Biologia eta Geologia

DBH - BATXILERGOA BIOLOGIA ETAGEOLOGIA Ezagutu gehiago munduak eraikitzen

Guk nahi dugun oro izan daiteke mundua

Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak ikaslearen liburuan. • Prestakuntza-ebaluazioa. • Finkatze ǻX\EO • Aberasteko ǻX\EO • Ikaslearen liburuaren pertsonalizazioa gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du, egungo munduan funtsezkoa den jakintza. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala ETVSFIX\EX^IR HE • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko elementu gisa. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikasleen libururako sarbidea Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Proiektuaren ikuskerak eta hura osatzen duten elementuek neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen dituzte, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unesco edo EB, esate baterako. Ebidentzia 1 5 6 7 Teknologia Hezkun ikusp human Hezku inklus guztio ERRONKAZ BETETAKOMUNDU BATEAN BIZI GARELAKO HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: 2

1 2 3 4 5 ntzaren pegi nistikoa untza siboa, ontzat Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketa. • Ikasketa benetako testuinguruetan, ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak direnetan. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016) defendatzen dugu hezkuntzak: • Guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntza integrala sustatu behar duela. Proiektua NBEren Agenda 2030ekin, GJHekin eta garapen jasangarriarekin konprometitzen da. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobe baten eraikuntzan. Konpromisoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa Fake newsen mundu honetan, jakintza transmititzearen, eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzearen garrantzia aldarrikatzen dugu. Gaur egungo mundua ulertzeko egokia den jakintza eguneratuaren alde egiten dugu. 3

Material malguak zure beharrak zure moduan betetzeko Bihurtu zure eskolak ikasketa-esperientzia motibatzailea, benetakoa eta egungoa. LIBURUA MEDIALIBURUA Programatu erraz Zuzendu azkar Ebaluatu modu hezigarrian Indartu zure eskolak eta motibatu ikasleak Integratu metodologia berriak zure ohiko praktikan Hobetu ikasleen etxeko ikasketa Jarri arreta zure ikasleen aniztasunari eta pertsonalizatu zure eskolak 7 4 6 3 5 2 1 • Atazak benetako ikasketa-egoeretan • Erronkak, proiektuak • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Hobeto ulertzen laguntzen duten informazioantolatzaileak • Eduki argiak, zorrotzak eta eguneratuak, hizkuntza errazean aurkeztuak • Trazadun jarduerak • Egin zure bertsioak eta bidali ikasleei. • Lankidetza-atazak • Mikroproiektuak • Saiakuntzak • Ikerketak • Eztabaidak • Beste arlo batzuekin konektatutako jarduerak 4

EBALUAZIO APPa IPDa IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA • Ebaluazio-proba interaktiboak ƽ ,EQMǻOE^MSE ƽ ,EQMǻOE^MSE • Ikasgelan test errazak berehala egiteko online tresna, feedback automatikoarekin • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea • Sortu zure testak, eta bidali. • Praktikak • Erantzunak • Word formatu aldagarrian 35

Biologia eta METODOLOGIA IKASKETA-EGOERA BAT ZEHAZTEN DUTEN ERRONKETAN OINARRITUA • 9RMXEXI HMHEOXMOS FEOSMX^E TVSMIOXY ^MIRXMǻOS moduan dago planteatuta, eta bertan, erronka bati ekiten zaio, oinarrizko jakintzak eskuratzeko eta beharrezko gaitasunak garatzeko. • Ikasleek oinarrizko jakintzak ikasi behar dituzte, erronka ebazteko eta berariazko gaitasunak eskuratzeko. • Ikasleen sormena eta lankidetza-lana sustatzen ditu, hedatzeko modukoa den azken produktu batekin. • Materiala metodologia tradizionalagoarekin ere erabiltzeko moduan planteatuta dago guztia. ERREALITATEAREKIN KONEKTATUTAKO EDUKIAK • Lotura handiagoa ikasleen errealitatearekin. Ikasleentzat hurbilekoak diren adibide errealekin. • Ikasleek benetako mundua nolakoa den eta planteatzen diren erronkak ulertu behar dituzte. • Oinarrizko jakintzak aurkezten dira, ikasleek oinarri sendo bat izan dezaten, beren ikasketa eraikitzeko. • *HYOMEO SRKM ERXSPEXYXE IXE QSHY FMWYEPIER IVEOYXWMXE QEVVE^OM ^MIRXMǻOSEO EVKE^OMEO IXE MRJSKVEǻEO 2 1 6

Geologia ZIENTZIA PRAKTIKOA PLANTEAMENDU HONEKIN: • Ikerketa-jarduerak. Oinarrizko jakintzak erronkarekin lotzen dituzte. Ezagutzak eskuratzeko eta erronkaren ebazpenean gaitasunak garatzeko planteatuta. • Antolaketa-jarduerak. Unitateko oinarrizko edukiak berrikusten dituzte, zenbait ikasketa-teknika erabiliz. • Ulermen-jarduerak. Ikasitakoa aplikatzeko: • Zenbait eduki erlazionatzen dituzte: unitatekoak elkarren artean, beste unitate, arlo eta bizitzako beste eremu batzuetakoekin. • Egungo albisteak analizatzen dituzte. • Profil profesionalak aurkezten dituzte. 3 Genero-berdintasuna Genero-berdintasuna lantzen du, baterako hezkuntzaren oinarrizko printzipioak kontuan hartuta. Zientziaren eremuan emakumeek egindako ekarpenak azaltzen eta baloratzen ditu. Egia ala gezurra? Edukietan integratutako atala. Informazio faltsuak, mitoak, hiri-legendak, fake newsak… aztertzen dira bertan. ETAASKOZ GEHIAGO: Mundua hobetzea Garapen Jasangarrirako Helburuetako batekin lotutako erronka bat ageri da, unitateko. PROIEKTU BERRITZAILEA, MOTIBATZAILEA ETA ETORKIZUNAREKIN KONPROMETITUA. HEZKUNTZA-LEGE BERRIAREKIN LERROKATUA 7

DBHko ikasleentzakomateriala IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK Gure CLIL proiektua Biology and Geology-rako Informazio gehiago, hemen: santillana.es/clil • Ikaslearen liburua MED I A L I BURUA • Azalpenezko bideoak • 3D irudiak errotuluekin eta azalpen didaktikoekin • Hotspot motako baliabideak • Irudi-galeria • Animazio eta aurkezpen digitalak • Laborategiko praktiken bideoak • Jarduera interaktiboak 8

Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. 7 DBHko irakasleentzakomateriala IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA • Finkatzea eta laguntza • Aberastea eta zabaltzea • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Autoebaluazioa • Ebaluazioen erantzunak • Ikaslearen liburuaren erantzunak BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK MED I A L I BURUA Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. Zure ikasleen maila egiaztatzeko eta ikasgelan dinamika dibertigarriak sortzeko aukera emango dizun app berria. • Ikaslearen liburu digitala • Irakaslearen liburutegia • Ebaluazio-proba interaktiboak • Feedback berehalakoa eta automatikoa, erabakiak hartzeko aukera ematen duena • Askotariko probak • ,EQMǻOE^MS HMREQMOEO • Ikasgelan egiteko moduko probak eta etxean egiteko esleigarriak Word formatuan, e-vocación gunean I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA 9

Zukutu zure garuna, dakizuna gogoratzeko. Ekarri gogora beste ikasturte batzuetan, beste unitate batzuetan edo zure esperientzietan jasotako ezagutzak. DBHko ibilbide didaktikoa (DBH 1eko eredua) Unitate bakoitzak lan-sekuentzia hau aurkezten die ikasleei: Ikertu, pentsatu eta erantzun erronka ebazten eta berariazko gaitasunak eskuratzen lagunduko dizuten galderei. Erabili liburuko edukiak, erantzunak aurkitzeko. Bilatu informazio kontrastatua Interneten, beste liburu batzuetan, zure inguruko pertsonei galdetuz… Antolatu eta atera zure ondorioak, planteatutako galderei erantzuteko. 1 3 Ikasketa-egoera. Erronka 2 Hausnartu eguneroko bizitzako alderdi bati buruz, alderdi horrekin lotutako pertsonaien lekuan jarrita. Onartu ikasketa-egoeran proposatutako erronka. Lagundu erronka eginez, Garapen Jasangarrirako Helbururen (GJH) helburu bat edo batzuk betetzen. GJH bat eta haren helburuak Berariazko gaitasunak 1 0

Ikasi oinarrizko jakintzak, testu argiak eta ikusizko hizkuntzaren ahal guztia abiapuntu ʱųƋƚƋ±× ±ųč±DŽĩĜ±ĩØ ĵ±ųų±DŽĩĜ±ĩØ ĜĹüŅčų±Ā±ĩñ Esperimentatu eta egin praktika errazak. Ebatzi prozedura hauek, ikasitakoa aplikatuz. Pentsatu kritikoki. Eztabaidatu eduki hauen egiazkotasunari buruz. Egia edo gezurra? atalean, egiazko informazioa ekoizten eta fake newsak eta mitoak desmuntatzen ikasteko proposamenak aurkituko dituzu. Ez geratu. Amaitu erronka eta jakinarazi lortu duzuna zure inguruko pertsonei, emaitzak zure ingurune hurbilarekin partekatuz. Hartara, pertsona guztientzat mundu hobea lortzen laguntzen ariko zara. 4 5 6 Antolatu informazioa eta aplikatu oinarrizko jakintzak Ikasitakoa antolatuko dut eta Ikasitakoa egiaztatuko dut ataletan. Ezarri loturak biologia eta geologiaren eta jakintzaren beste adar batzuen artean. Pentsatu kritikoki. Analizatu albiste bat, eta erantzun hausnarketa sustatuko duten galderei. Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. Oinarrizko jakintzak Amaierako jarduerak Zabaldu erronka 1 1

Batxilergoko ikasleentzakomateriala IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK L I BURU D I G I TA L A Garapen jasangarrirako helburuekin (GJH) konprometituta 1 2

Irakasleen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. Batxilergoko irakasleentzakomateriala IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA • Praktikak • Aberastea eta sakontzea • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Autoebaluazioa • Ebaluazioen erantzunak • Ikaslearen liburuaren erantzunak BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK Word formatuan, e-vocación gunean I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA L I BURU D I G I TA L A 1 3

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu ZubiaSantillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF-formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen ereduak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu! 1 4

Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa. Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena: 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. e-vocacion.es Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu. 1 5

1 6

1693226 santillana.es SARMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz