Euskara eta Literatura

DBH - BATXILERGOA EUSKARA ETA LITERATURA Ezagutu gehiago munduak eraikitzen

Guk nahi dugun oro izan daiteke mundua

ERRONKAZ BETETAKO MUNDU BATEAN BIZI GARELAKO HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak ikaslearen liburuan. • Prestakuntza-ebaluazioa. • Finkatze ǻX\EO • Aberasteko ǻX\EO • Ikaslearen liburuaren pertsonalizazioa gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du, egungo munduan funtsezkoa den jakintza. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala ETVSFIX\EX^IR HE • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko elementu gisa. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikasleen libururako sarbidea Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Proiektuaren ikuskerak eta hura osatzen duten elementuek neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen dituzte, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unesco edo EB, esate baterako. Ebidentzia 1 5 6 7 Teknologia Hezkun ikusp humani Hezku inklus guztio 2

Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketa. • Ikasketa benetako testuinguruetan, ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak direnetan. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016) defendatzen dugu hezkuntzak: • Guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntza integrala sustatu behar duela. Proiektua NBEren Agenda 2030ekin, GJHekin eta garapen jasangarriarekin konprometitzen da. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobe baten eraikuntzan. 1 2 3 4 5 Konpromisoa ntzaren pegi istikoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa untza iboa, ntzat Fake newsen mundu honetan, jakintza transmititzearen, eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzearen garrantzia aldarrikatzen dugu. Gaur egungo mundua ulertzeko egokia den jakintza eguneratuaren alde egiten dugu. 3

Material malguak zure beharrak zure moduan betetzeko Bihurtu zure eskolak ikasketa-esperientzia motibatzailea, benetakoa eta egungoa. LIBURUA MEDIALIBURUA Programatu erraz Zuzendu azkar Ebaluatu modu hezigarrian Indartu zure eskolak eta motibatu ikasleak Integratu metodologia berriak zure ohiko praktikan Hobetu ikasleen etxeko ikasketa Jarri arreta zure ikasleen aniztasunari eta pertsonalizatu zure eskolak 7 4 6 3 5 2 1 • Hizkuntza praktikoa • Komunikatiboa • Nerabeentzako intereseko gai-eremuekin lotutako hizkuntza • Bideoak • Audioak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Bideoak • Audioak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Trazadun jarduerak • Egin zure bertsioak eta bidali ikasleei. • Lankidetza-atazak • Mikroproiektuak • Ikas-egoerak • Eztabaidak • Zenbait zailtasun-mailatako jarduerak 4

EBALUAZIO APPa IPD IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA • Ebaluazio-proba interaktiboak • Gamifikazioa • Gamifikazioa • Ikasgelan test errazak berehala egiteko online tresna, feedback automatikoarekin • Finkatzea eta laguntzea • Zabaltzea eta aberastea • Ebaluaziorako baliabide gehiago • Sortu zure testak, eta bidali. • Autoebaluazioak • Unitateko ebaluazio-probak • Erantzunak • Word formatu aldagarrian 5

Ȧ ȶ HIZKUNTZA ERABILGARRIA, IKASITAKOA TESTUINGURU ERREALETAN KOKATZEN DUENA: • Ohiko ariketetatik harago, ikasitakoa eguneroko bizitzako egoera eta testuetan gauzatzeko lanproposamenak (Orain zure txanda!, Eguneroko bizitzan atalak). • Unitate bakoitzean emaitza zehatza duen ikasegoera batekin lan egiteko aukera. Bideoak eta horma-irudiak sortu, blogak egin... • Testuekin eta bideoekin sustatutako iritzi eta hausnarketak elkarbanatzeko tartea. Euskara ERREALITATEARI LOTUTA • Nerabeentzako erakargarriak diren gaiak: harremanak, aldaketak, sare-sozialak... • Gai sozialei heltzen dieten testuak: klima-krisialdia, berdintasunik eza, errefuxiatuak... • Literatura lantzeko beste modu bat, ikaslearengana hurbiltzen dena; besteak beste, euskal sortzaileekin edukitako solasaldien bitartez. 6

IKASKETA-PROZESUA ERRAZTEN DU • Informazioa antolatzen eta edukiak eskuratzen laguntzeko grafikoz, taulaz eta eskemaz hornitua. • Testu mota askotarikoen ereduak eskaintzen ditu. • Sorkuntza eskatzen duten ariketetan, jarraitu beharreko urratsak argi zehazten ditu. • Microlearning eta visual thinking teknikekin, informazio teorikoa modu zuzenagoan helarazten du. ȴ Ikasteko era berriak bere egiten ditu (ikas-egoerak, lan kooperatiboa...). Hizkuntzaren erabilerari eta ahalmenari buruz hausnartzeko aukera ematen du. Literaturaren historian, emakumeei dagokien lekua itzultzen die. Garapen Iraunkorrerako Helburuei lotutako hainbat gai jorratzen dira. IXE 1MXIVȠXYVȠ DBH 7

• Bideoak • Multimedia baliabideak • Audioak Ikaslearentzakomateriala MED I A L I BURUA • Ebaluazio-proba interaktibo errazak • Hasierako eta amaierako ebaluazioa, unitateko • Askotariko probak • ,EQMǻOE^MS HMREQMOEO • Ikasgelan egiteko moduko probak eta etxean egiteko esleigarriak IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. Zure ikasleen maila egiaztatzeko eta ikasgelan dinamika dibertigarriak sortzeko aukera emango dizun app berria. 8

Irakaslearentzakomateriala • Ikaslearen liburu digitala • Irakaslearen liburutegia • Irekiera-bideoak, azalpenezkoak eta literarioak • Aurkezpen interaktiboak • Irakurketen audioa • Irudi-galeria • Jarduera interaktiboak • Web-esteka osagarriak • Finkatzea eta laguntza • Aberastea eta zabaltzea • Unitateko ebaluazioprobak • Autoebaluazioa (TESTa) • Ebaluazioen erantzunak BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA E RANT ZUNAK Word formatuan, e-vocación gunean MED I A L I BURUA Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Ikaslearen liburuaren erantzunak 9

Ikas-egoera batetik abiatuta eta erronka gisa, gaurkotasuna duen gai bat jorratzeari ekingo diozu, gai horri buruz dituzun usteak ikaskideekin partekatu bitartean. Horrela, komunikatzeko gaitasuna landuko duzu. Gai ugari Garapen Iraunkorrerako Helburuekin lotuta daude. Sekuentzia didaktikoa (DBH 1eko eredua) Unitate bakoitzak lan-sekuentzia hau aurkezten die ikasleei: Euskarak dauzkan barne-arauak ezagutzea ezinbestekoa da hizkuntza egoki erabiltzeko. Euskararen ,VEQEXMOE 4VXSKVEǻE eta Lexikoa modu praktikoan ezagutuko dituzu, hurbil ikusten ditugun adibide errealetan aplikatzeko. 1 2 3 Irakurritakoa ulertzeko gaitasuna, gure ideiak adierazteko zein kideenak entzuteko gaitasuna eta testu moten ezaugarrien ezagutza komunikaziokonpetentziaren zerbitzura dauden jakintzak dira. Entzutea esatea bezain garrantzitsua den moduan, testu-ereduak aztertzea eta ulertzea beharrezkoa da gure ekoizpenak sortzeko. Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. Unitate-hasiera Oinarrizko jakintzak. Komunikazioa Oinarrizko jakintzak. Hizkuntza 1 0

7 Unitate bakoitzean zehar bi mikroproiektu egingo dituzu; bata, komunikazioari lotutakoa, eta bestea, literaturari lotutakoa. Mikroproiektu hauei esker, langaiari modu praktiko batean hurbildu ahal izango zatzaizkio. Mikroproiektuak Literaturaren eta literatura osatzen duten generoen ezaugarriak edukietako batzuk dira. Unitate bakoitzean, gainera, euskal sortzaile bat ezagutuko duzu, egiten duen lanari buruz hitz egiten, eta haren eskutik literaturaren sekretuak ezagutuko dituzu. Unitatean zehar landutako edukien eta konpetentzien ebaluazioa proposatzen DŽ±ĜDŽĩĜDŽƚØ Ĝĩ±ŸĜƋ±ĩŅ± ĀĹĩ±ƋDŽåĩŅ åƋ± ŸåĹÚŅƋƚ beharreko atalak zeintzuk diren jakiteko. 4 5 6 Hasieran planteatutako erronkari helduz, azken emaitza bat sortuko duzu. Unitatean zehar ikasitakoa gogoan, horma irudia osatuko duzu kideekin batera, albiste faltsuen bilketan joango zara, zure herriko ibilbide historikoa osatuko duzu... Oinarrizko jakintzak. Literatura Ikas-egoera. Azken ataza Unitatearen itxiera 1 1

Batxilergoa IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK O I NARR I Z KO L I BURU D I G I TA L A • Gaur egungo gaiak jorratuz, testuen lanketa sakona ikasleak ziklo honetan eskatzen diren gaitasunak beregana ditzan. • Euskal literaturaren planteamendu gaurkotua eta motibagarria. • Euskarako C1 maila eskuratzeko lagungarria da. Hainbat jarduera daude horretara bideratuta. 1 2

IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA O I NARR I Z KO L I BURU D I G I TA L A E RANT ZUNAK Word formatuan, e-vocación gunean I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Ikaslearen liburuaren erantzunak 1 3

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu ZubiaSantillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF-formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen ereduak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu! 1 4

Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa. Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena: 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. e-vocacion.es Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu. 1 5

1 6

1688411 santillana.es SARMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria Hemen gaituzue

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz