos científics, fotografies i infografies.

Geologia 5 3 4 AVENÇOS CIENTÍFICS DEL SEGLE XXI • Per comprendre la importància de la ciència en la nostra societat. CIÈNCIA PRÀCTICA PLANTEJADA AMB: • Activitats de recerca: relacionen els sabers bàsics amb el repte. Plantejades per adquirir coneixement i desenvolupar competències en la resolució del repte. • Activitats d’organització: repassen els continguts bàsics de la unitat amb diferents tècniques d’estudi. • Activitats de comprensió: apliquen el que han après: • Relacionant continguts diferents: de la unitat entre si, d’altres unitats, d’altres àrees i d’altres àmbits de la vida. • Analitzant notícies actuals. • Presentant perfils professionals. Igualtat de gènere Treballa la igualtat de gènere, tenint en compte els principis bàsics de la coeducació. Exposa i valora les aportacions de les dones en l’àmbit de la ciència. Cert o fals Apartat integrat en els continguts on s’analitzen informacions falses, mites, llegendes urbanes, fake news… I MOLT MÉS: Millorar el món Planteja un repte per unitat relacionat amb algun dels objectius de desenvolupament sostenible UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR. ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

6 Material per a l’alumnat ESO RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Llibre per a l’alumnat S’acompanya del quadern Avenços científics del segle XXI per a 1r i 3r d’ESO per comprendre la importància de la ciència en la nostra societat. L L I BR EMÈD I A • Vídeos explicatius • Imatges 3D retolades i amb explicacions didàctiques • Recursos de tipus hotspot • Galeria d’imatges • Animacions i presentacions digitals • Vídeos de pràctiques de laboratori • Activitats interactives El nostre projecte CLIL per a Biology and Geology Per a més informació consulta santillana.cat/clil

Recursos del professorat disponibles a e-vocación 7 L L I BR EMÈD I A Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe. • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat • Proves d’avaluació interactives • Feedback automàtic i immediat que permet la presa de decisions • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i que també es poden assignar per fer a casa Material per al professorat ESO RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions • Solucionari del llibre de l’alumnat R ECUR SOS D I DÀCT I CS En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A

1 3 8 Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: Itinerari didàctic ESO (model de 1r ESO) Esprem-te el cervell per recordar el que saps. Fes memòria dels coneixements que has adquirit en altres cursos, en altres unitats o en les teves pròpies experiències. Investiga, pensa i respon les qüestions que t’ajudaran a resoldre el repte i les competències específiques. Utilitza els continguts del llibre per trobar les respostes. Busca informació contrastada a Internet, en altres llibres, en les persones del teu entorn... Organitza-la i extreu-ne conclusions per resoldre les qüestions plantejades. La situació d’aprenentatge. El repte 2 Reflexiona sobre un aspecte de la vida quotidiana i posa’t al lloc dels personatges que el presenten. Accepta el repte proposat a partir de la situació d’aprenentatge. Contribueix resolent el repte a complir una o diverses metes d’un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Un ODS i les seves metes Les competències específiques

4 5 6 Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. 9 Aprèn els sabers bàsics a partir de textos clars i de tota la potència del llenguatge visual: fotografies, dibuixos, infografies... Experimenta i duu a terme pràctiques senzilles. Resol aquests procediments aplicant el que has après. Pensa críticament. Debat sobre la veracitat d’aquests continguts. A la secció Cert o fals? hi trobaràs propostes per aprendre a produir informació veraç i desmuntar fake news i mites. No t’aturis. Acaba el repte, comunica el que has aconseguit a les persones que t’envolten compartint els resultats amb el teu entorn proper. D’aquesta manera contribuiràs a construir un món millor per a totes les persones. Organitza la informació i aplica els sabers bàsics als apartats Organitz el que he après i Comprov el que he après. Estableix connexions entre la biologia i la geologia i altres branques del saber. Pensa críticament. Analitza una notícia i respon les preguntes que potenciaran la reflexió. Els sabers bàsics Les activitats finals Difon el repte

1 0 Material per a l’alumnat Batxillerat RECURSOS PER A L’ALUMNAT L L I BR E D I G I TA L

Recursos del professorat disponibles a e-vocación 1 1 Material per al professorat Batxillerat RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Pràctiques • Enriquiment i aprofundiment • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions • Solucionari del llibre de l’alumnat R ECUR SOS D I DÀCT I CS En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A L L I BR E D I G I TA L

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 1 2

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 1 3

1 4 Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

1 5 e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana

1 6

1690640 santillana.cat ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=