Mate+ Primària

De 1r a 6è PRIMÀRIA A D A P T AT LOMLOE A D A P T AT ÀMBIT MATEMÀTIC Matemàtiques per pensar

Matemàtiques per pensar Una forma diferent d’ensenyar i aprendre Matemàtiques que t’ajudarà a resoldre els desafiaments de la LOMLOE.

Presentant situacions d’aprenentatge que connectin les matemàtiques amb la realitat. Responent a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques que proposen algorismes oberts basats en la descomposició numèrica. Acompanyant l’alumnat a desenvolupar la flexibilitat de pensament i la competència matemàtica. Oferint un material obert que es pot adaptar a les necessitats específiques de cada aula. Proposant un treball dinàmic en què es combinen les activitats individuals, les col·lectives i les cooperatives.

A 1r i 2n s’inclou una unitat de benvinguda, un quadern d’operacions i un sobre amb material manipulatiu. Material de l’alumnat NUMERACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MESURA GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ TALLER DE PROGRAMACIÓ El Llibre de l’alumnat dels sis cursos està enquadernat en espiral, amb fitxes microperforades i organitzat en blocs de continguts: FUNGIBLE NOVETAT 257127_Libro_MateMas_1_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 1 ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739.indd 1 1/9/2023 10:39:25 AM El sobre inclou: • Targetes de dígits. • Recta numèrica. • Taula numèrica. • Reglets Cuisenaire. • Plantilla d’operacions. • Tangram. • Monedes i bitllets. El sobre inclou: • Taula numèrica. • Reglets Cuisenaire. • Plantilles d’operacions. • Tangram. • Monedes i bitllets. • Rellotge. ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739.indd 1 1/9/2023 10:39:25 AM 257127_Libro_MateMas_1_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 1

FUNGIBLE NOVETAT NOVETAT LlibreMèdia (llibre digital) per a l’alumnat. 257112_Libro_MateMas_5_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 5 257116_Libro_MateMas_3_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 3 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 6 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 4 El sobre inclou: • Fraccions amb gir. • Fraccions en taula. • Tangram de Lloyd. • Cossos geomètrics. • Làmines d’àrees. El sobre inclou: • Nombres Montessori. • Màquina de claus. • Nombres per a claus. • Tangram de Brugner. • Cossos geomètrics. El sobre inclou: • Fraccions amb gir. • Taula de fraccions. • Tangram. • Cossos geomètrics. • Dòmino de percentatges. El sobre inclou: • Màquina de claus. • Nombres per a claus. • Fraccions amb gir. • Tangram. • Cossos geomètrics. Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 6 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 4 257112_Libro_MateMas_5_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 5 257116_Libro_MateMas_3_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 3

NOVETAT 257138_Libro_Anotado_MateMas_5_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 5 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT NOVETAT Llibre anotat Reproducció del llibre de l’alumnat amb anotacions i suggeriments que relacionen els continguts de cada pàgina amb els recursos del projecte. Material del professorat NOVETAT 257186_Libro_Anotado_MateMas_1_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 1 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT 257149_Libro_Anotado_MateMas_3_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT

NOVETAT NOVETAT Llibre de recursos Inclou propostes metodològiques i material fotocopiable de pràctica, atenció a la diversitat i avaluació. Programació didàctica d’aula 257197_Libro_Recursos_MateMas_5_grup PRIMÀRIA 5 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS 257171_Libro_Recursos_MateMas_1_grup PRIMÀRIA 1 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS NOVETAT 257208_Libro_Recursos_MateMas_3_grup PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS

54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D Material del alumnado Per a l’alumnat • Amb activitats, recursos i jocs interactius. Per al professorat • Amb activitats, recursos, jocs matemàtics i documentació docent. Entra a edupack.cat per visualitzar una demo d’aquest LlibreMèdia. 54 - 55 RECURSOS Todas las páginas Todos los recursos Material para el profesorado Buscar Videos Galería de imágenes Actividades Audio Lámina interactiva Juegos 3D aterial digital te le pà i e ts els recursos e al profes t í i 'imat s t ts À à ocs 11 10 NUMERACIÓ 483 238 653 FITXA 2. Els nombres de tres xifres 1 Compta i completa. 2 Compara els nombres de cada barret i completa la taula. 509 690 905 3 C 1 D 1 U 5 325 300 1 1 5 325 NOMBRE MÉS GRAN NOMBRE MÉS PETIT C 1 D 1 U 5 1 1 5 108 109 110 3 Observa i escriu els nombres anterior i posterior. 240 700 969 580 • vuit-cents setanta-un • cinc-cents tretze • sis-cents vint-i-cinc • nou-cents tres 4 Escriu amb nombres o amb lletres. • 614 • 180 • 307 • 826 6 Quantes abelles hi ha a cada rusc? Escriu-ne el nombre amb lletres. Suma 10 Suma 100 2 + 8 = 10 20 + 80 = 100 4 Completa les sèries. 0, 10, 20, , , , , 70, , 90 0, 100, 200, , , 500, , , , 900 5 Completa aquestes descomposicions. 10 5 1 1 7 1 1 1 6 100 1 50 5 D 1 30 1 1 7 D 1 90 1 9 D 1 C 1 20 D 50 D 10 D 1 5 C 4 C 1 40 D 1 100 U RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D seixanta-cinc FITXA 3 Nom Data 0 + 10 3 + 7 6 + 4 1 + 9 4 + 6 7 + 3 2 + 8 5 + 5 8 + 2 9 + 1 10 + 0 10 – 1 10 – 5 10 – 0 10 – 7 10 – 4 10 – 2 10 – 3 10 – 6 10 – 8 10 – 9 10 – 10 Càlcul mental Totes aquestes parelles sumen 10. 1 Quines parelles sumen 10? Pinta i uneix: 2 C|alcula: 8 + 2 9 + 1 10 + 0 4 + 5 7 + 3 2 + 7 6 + 4 5 + 5 10 _ 2 = 10 _ 7 = 10 _ 5 = 10 _ 9 = 65 CÀLCUL I OPERACIONS 54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D cent cinquanta-cinc FITXA 2. Les monedes de cèntim Nom Data 1 R|atlla |en |cada |cas la moneda |de més valor. 2 Suma: |cinquanta |cèntims vint |cèntims |deu |cèntims |cinc |cèntims |dos |cèntims un |cèntim Els cèntims valen menys que els euros. Fixat bé en lamida i el color que tenen. + + + + + + = = = = 155 MESURA

1 4 2 5 3 6 • Làmines interactives. • Targetes de problemes visuals. • Tangram. • Taulers de sumes i restes. • Reglets Cuisenaire. • 480 barretes i 60 gometes. • Jocs de tangram. • Monedes i bitllets. • Targetes de problemes visuals. • Figures encunyades per treballar les fraccions. • Dòmino de fraccions. • Col·lecció de làmines interactives. • Retallable de figures geomètriques. • Làmines. • Tangram. • 2 baralles de cartes. • 1.000 barretes i 120 gometes. • 2 cordes i 1.000 enfilables. • Reglets Cuisenaire. • Làmines. • Baralla de percentatges i fraccions. • Dòmino de fraccions. • Figures encunyades per treballar les fraccions. • Baralla d’unitats de mesures. • Tangram. • Retallable de figures geomètriques. • Làmines interactives. • Dòmino de nombres decimals. • Tangram. • Figures encunyades per treballar les fraccions. • Escenaris de matemàtiques. • Làmines. • Dòminos de fraccions, decimals i angles. • 2 jocs de cartes. • Tangram. • Retallable de figures geomètriques. Material d’aula 1096686/09-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 9 27/12/2017 8:54:48 ES0000000027814 685723_˜ashcards_28877.indd 4 27/12/2017 8:56:47 05/08 ES0000000082616 897307_8_Laminas_TANGRAMS_Mates 5_27 x 20 cm_69547.indd 9 18/01/2018 10:30:22 05/08 ES0000000082616 897307_8_Laminas_TANGRAMS_Mates 5_27 x 20 cm_69547.indd 9 18/01/2018 10:30:22 4 kg 4 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 4 kg 4 kg 4 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 10 kg 10 kg 10 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 20 kg 6 kg 8 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 k 8 8 kg 8 kg 8 kg 6 kg 6 kg 3 kg 3 k 3 k 3 k 4 kg ES0000000048225 765383_problemas _visuales_51867.indd 4 25/05/2016 13:03:27 02/05 ES0000000082691 897786_lamina_2_MEDIDA_69526.indd 1 18/01/2018 10:26:04 Mesura ES0000000027814 685723_˜ashcards_28877.indd 6 27/12/2017 8:56:54 01/07 – 1 2– – 1 3– – 1 4– – 1 6– – 1 8– – 1 1 –2 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 1 18/01/2018 10:35:18 07/07 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 13 18/01/2018 10:35:26 05/07 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 9 18/01/2018 10:35:23

permet el desenvolupament de les diferents competències de l’àmbit matemàtic, que es corresponen amb els processos plantejats al currículum vigent, i en facilita l’avaluació. El gruix de totes les fitxes conté elements comuns a totes les competències i la pràctica i el domini dels seus lligams i espais comuns promou un aprenentatge complet de la matemàtica, d’una manera flexible, activa i atractiva. En el llibre de l’alumne es presenten 20 propostes d’itineraris de treball de les fitxes per desenvolupar els aprenentatges basats en situacions. Aquí teniu un exemple de programació de situacions d’aprenentatge d’un curs i d’una fitxa de treball: Exemple de relació de les fitxes amb les situacions d’aprenentatge Taula de situ cions d’aprenentatge NUMERACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MESURA GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 1. Gran recapte d’aliments Fitxa 1 Fitxes 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 17 Fitxes 4 i 18 Fitxes 5, 7 i 10 Fitxa 9 2. Viatge amb un cotxe elèctric Fitxes 13 i 14 Fitxes 1, 2 i 12 Fitxes 4, 15 i 18 Fitxa 5 Fitxa 12 3. Enfonsar la flota Fitxa 16 Fitxa 11 Fitxes 9, 11 i 14 4. Alimentem els animals Fitxes 13 i 14 Fitxa 6 Fitxes 2, 3, 5 i 6 Fitxes 1 i 9 5. Fem una revista a classe Fitxes 13 i 14 Fitxes 12 i 13 Fitxes 2, 16 i 18 6. El joc de la xarranca Fitxa 15 Fitxes 5 i 6 Fitxes 4 i 15 Fitxes 8 i 9 7. El futbol femení Fitxa 1 Fitxes 3 i 4 Fitxes 13 i 15 Fitxes 1, 2, 3, 12, 13 i 14 8. Festa d’aniversari triple Fitxes 4, 5, 6, 7, 8 i 12 Fitxes 12, 14 i 15 Fitxes 1, 10 i 11 Fitxes 12 i 13 9. Saps jugar a voleibol? Fitxes 3, 5 i 6 Fitxes 3, 12 i 13 Fitxes 10 i 11 Fitxes 6 i 9 10. Organitzem la biblioteca de l’escola Fitxa 3 Fitxes 5 i 8 Fitxes 3, 6 i 13 Fitxes 6 i 9 Fitxa 14 11. No perdis el tren! Fitxa 1 Fitxa 8 Fitxes 1, 2, 6 i 7 Fitxes 2, 3, 4, 9 i 11 Fitxa 13 12. Compremmaterial per a l’aula Fitxes 1, 2 i 3 Fitxes 1, 6, 7, 8, 10, 11, 17 Fitxes 2, 6 i 13, 17 Fitxes 10 i 11 13. Expliquem les hores als petits Fitxa 4 Fitxes 1, 3, 4 i 13 Fitxes 2, 3 i 4 Fitxes 2 i 3 14. A la cuina! Fitxa 13 Fitxes 7, 8 i 19 Fitxes 8 i 13 Fitxa 7 15. La fàbrica de sucs! Fitxa 13 Fitxes 1, 5, 9 i 13 Fitxes 8 i 9 16. La botigueta de l’aula Fitxes 5, 6 i 7 Fitxes 13 i 14 Fitxes 10 i 11 17. Atrapa la tortuga Fitxes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 i 11 18. Vols fer unes cistelles? Fitxes 3, 6 i 7 Fitxa 11 Fitxes 1, 5, 6 i 9 19. Fem truites! Fitxes 3 i 8 Fitxes 10 i 13 Fitxes 6 i 9 20. Talles de roba i sabates Fitxes 3 i 8 Fitxa 12 Fitxes 15 i 16 Fitxes 6 i 9 Fitxa 12 12

3r PRIMÀRIA 1. XXXX RETALLABLE SITUACIÓ D'APRENENTATGE Material cedit per Grup Promotor / Santillana. No se’n permet la comunicació ni la redistribució física per mitjà d’Internet o de les xarxes socials. 22. Ret. 7 El futbol femení FULL PER PROJECTAR Aquesta setmana s’ha jugat un partit de futbol de la Lliga de Campions femenina que ha assolit un rècord d’espectadors al camp. Es veu que cap altre partit femení mai havia tingut tants espectadors. La Marta, que juga a l’equip de futbol femení del poble, hi va anar amb els seus pares i s’ho va passar d’allò més bé. La Marta s’ha adonat que no sap quins esports practiquen la resta de companyes i companys de classe i per això ens ha proposat fer una enquesta per saber-ho. Amés, en Joan ha comentat que dir si els esports són de nois o de noies és una bajanada i que tothompot practicar qualsevol esport. Així doncs, també ens ha proposat que ho analitzem amb els resultats de l’enquesta. 7. Proj NOM DATA FULL DE TREBALL INDIVIDUAL 1. Analitzaremels esports que es practiquen individualment: • Practiques algun esport? Respon afirmativament si dediques a practicar un esport comamínimuna hora a la setmana. • Quin tipus d’esport? 2. Comque hi hamolts tipus d’esport, intentaremagrupar-los per facilitar que no hi hagi un nombre d’opcions gaire gran. Posa una creu a la columna Tu en els esports que practiques. Un cop tota la classe hagi completat la primera columna (Tu), comptabilitzaremquantes persones hi ha en cada grup. Tu Tothom Noies Nois Esports d’equip Futbol, handbol, bàsquet, hoquei ... Esports amb pales o raquetes Pàdel, tennis, bàdminton... Esports individuals Atletisme, natació, gimnàs... Altres esports (escriu quin) No practico cap esport Sumes totals: Realitzeu una votació a mà alçada per saber el total de noies i nois que fan cada esport. 3. Quin és el nombremés gran que apareix a la taula? Descompon aquest nombre en desenes i unitats: Nombre D U Si aquest nombre fosmés granque99, necessitaríemunaaltracolumna. Comesdiriaaquestacolumna? Representa un nombre utilitzant aquesta nova columna: Nombre D U SITUACIÓ D'APRENENTATGE Material cedit per Grup Promotor / Santillana. No se’n permet la comunicació ni la redistribució física per mitjà d’Internet o de les xarxes socials. 7.1 7. El futbol femení FULL DE TREBALL INDIVIDUAL 4. Ara farem alguns càlculs i analitzarem una mica els resultats. Comencem per la primera fila, Esports d’equip. Observa els valors que hi ha a les columnes Tothom, Noies i Nois. En principi, la suma de Noies + Nois ens hauria de donar el mateix valor que hi ha a la columna Tothom, no? Comprova-ho. • Ara resta Tothom - Noies. Quin valor surt? • I si restes Tothom - Nois, quin valor surt ara? • Podries treure alguna conclusió d’aquests resultats? 5. Repeteix el procediment amb la fila següent: Esports amb pales o raquetes. • La suma de Noies + Nois dona el valor que hi ha a la columna Tothom? • Si restes Tothom - Noies, surt el valor de la columna Nois? • I si restes Tothom - Nois, surt el valor de la columna Noies? 6. Ara completa el procediment per a la resta d’esports. 7. Per acabar, suma tots els resultats de la columna Tothom i posa el resultat a la darrera fila (la que diu Sumes totals). Fes el mateix amb les columnes Noies i Nois. Comprova si amb aquests valors també es compleix el que hem vist abans: • La suma del total de Noies + el total de Nois dona el valor que hi ha al total de Tothom? • Si del total de Tothom, en restes el total de Noies, surt el valor de la columna Nois? • I si, del total de Tothom, en restes el total de Nois, surt el valor de la columna Noies? SITUACIÓ D'APRENENTATGE Material cedit per Grup Promotor / Santillana. No se’n permet la comunicació ni la redistribució física per mitjà d’Internet o de les xarxes socials. 7.2 7. El futbol femení

ALTERNANT FITXES DE CADA BLOC EXEMPLE: FEBRER La informació detallada sobre el contingut de cada fitxa es troba a les pàgines inicials del Llibre de recursos (a la secció amb franja blava). Exemple de seqüenciació de continguts Com organitzo el dia a dia amb Mate+? BLOCS NUMERACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MESURA GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ TALLER DE PROGRAMACIÓ 1a SETMANA Fitxa 15 Fitxes 15 i 16 Fitxa 13 Fitxa 7 2a SETMANA Fitxa 16 Fitxes 17 i 18 Fitxa 8 3a SETMANA Fitxes 19 i 20 Fitxes 14 i 15 Fitxa 1 4a SETMANA Repàs i avaluació. 257208_Libro_Recursos_MateMas_3_grup PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS La proposta de seqüenciació que oferim s’ha d’entendre únicament com un suggeriment obert a les modificacions que cada docent vulgui introduir, segons les seves preferències i les característiques de l’alumnat.

39 38 4 Aprèn i completa. 100.000 1 1.000 5 101.000 1 CM 1 1 UM 5 101.000 106.384 5 100.000 1 6.000 1 300 1 80 1 4 cent sis mil tres-cents vuitanta-quatre 101.000 cent un mil 102.000 cent dos 103.000 tres mil 104.000 cent mil 105.000 cent mil 106.000 cent 107.000 mil 108.000 109.000 5 Completa les sèries sumant 1.000 cada cop. 6 Descompon aquests nombres coma l’exemple i escriu-los amb lletres. • 97.000, 98.000, , , , , • 106.000, 107.000, , , , , • 107.592 • 105.108 • 102.910 100.000 1.000 107.592 5 105.108 5 102.910 5 FITXA 7 GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CÀLCUL I OPERACIONS FITXA 15 FITXA 13 FITXA 15 NUMERACIÓ 3r PRIMÀRIA 3 Observa i contesta. 4 Marca la pregunta que es pot resoldre operant amb les dades de cada enunciat. Des d’on surten els vols? Quines són les destinacions que es poden triar? Què inclou el preu de cada bitllet? Quant val cada bitllet? Llegeix i completa el dibuix. • El bitllet a París val 20 euros més que el bitllet a Madrid. • El bitllet a Nova York val 930 euros més que el bitllet a París. • El bitllet a Berlín val 293 euros més que el bitllet a Madrid. • En Pau ha marcat 58 gols aquesta temporada i el seu germà n’ha marcat 35. Quants gols ha marcat en Pau a cada partit? Quants gols ha marcat el seu germà? Quants gols menys ha marcat el seu germà? • La Roser té un quadern amb 162 dibuixos per pintar. Són 33 dibuixos menys que els que té el quadern de la seva germana. Quants dibuixos pinta la Roser en un dia? Quants dibuixos té el quadern de la seva germana? Quants dibuixos més té el quadern de la Roser? • La Patrícia ha reunit 278 taps. Si en tingués 105 menys, en tindria tants com el seu amic Israel. Quants taps ha reunit l’Israel? Quants taps ha reunit la Patrícia? Quants taps tenen entre tots dos? Tria on vols anar de vacances i reserva el bitllet. NO HO DUBTIS I VINE VOLANT! Barcelona-Berlín Barcelona-París € 171 € Anada i tornada Anada i tornada Barcelona-Madrid Barcelona-Nova York € € Anada i tornada Anada i tornada 140 204 5 Observa i busca un adhesiu per a cada tipus de triangle. 4 Llegeix i aprèn. Després, marca els angles que s’esmenten. Segons els angles, els triangles poden ser: Acutangles Rectangles Obtusangles Els angles són aguts. Tenen un angle recte. Tenen un angle obtús. 6 REPTE MATEMÀTIC. Observa i contesta. El mestre ha dibuixat aquesta figura. Quants triangles acutangles hi pots veure? Triangle rectangle Triangle acutangle Triangle obtusangle En total hi ha triangles acutangles. 37 36 NUMERACIÓ FITXA 15. Les centenes demiler 1 Llegeix i aprèn. Després, completa. 2 Passa aquestes quantitats a unitats i encercla les descomposicions de 100.000. 3 Descompon aquests nombres. CENTENES DE MILER 1 CM 5 100.000 cent mil 2 CM 5 200.000 dos-cents mil 3 CM 5 300.000 tres-cents mil 4 CM 5 400.000 quatre-cents mil 5 CM 5 500.000 cinc-cents mil 6 CM 5 600.000 sis-cents mil 7 CM 5 700.000 set-cents mil 8 CM 5 800.000 vuit-cents mil 9 CM 5 900.000 nou-cents mil 1 CM 5 DM 4 CM 5 DM 5 CM 5 DM • 5 DM 1 5 DM • 40 C 1 6 DM • 70 UM 1 3.000 D • 80 UM 1 200 C 20 DM 5 CM 30 DM 5 CM 90 DM 5 CM DM 1 DM CM 1 DM 1 UM 300.000 500.000 10 DM 5 1 CM 10 desenes de miler 5 1 centena de miler 1 CM 5 100.000 U Hi ha cent mil llibres en total. A cada palet hi ha 10 caixes amb 1.000 llibres cada una. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Llegeix i tria. FITXA 13 2 Llegeix amb atenció i completa per resoldre el problema. Quants maons col·loca en Vicenç cada dia? Quants dies fa que col·loca maons? Què s’ha de fer per resoldre el problema? Ajuntar diferents quantitats de maons. Separar una quantitat de maons en grups iguals. Ajuntar diverses vegades la mateixa quantitat de maons. Quina operació resol el problema? 300 1 9 300 2 9 300 1 300 300 3 9 50 50 5 300 9 9 En Vicenç fa 9 dies que construeix una casa al camp, a 50 quilòmetres de la ciutat. Hi viurà amb la seva família, formada per 5 persones. En Vicenç col·loca cada dia 300 maons. Quants maons ha col·locat? En una fàbrica de joguines, la Laura i en Max fan 854 nines cada mes, mentre que la Cèlia i en Jaume en fan 2 vegades més. Quantes nines fan la Cèlia i en Jaume cada mes? 854 nines 2 vegades més 3 2 Fan nines al mes. DADES OPERACIÓ SOLUCIÓ 139 GEOMETRIA 203 1 Llegeix i aprèn. Després, mesura els costats de cada triangle i escriu a quin tipus pertany. FITXA 7. Els triangles Triangles equilàters: tenen 3 costats iguals. Triangles isòsceles: tenen 2 costats iguals. Triangles escalens: cap dels costats no són iguals. 2 Localitza un triangle a cada fotografia i digues a quin tipus pertany segons els costats. Hi ha diferents tipus de triangles segons la longitud dels costats. Triangle Triangle Triangle Triangle Triangle Triangle 3 Pensa i contesta. Un costat d’un triangle mesura 8 cm i un altre costat mesura 6 cm. • Quant pot mesurar l’altre costat perquè sigui un triangle isòsceles? • I perquè sigui escalè? FITXA 16 86 3 Llegeix i aprèn. Després, calcula descomponent el segon factor. 42 3 25 5 1.050 840 1 210 42 3 20 5 840 42 3 5 5 210 23 3 43 5 36 3 54 5 35 3 12 5 4 Imagina un problema per a aquestamultiplicació. Després, calcula. 5 Sense fer les operacions, escriu el signe ., , o 5. Després, utilitza la calculadora i comprova si ho has fet bé. 6 Pinta les caselles de la quadrícula per representar els resultats d’aquestes operacions. • 27 3 13 27 3 28 • 63 3 18 18 3 63 • 39 3 15 22 3 16 • 49 3 19 50 3 20 3 3 5 • Quantes caselles has pintat de cada color? • Quantes caselles has pintat en total? • Quantes caselles han quedat sense pintar? • Quantes caselles té la quadrícula en total? 9 3 3 6 3 6 CÀLCUL I OPERACIONS 85 FITXA 15 2 Aprèn amultiplicar arrodonint un dels factors i calcula. 498 3 4 500 3 4 2 3 4 2.000 2 8 1 2 1.992 498 3 4 5 1.992 498 3 4 Per arrodonir el primer factor, suma-hi el nombre que necessitis. Després, multiplica el resultat. Tot seguit, multiplica el nombre que has sumat pel segon factor i resta els resultats. • 399 3 9 5 • 2.390 3 3 5 • 4.989 3 6 5 1.734 + 42 4.214 + 53 1.778 + 21 2.463 + 15 3.542 + 57 6.472 + 15 8.463 + 35 4.726 + 31 Càlcul mental 1 Calcula. • 400 3 5 5 • 300 3 4 5 • 200 3 7 5 • 120 3 2 5 • 1.000 2 550 5 • 110 3 8 5 C L A U S 264 1 223 5 264 1 5 587 1 423 5 587 158 1 327 5 158 1 5 585 1 327 5 585 164 1 223 5 387 158 1 227 5 385

CÀLCUL I OPERACIONS Exemple de seqüenciació de continguts FITXA 18 GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ FITXA 16 FITXA 17 FITXA 8 NUMERACIÓ 41 40 5 Escriu el valor de la xifra 1 en unitats. • 100.254 • 312.367 • 401.842 6 Escriu amb lletres els números dels carnets. Després, encercla els parells. CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA Paula Santacana Soci: 483.200 Pilar Claramunt Soci: 701.843 Joan Serra Soci: 199.999 Andreu Gil Soci: 215.394 Jordi Molina Soci: 673.675 Beatriu Freixa Soci: 890.006 7 Ordena els estadis de futbol segons la capacitat, demés petit amés gran. RUNGNADO MAY DAY Capacitat: 150.000 MARACANÀ Capacitat: 75.000 ESTADI ASTECA Capacitat: 105.000 BUKIT JALIL Capacitat: 87.000 CAMP NOU Capacitat: 100.000 206 4 Utilitza el tangramque hi ha a la pàgina d’adhesius i forma un quadrilàter. Després, contesta. 5 Fes el que es demana en cada cas. El tangram té 2 quadrilàters. • Quins tipus de quadrilàter has format? Escriu-ne el nom a sota. • Quants quadrilàters diferents heu format entre tots? Quin tipus de quadrilàter és un quadrat? Escriu el nomd’unes altres dues figures planes que també siguin paral·lelograms. 6 REPTE MATEMÀTIC. Pensa i contesta. • Dibuixa un altre trapezi unit a aquest per formar un quadrat. • Traça una línia a l’interior d’aquest hexàgon per formar dos trapezis. Quants quadrats veus en aquesta figura? Hi ha quadrats 39 38 NUMERACIÓ FITXA 16. Els nombres fins al 999.999 1 Aprèn i completa. 100.000 1 10.000 5 110.000 1 CM 1 1 DM 5 110.000 10 DM 1 5.000 D 1 29 U 2 DM 1 84 UM 1 3 C 1 CM 1 48 UM 1 7 U 110.000 cent deu mil 120.000 cent mil cent trenta mil 140.000 quaranta mil 150.000 mil cent seixanta mil 170.000 180.000 cent noranta mil • 190.000, 180.000, , , , , • 120.000, 110.000, , , , , 2 Escriu en cada cas el nombre que correspongui. • 1 CM 1 6 DM • 1 CM 1 40 UM • 1 CM 1 70 UM • 110 UM • 19 DM • 1 CM 1 8 DM 3 Completa les sèries restant 10.000 cada cop. 4 Pensa i relaciona. 148.007 104.300 150.029 cent quatre mil tres-cents cent cinquanta mil vint-i-nou cent quaranta-vuit mil set 100.000 10.000 GEOMETRIA 205 FITXA 8. Els quadrilàters 1 Llegeix i aprèn. Després, contesta. 2 Quins d’aquests polígons són quadrilàters? Encercla’ls. 3 Observa, compta i completa. Els costats són paral·lels dos a dos. Només tenen dos costats paral·lels. No tenen costats paral·lels. Paral·lelograms Trapezis Trapezoides Què tenen en comú tots els quadrilàters? Repassa del mateix color els costats paral·lels de cada quadrilàter. Després, classifica’ls. PARAL·LELOGRAMS TRAPEZIS TRAPEZOIDES Hi ha 3 tipus de quadrilàters. • En aquesta figura hi ha paral·lelogram i trapezis. • En total hi ha quadrilàters i triangles. A C E G B D F H 90 3 Llegeix. Després, aproxima el primer factor a la UMmés propera i calcula. Cada dia recollim 15.124 kg de castanyes. Quants quilos hem recollit aproximadament en 5 dies? 4 Resol les operacions, fixa’t en els resultats i completa el text. persones 21.356 3 3 5 quadrades 4.865 3 18 5 pagès 1.934 3 47 5 síndries 57.083 1 860 1 9.215 5 Japó 3.527 1 4.983 1 64.832 5 Al (73.342) un ((90.898) es va fer famós per conrear síndries (87.570) . Va comprovar que, si el (85.534) creixia dins d’una (68.118) quadrada, adoptava aquesta mateixa (56.356) . Moltes (64.068) van pensar que això podria ser pràctic a l’hora d’(78.515) les (67.158) als (33.444) . emmagatzemar 15.703 3 5 5 mercats 1.389 1 7.084 1 24.971 5 capsa 72.065 2 3.947 5 forma 63.204 2 6.848 5 fruit 88.351 2 2.817 5 92 3 Calcula, fixa’t en els resultats i escriu comes diu cada dinosaure. Triceratop 7.645 1 3.948 Tiranosaure 843 1 39.290 Diplodoc 987 1 123 1 6.503 Al·losaure 20.394 1 39.851 1 96 Velociraptor 23.654 2 9.475 Braquiosaure 56.837 2 1.489 Espinosaure 29.635 3 3 Microraptor 10.874 3 4 Anquilosaure 3.284 3 19 Apatosaure 976 3 65 43.496 7.613 40.133 55.348 60.341 14.179 62.396 63.440 11.593 88.905 CÀLCUL I OPERACIONS 89 FITXA 17 4.625 + 100 7.481 + 210 9.474 + 320 5.419 + 300 1.734 + 130 4.232 + 610 6.336 + 500 2.103 + 580 5.743 + 140 3.516 – 400 7.485 – 150 2.471 – 130 6.853 – 200 2.938 – 410 4.729 – 610 8.937 – 500 3.889 – 570 5.647 – 420 Càlcul mental • 531 1 19 5 • 652 1 39 5 • 806 2 39 5 1 Llegeix i calcula. 2 Calcula. Després, substitueix cada nombre per la lletra corresponent i descobreix el missatge. per sumar el nombre anterior a una desena completa (19, 29…). Suma la desena més pròxima i després resta-hi 1. per restar el nombre anterior a una desena completa (19, 29…). Resta la desena més pròxima i després suma-hi 1. (50 1 30) 3 2 5 M 4 3 (50 1 10) 5 É (80 3 3) 2 40 5 L 7 3 (50 2 20) 5 B (40 1 20) 3 5 5 ! (90 2 30) 3 6 5 T (60 1 40) 3 9 5 O C L A U S 34 3 4 5 534 3 4 5 1.534 3 4 5 35 3 5 5 235 3 5 5 1.235 3 5 5 4 3 4 5 16 5 3 5 5 25 425 445 444 1 20 1 19 2 1 368 338 339 2 30 2 29 1 1 Primer, calcula les operacions del parèntesi. Mestra 160 900 200 360 210 240 300 El missatge és: CÀLCUL I OPERACIONS 91 FITXA 18 • 14 3 20 5 • 140 3 20 5 • 1.400 3 20 5 • 20 3 82 5 • 20 3 820 5 • 200 3 37 5 • 200 3 370 5 1 Llegeix i calcula. 2 Comple a les sèries. 6.352 + 326 4.748 + 131 3.012 + 743 6.363 + 314 3.425 + 251 2.324 + 452 2.558 + 231 8.573 + 226 5.939 – 616 6.495 – 281 7.548 – 136 4.286 – 154 2.856 – 503 5.847 – 403 8.693 – 482 7.563 – 532 Càlcul mental 41 x 2 = 82 41 x 20 = 820 410 x 20 = 8.200 Compta els zeros dels dos factors i compara’ls amb la quantitat de zeros del resultat. 3.850 1 250 1 250 1 250 1 250 5.625 1 25 1 25 1 25 1 25 1.532 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 C L A U S 464 2 312 5 2 312 5 252 664 2 5 352 745 2 329 5 2 329 5 316 445 2 5 16 564 2 412 5 152 845 2 329 5 516

FITXA 15 3r PRIMÀRIA FITXA 1 TALLER DE PROGRAMACIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CÀLCUL I OPERACIONS FITXA 19 FITXA 14 FITXA 20 94 3 Llegeix i aprèn. Després, completa. 4 Expressa aquests repartiments amb una divisió i calcula’n el quocient i el residu. L’Anna reparteix en parts iguals 13 boles en 2 caixes. Quantes boles posa a cada caixa? Quantes li’n sobren? Poso 6 boles a cada caixa i me’n sobra 1. boles caixes 13 : 2 • 9 caramels en 2 bosses. • 15 galetes en 5 plats. S’han repartit maduixes en plats. A cada plat s’han posat maduixes. Han sobrat maduixes. : 5 Residu 5 13 : 2 5 6 i en sobra 1 dividend divisor quocient residu 12 boles 1 1 bola 12 : 2 5 6 S’han repartit flors en gerros. A cada gerro s’han posat flors. Han sobrat flors. : 5 Residu 5 Repartir en parts iguals és dividir. 96 divisions enteres 3 Llegeix i aprèn. Després, calcula i encercla les divisions exactes. 4 Quants pastissos sobren? Completa la taula. Reparteixen 10 caramels entre els 2. 14 15 17 20 21 25 30 2 3 4 5 6 7 8 Quants pastissos sobren? Repartimels pastissos en safates. Per dividir, recorda les taules demultiplicar. 2 x 7 = 14 14 : 2 = 7 Pinta les columnes de la taula. divisions exactes Per dividir, busca el nombre que enmultiplicar-lo pel divisor s’acosti més al dividend sense passar-se. Cada un agafa 5 caramels i no els en sobra cap. 10 : 2 5 5 Residu 5 0 Una divisió és exacta quan el residu és zero. Reparteixen 10 caramels entre els 3. Cada un agafa 3 caramels i els en sobra 1. 10 : 3 5 3 Residu 5 1 Una divisió és entera quan el residu és diferent de zero. • 16 : 2 5 Residu 5 • 16 : 3 5 Residu 5 • 16 : 4 5 Residu 5 • 16 : 5 5 Residu 5 • 16 : 6 5 Residu 5 CÀLCUL I OPERACIONS 93 FITXA 19 4.964 + 3.000 5.824 + 2.000 8.452 + 1.300 3.603 + 5.100 3.847 + 5.000 7.459 + 1.000 5.147 + 3.800 7.538 + 2.400 6.265 + 3.000 2.638 + 6.000 4.632 + 2.200 6.276 + 1.500 8.316 – 5.000 4.371 – 3.000 4.921 – 1.500 5.793 – 4.700 4.527 – 2.000 7.459 – 1.000 9.648 – 2.400 6.825 – 5.600 9.652 – 4.000 6.475 – 4.000 7.359 – 3.100 8.499 – 7.200 Càlcul mental 1 Llegeix i calcula. 2 Completa les sèries. 35.500, , , 15.000, , , 9.025, , , , Resta 2.500 cada cop. Resta 250 cada cop. Resta 25 cada cop. • 654 1 199 5 • 493 1 299 5 • 606 1 299 5 • 397 2 199 5 • 529 2 299 5 • 746 2 299 5 per sumar el nombre anterior a una centena completa (99, 199…). Suma la centena més propera i després resta-hi 1. per restar el nombre anterior a una centena completa (99, 199…). Resta la centena més propera i després suma-hi 1. 706 906 905 1 200 1 199 2 1 638 238 239 2 400 2 399 1 1 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Completa les dades i relaciona. 2 Observa i resol. Subratlla les dades i escriu la solució. FITXA 14 • quants pastissos i batuts ha comprat la Isabel. Sé • • què li han costat tots els pastissos. Puc calcular • • què val cada producte. • què ha pagat la Isabel en total. Contesta aquestes preguntes per resoldre el problema. • Què li han costat a la Isabel tots els pastissos que ha comprat? • Què ha pagat en total pels pastissos i el batut? La Isabel ha comprat 4 pastissos i una ampolla de batut per convidar els seus amics a berenar. Si el batut val 3 euros i cada pastís val 2 euros, què ha pagat per tot? 4 pastissos. Un pastís val € El batut val € L’Ester ha comprat 3 capses de boletes blaves i una capsa de boletes verdes per fer un collaret i un braçalet. Quantes boletes té? 25 boletes 22 boletes 35 boletes 13 boletes DADES 141 CÀLCUL I OPERACIONS 95 FITXA 20 2.375 + 6.324 3.283 + 4.711 5.276 + 3.612 5.624 + 3.263 5.382 + 2.416 7.452 + 1.324 1.765 + 5.223 6.461 + 1.325 6.854 + 3.132 4.763 + 2.105 4.166 + 2.532 2.382 + 4.416 Càlcul mental 1 Uneix cada peix amb un veler demanera que els nombres sumin 1.000. 2 Calcula i escriu els resultats. 825 700 500 250 190 810 500 750 175 300 4.000 3 6 5 300 3 6 5 50 3 6 5 8 3 6 5 4.358 3 6 5 Per calcular l’última multiplicació, suma els resultats de les operacions anteriors. 5.000 3 4 5 300 3 4 5 40 3 4 5 6 3 4 5 5.346 3 4 5 TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu els moviments marcats al mapa perquè el vaixell rosa arribi fins a les balenes. FITXA 1. Instruccions demoviment (I) Illes Ada Illes Bada Illes Eda Illes Fada Illes Ida Illes Gada Illes Dada Illes Cada Missió Salvar les balenes La flota Calipso té diversos vaixells, cadascun d'un color diferent. Els vaixells porten un ordinador, al qual cal donar les instruccions necessàries per dirigir el vaixell fins el punt desitjat. 2 Observa i descobreix on arriba el vaixell morat. 3 Descriu els moviments dels vaixells taronja, groc i verd per arribar a la balena que témés a prop. Tingues en compte les balenes salvades per altres vaixells. Instruccions per al vaixell blau: El vaixell comença a moure's. Avança 3 caselles a la dreta. Avança 3 caselles cap avall. Avança 1 casella a l'esquerra. El vaixell ha arribat al seu destí. començament final 3 1 3 Vaixell blau 3 començament final 3 1 començament 2 4 final 3 3 1 219 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Llegeix, tria i completa les dades que falten. Després, resol. FITXA 15 En Ferran fa 5 mesos que estalvia per poder regalar una videoconsola al seu fill. La videoconsola val 300 euros i ell ha aconseguit estalviar 50 euros cada mes. Té prou diners per comprar-la? Calcula el que he estalviat en cincmesos. Després, calcula la diferència. 300 50 5 mesos. Cada mes estalvia €. La videoconsola val €. Primer, he de , perquè en Ferran estalvia sempre la mateixa quantitat i s’ha d’ajuntar diverses vegades. Després, he de , perquè s’ha de calcular la diferència entre els diners que té en Ferran i el que costa la videoconsola. • sumar • restar • multiplicar 2 Encercla les dades necessàries per resoldre cada problema. Després, resol-los. • A l’octubre i al novembre vaig aconseguir 45 punts cada mes per bon comportament a classe. Al desembre en vaig aconseguir 67. Quants en vaig aconseguir en total? • Per a la tómbola del barri es necessiten 300 números. La Cecília i l’Àngela comencen a preparar-los 10 dies abans. Si cada dia fessin 24 números, tindrien temps de fer-los tots? octubre Eva Jan Lluís Alba novembre desembre DADES RAONAMENT 143 TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu què ha de fer la nau taronja per no parar de donar volte al voltant del planeta Hermes. FITXA 1. Bucle Per sempre Missió Explorar l'univers La flota galàctica Atalanta està formada per naus espacials que exploren l'univers. Cada nau ha de ser programada amb instruccions precises per desplaçar-se. La primera misisó de la flota serà apropar-se i donar voltes al voltant de planetes per observar si hi ha vida en ells. 2 Observa i descobreix a quina nau de la flota pertanyen les instruccions de la dreta i descriu què fa. 3 Programa la nau que queda perquè no pari de donar voltes al voltant de l'últim planeta. Instruccions per a la nau blava: Avança una casella cap amunt. Repeteix sense parar les instruccions següents: A Avança 2 caselles a la dreta. B Avança 2 caselles cap amunt. C Avança 2 caselles cap a l'esquerra. D Avança 2 caselles cap a baix. Ares Artemisa Hermes Hesti començament final 4 per sempre ACABAR 4 3 2 3 començament FINAL 2 per sempre 1 ACABAR 2 2 2 227

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t´acosta els nostres packs de promoció digitalment! edupack.cat

E D U P A C K 2 0 2 3 A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil!

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

El programa de fidelització per a mestres clients de Santillana Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada àrea. e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. N o t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos:

Santillana pertany al grup Sanoma Learning JUNTS EN LA NOSTRA PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ Combinem les nostres tecnologies educatives i l’experiència pedagògica per crear els productes i serveis educatius que donaran forma al futur de l’educació. Creant materials que donen suport a la diversitat cultural, d’interessos i de nivells a l’aula per assegurar un aprenentatge inclusiu. Apostant per una educació sostenible: reduint el nostre impacte climàtic i conscienciant sobre la cura de l’entorn mitjançant els nostres materials didàctics.

Posant el focus en el valor de les persones. Promovent el benestar, la igualtat d’oportunitats i la seguretat de la comunitat educativa. Gestionant la informació dels nostres usuaris de manera clara, responsable, transparent i segura.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 2 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 6 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 4 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas Disponible també Tasques i destreses comunicatives Tareas y destrezas comunicativas NOVETAT NOVETAT NOVETAT A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 2 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 6 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 4 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 5 Tasques i destreses comunicatives ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 1 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 3 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas

CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (Districte econòmic plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es Delegacions comercials santillana.cat

1736766 SI BUSQUES materials amb un enfocament innovador, competencial i significatiu, en els quals l’alumnat aprèn fent. SI ASPIRES a crear un ambient d’aprenentatge motivador i desafiador, perquè els teus alumnes visquin experiències memorables. SI VOLS MATERIALS oberts, flexibles i modulars. Perquè l’alumnat aprengui a investigar i a connectar coneixements a través d’un aprenentatge actiu i constructiu, amb el suport d’un portal web. Matemàtiques per pensar. Treball amb algorismes oberts basats en la descomposició numèrica. Planteja un aprenentatge de les llengües connectat amb la realitat, amb llibertat per organitzar la programació i decidir què ensenyar, com i quan. Tasques i destreses comunicatives. Proposa un aprenentatge més significatiu i funcional de les competències de l’àmbit lingüístic, connectat amb la realitat de l’alumnat. escola d’autor quan educar és crear… PRIMÀRIA INICIACIÓ INCORPORA UN PORTAL WEB On vius? LA CASA Qui és qui? PERSONATGES DE LA HISTÒRIA NIVELL I PRIMÀRIA INCORPORA UN PORTAL WEB Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 1 LOMLOE A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 2 Tasques i destreses comunicatives ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 1 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100% reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem: ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739 Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÀCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA ES0000000178078 299337_Libro_MateMas_2_Practica_Grup_138739.indd 1 1/9/2023 10:39:25 AM ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 2 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz