Matematika

DBH - BATXILERGOA MATEMATIKA Ezagutu gehiago munduak eraikitzen

Guk nahi dugun oro izan daiteke mundua

Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak ikaslearen liburuan. • Prestakuntza-ebaluazioa. • Finkatze ǻX\EO • Aberasteko ǻX\EO • Ikaslearen liburuaren pertsonalizazioa gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du, egungo munduan funtsezkoa den jakintza. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala ETVSFIX\EX^IR HE • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko elementu gisa. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikasleen libururako sarbidea Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Proiektuaren ikuskerak eta hura osatzen duten elementuek neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen dituzte, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unesco edo EB, esate baterako. Ebidentzia 1 5 6 7 Teknologia Hezkun ikusp human Hezku inklus guztio ERRONKAZ BETETAKO MUNDU BATEAN BIZI GARELAKO HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: 2

Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketak. • Ikasketa benetako testuinguruetan, ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak direnetan. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016) defendatzen dugu hezkuntzak: • Guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntza integrala sustatu behar duela. Proiektua NBEren Agenda 2030ekin, GJHekin eta garapen jasangarriarekin konprometitzen da. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobe baten eraikuntzan. Fake newsen mundu honetan, jakintza transmititzearen, eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzearen garrantzia aldarrikatzen dugu. Gaur egungo mundua ulertzeko egokia den jakintza eguneratuaren alde egiten dugu. 1 2 3 4 5 ntzaren pegi nistikoa untza siboa, ontzat Konpromisoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa 3

Material malguak zure beharrak zure moduan betetzeko Bihurtu zure eskolak ikasketa-esperientzia motibatzailea, benetakoa eta egungoa. LIBURUA MEDIALIBURUA Programatu erraz Zuzendu azkar Ebaluatu modu hezigarrian Indartu zure eskolak eta motibatu ikasleak Integratu metodologia berriak zure ohiko praktikan Hobetu ikasleen etxeko ikasketa Jarri arreta zure ikasleen aniztasunari eta pertsonalizatu zure eskolak 7 4 6 3 5 2 1 • Prozedura eta trebetasun matematikoak «urratsez urrats» • Ikasketa-egoerak • Fake newsak • Matematika eta beste ezagutza-arlo batzuk • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Geogebra jarduerak • Egin zure bertsioak eta bidali ikasleei. • Pentsamendu kritikoa • Arrazoiketa logikoa • Perspektiben kontzientzia • Trazadun jarduerak • Autoebaluazioa unitate guztietan • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Geogebra jarduerak • «Urratsez urrats» planteatutako edukiak eta trebetasunak, modu autonomoan ikasteko • Zenbait tipologia eta zailtasun-mailatako jarduerak, askotarikoak eta dibertigarriak 4

EBALUAZIO APPa IPD IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA ƽ ,EQMǻOE^MSE ƽ ,EQMǻOE^MSE • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea • Sortu zure testak, eta bidali. • Matematikaren historia • Bitxikeria matematikoak • Literatura eta matematika • Jolas matematikoak • Olinpiada matematikoak • Liburuko jardueren erantzunak eta garapena • Ikaslearen liburuaren zenbakizko erantzunak (irakasleentzat soilik) • Karta-jolasa (paperean eta formatu digitalean) • Word formatu aldagarrian • Ikasgelan test errazak berehala egiteko online tresna, feedback automatikoarekin • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Ebaluazio-proba interaktiboak • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea 35

Matematika ASKOTARIKO IZAERA DUTEN JARDUERAK • Erronka matematikoak. Ezagutza matematiko formalen beharrik gabe ebatz daitezkeen jarduerak. • Erronka. Jarduerak ebazteko, unitateko edukiak gainditu behar dira, eta arrazoiketa eta logika aplikatu behar dira. • Jolasa. Binakako edo taldeko jarduerak, edukiak ingurune ludiko batean lantzeko. • Ikertu. Ikasleek proposatutako adibideen bitartez, propietate matematikoak bilatzera bideratutako jarduerak. • Asmatu. Aurretiazko baldintza batzuk oinarri hartuta, ikasleak bere erantzuna sortu beharreko jarduerak. •Flash jarduerak. Berehalako jarduerak, ikasgelan talde osoarekin ahoz landu daitezkeenak. • Buruzko kalkulua. Buruz ebatz daitezkeen jarduerak. • Internet. Ebazteko, datuak kanpoko iturrietan bilatu beharreko jarduerak. AUTONOMIA IKASKETAN • Praktika nagusitzen da, adibideen eta jarduera ebatzien bidez. • Oinarrizko trebetasunak urratsez urrats garatzen ditu. • Jarduera ugari unitateko, ebaluazio-irizpideen eta edukien arabera sailkatuta. 1 6

,EQMǻOE^MSE Irakasleen materialean, ikasgelako dinamikari heltzeko oinarriak sartu dira, sari-jolas baten bidez, puntuak lortuz, eta ikasgelan egunerokotasunarekin lotutako pribilegioak lortzeko aukera ematen duten mailak baliatuz. ETAAUKERAHAUEKIN: IKTen erabilera • Geogebra jarduerak. Irakasleari unitate bakoitzeko eduki batzuk modu dinamiko eta interaktiboan azaltzeko aukera emango dioten Geogebrako txantiloiak. • JAAAAZZ, ikasgelan test errazak berehala egiteko pentsatutako online tresna berria. 3 MATEMATIKA TESTUINGURU ERREALETAN • Unitate bakoitzean, errealitateko alderdietan oinarritutako Ikasketa-egoera bat ageri da, eta haietan, ikasitako edukiak aplikatzeak ulertzeko eta zentzu kritikoz analizatzeko aukera ematen die ikasleei. • Unitateko edukiak jakintzaren zenbait eremutan aplikatu beharreko jarduerak proposatzen dira: natura, arkitektura, teknologia, etab. • Fake news atalean, ikasitako edukiak erabiltzera gonbidatzen dira ikasleak, gure munduko albisteen egiazkotasuna, iruzkinak eta iritzi orokortuak pentsamendu kritikoz aztertzeko. 2 PROIEKTU BERRITZAILEA, MOTIBATZAILEA ETA ETORKIZUNAREKIN KONPROMETITUA. HEZKUNTZA-LEGE BERRIAREKIN LERROKATUTA 7

DBHko ikasleentzakomateriala IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK • Bideoak • Multimedia baliabideak • Geogebra jarduerak • Jarduera interaktiboak MED I A L I BURUA • Ikaslearen liburua Garapen jasangarrirako helburuekin (GJH) konprometituta 8

Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. DBHko irakasleentzakomateriala • Ikaslearen liburu digitala • Irakaslearen liburutegia MED I A L I BURUA • Ebaluazio-proba interaktibo errazak • Hasierako eta amaierako ebaluazioa, unitateko • Feedback berehalakoa eta automatikoa, erabakiak hartzeko aukera ematen duena • Askotariko probak • ,EQMǻOE^MS HMREQMOEO • Ikasgelan egiteko moduko probak eta etxean egiteko esleigarriak • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea • Unitateko ebaluazioprobak (bi maila) • Ebaluazioen erantzunak BALIABIDE DIDAKTIKOAK • Karta-jolas erraza, puntuak eta mailak lortzeko orientabideekin • Pribilegioen kartak GAMIFIKAZIOA IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA Word formatuan, e-vocación gunean ERANTZUNAK Ikaslearen liburuko jarduera guztien ebazpena Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en IKASGELARAKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA Zure ikasleen maila egiaztatzeko eta ikasgelan dinamika dibertigarriak sortzeko aukera emango dizun app berria. 9

Batxilergoko ikasleentzakomateriala IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK • Bideoak • Multimedia baliabideak • Geogebra jarduerak • Jarduera interaktiboak MED I A L I BURUA 1 0

Batxilergoko irakasleentzakomateriala • Ikaslearen liburu digitala • Irakaslearen liburutegia MED I A L I BURUA • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Ebaluazioen erantzunak • Jolas matematikoak • Olinpiada matematikoak • Literatura eta matematika BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA Word formatuan, e-vocación gunean E RANT ZUNAK Ikaslearen liburuko jarduera guztien ebazpena Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. 1 1

Onartu erronka, eta erabili zure asmamena eta arrazoiketa, unitatearen hasieran proposatzen dizugun erronka matematikoa ebazteko. Gogoratu lehendik dakizkizun eta unitatean erabilgarriak izango diren edukiak. Ebaluatu ezagutza horiek, proposatutako jarduerak eginez. DBHko ibilbide didaktikoa (DBH 1eko eredua) Unitate bakoitzak lan-sekuentzia hau aurkezten die ikasleei: 1 2 Ikasi testu argiak eta egituratuak abiapuntu hartuta. Finkatu ezagutza horiek eduki bakoitzaren adibideak erabiliz. Garatu zure pentsamendu konputazionala, oinarrizko trebetasunak urratsez urrats ikasiz. Probatu zure ezagutzak, eta erabili arrazoiketa matematikoaren laguntza, HIWEǻSE ebazteko. Ustekabeko emaitzak lortuko dituzu! Praktikatu, aplikatu eta hausnartujarduerak eginez eskuratu dituzun ezagutzei buruz. Abiapuntua: erronka matematikoa Eraiki zure ezagutza: oinarrizko jakintzak Landu mota guztietako jarduerak egiten ikasi dituzun edukiak: jolasak, asmatu, ikertu, erronkak, ā±žĚ jarduerak. Jarduera hauek buruzko kalkuluaren bidez egin ditzakezu, Geogebra erabiliz, Interneten informazio motaren bat bilatuz… 3Finkatu ikasitakoa: amaierako jarduerak 1 2

Egin aurrefake newsei. Erabili ikasitako edukiak, gure munduko albisteen egiazkotasuna, iruzkinak eta iritzi orokortuak analizatzeko. Aplikatu ikasi dituzun edukiak GJHekin eta jakintzaren zenbait eremurekin lotutako zure eguneroko bizitzako egoeretan: matematika eta natura, arkitektura, kontsumoa, bizimodu osasuntsua… 4Praktikatu zure trebetasunak: ebatzi benetako problemak Berrikusi unitateko oinarrizko jakintzak. Ebaluatu ikasi duzuna, Autoebaluazioa atalean proposatzen diren jarduerak åčĜĹåDŽţ FÚåĹƋĜĀĩ±Ƌƚ åƋ± ĩƚÚå±Ƌƚ DŽƚųå emozioak, eta onartu akatsa ikasketaren parte moduan. 6Ebaluatu ikasitakoa: autoebaluazioa 5 Ulertu eta analizatu zentzu kritikoz benetako egoerak, ikasitako edukiak aplikatuz, haiei modu globalean ekiteko. Pasatu ekintzara: ikasketa-egoera Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. 1 3

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu ZubiaSantillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF-formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen ereduak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu! 1 4

Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa. Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena: 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. e-vocacion.es Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu. 1 5

1 6

1693204 santillana.es SARMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria Hemen gaituzue

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz