Cinco en raia

Situacións de aprendizaxe integradas E Proxecto globalizado Axustado á LOMLOE 1.º 2.º PRIMARIA

1 Índice Cales son as claves de Cinco en raia?.............................................................. 2 Que dimensións da aprendizaxe aborda?...................................................... 4 Material do proxecto....................................................................................................... 6 • Material do alumnado de 1.º.......................................................................... 6 • Material do alumnado de 2.º.......................................................................... 8 • Material do profesorado de 1.º e 2.º......................................................... 10 • Recursos dixitais de 1.º e 2.º........................................................................... 11 • Material da aula de 1.º......................................................................................... 12 – Lingua Castelá...................................................................................................... 12 – Matemáticas.......................................................................................................... 13 – Lingua......................................................................................................................... 14 • Material da aula de 2.º.............................................................................................. 15 – Lingua Castelá...................................................................................................... 15 – Matemáticas.......................................................................................................... 16 – Lingua......................................................................................................................... 17 Como son as unidades de Cinco en raia de 1.º?....................................... 18 Como son as unidades de Cinco en raia de 2.º?....................................... 20 Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia?......................... 22 • A situación de aprendizaxe e os retos.................................................... 22 • A lectoescritura........................................................................................................ 23 • Lingua Castelá.......................................................................................................... 24 • Matemáticas............................................................................................................... 25 • Lingua............................................................................................................................. 26 • Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais.............................................. 27 • Minilab, Obradoiro de programación, Repasos............................... 28 Servizos en liña................................................................................................................... 30 • EduPack......................................................................................................................... 30 • e-vocación................................................................................................................... 32

2 Cales son as claves de Cinco en raia?

3

• Sustenta a construción de coñecementos. • É un instrumento para a xestión das emocións e para o establecemento de relacións positivas co contorno. • Facilita a implicación persoal do alumnado na aprendizaxe. • Desenvolve a responsabilidade e a súa integración no contorno. • Contribúe á construción positiva da propia imaxe. Comunicación Educación emocional • Constitúe o referente social das aprendizaxes. • Desde o punto de vista do crecemento persoal do alumnado, contribúe á súa implicación co contorno e ao desenvolvemento da responsabilidade colectiva. Desde o punto de vista metodolóxico, as dimensións da aprendizaxe son referentes transversais do proxecto Cinco en raia e están orientadas á adquisición das competencias clave. Estas dimensións están sinaladas con logos nas actividades do libro do alumnado onde este traballo é claramente protagonista. As seis dimensións presentes no proxecto Cinco en raia son as seguintes: 4 Que dimensións da aprendizaxe aborda? Traballo cooperativo

• Ten presenza en todas as áreas e achégalle rigor ao proceso de adquisición de coñecementos. • Articúlase arredor dos seguintes procesos de pensamento: – recoñecer/detectar, – comprender/organizar, – relacionar/transformar. • Permite que o alumnado poña en xogo as aprendizaxes adquiridas. • Facilita o vínculo entre os contidos e a realidade en que se desenvolven. Aprender a pensar Retos • Neste proxecto a creatividade está vinculada ao razoamento. • Baséase na observación e na análise do contorno desde unha gran variedade de propostas e perspectivas. • Estimula as respostas persoais e progresivamente máis variadas a diferentes situacións. 5 Creatividade

6 956734 PRIMARIA Caderno de emocións PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 9 9 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157959 256497_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_3_OBR_125317 ES0000000157959 256497_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_3_OBR_125317.indd 1 09/05/2022 16:16:05 PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 8 8 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157958 256486_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_2_OBR_125316 ES0000000157958 256486_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_2_OBR_125316.indd 1 09/05/2022 16:15:04 PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 6 6 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157957 256482_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_3_OBR_125314 ES0000000157957 256482_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_3_OBR_125314.indd 1 09/05/2022 16:13:04 PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 5 5 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157956 256471_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_2_OBR_125313 ES0000000157956 256471_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_2_OBR_125313.indd 1 09/05/2022 16:21:04 PRIMARIA 1 PRIMARIA 1 1 3 Situación de aprendizaxe integrada CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 3 ES0000000157955 256460_Libro_Cinco_en_Raia_1_1_3_OBR_125312 ES0000000157955 256460_Libro_Cinco_en_Raia_1_1_3_OBR_125312.indd 1 09/05/2022 16:14:04 PRIMARIA 1 PRIMARIA 1 1 2 Situación de aprendizaxe integrada Situación de aprendizaxe integrada 2 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles ES0000000157954 256449_Libro_Cinco_en_Raia_1_1_2_OBR_125310 ES0000000157954 256449_Libro_Cinco_en_Raia_1_1_2_OBR_125310.indd 1 09/05/2022 16:12:06 PRIMARIA 1 PRIMARIA 1 1 1 Situación de aprendizaxe integrada CINCO EN RAIA os con certificación de boa ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable ruír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Situación de aprendizaxe integrada 1 09/05/2022 16:27:04 Libro por unidades Libro de situacións de aprendizaxe integradas en 9 unidades, tres por trimestre. Caderno de emocións Material do alumnado 1.º PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 4 4 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157952 256427_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_1_OBR_125308 ES0000000157952 256427_Libro_Cinco_en_Raia_1_2_1_OBR_125308.indd 1 09/05/2022 16:15:04 PRIMARIA 1 CINCO EN RAIA Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 7 7 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 ES0000000157953 256438_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_1_OBR_125309 ES0000000157953 256438_Libro_Cinco_en_Raia_1_3_1_OBR_125309.indd 1 09/05/2022 16:14:04

7 Material manipulable Material de Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua que inclúe o seguintes elementos: • Moedas troqueladas. • Billetes troquelados. • Reloxos analóxico e dixital. • Tangram de 7 pezas e recta numérica de 20 divisións. • Retícula cadrada de 100 ocos. • Tres xogos dos números do 0 ao 9, troquelados. • Modelo para operacións de suma e resta. • Láminas coas pezas troqueladas para traballar unidades e decenas. • Figuras xeométricas troqueladas (círculos, cadrados, rectángulos e triángulos). • Soportes de escritura. Cadernos trimestrais de Lingua Castelá e Matemáticas. De venda independente Ademais, tamén dispoñible: 1/1 ES0000000048239 765475_monedas_troqueladas_49730.indd 1 31/01/2018 10:05:46 © 2019 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. Dobrar por aquí O meu 1/1 Nome: ES0000000104342 971986_Hoja_album_familiar_lingua_1_83600.indd 1 07/02/2019 12:52:07 ✂ Nome: A¬pelido∫: Nome do pai: Nome da nai: E¬nderezo: Teléfono: Apega aquí a túa foto. ✂ Carpeta de TRABALLOS ESPECIAIS NOME: CLASE: © 2019 Santillana Educación, S. L. / Edicións Obradoiro, S. L. A MIÑA FICHA ESCOLAR 1/1 ES0000000104343 971997_Hoja_etiquetas_Lingua_1_83624.indd 1 07/02/2019 12:51:04 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 91/1 ES0000000081194 891158_LAM_TROQUEL_NUM_0_A_9_68229.indd 1 29/01/2018 10:18:07 å å å å æ æ æ æ ^ ^ ^ ^ o o o o € € € € b b © © c™ c™ ∂ ∂ ƒ ƒ @ @ ™ ™ ∆ © 2017 Santillana Educación, S. L. 842976 / 01-02 ES0000000066948 842976_LETRAS TROQUEL_61587.indd 1 03/04/2017 10:13:05 12 1 2 3 4 7 6 5 8 9 10 11 1/1 6 9 ES0000000081276 891523_LAM_RELOJES_DIGITAL_ANALOGICO_68235.indd 1 30/01/2018 12:59:11 956734 Cuaderno Lengua Castellana PRIMER TRIMESTRE Pauta PRIMARIA 1 1 956734 PRIMER TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas PRIMARIA 1 1 956734 SEGUNDO TRIMESTRE Cuaderno Lengua Castellana Pauta PRIMARIA 1 1 956734 SEGUNDO TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas PRIMARIA 1 1 956734 TERCER TRIMESTRE Cuaderno Lengua Castellana Pauta PRIMARIA 1 1 PRIMARIA 1 1 956734 TERCER TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas

8 CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 PRIMARIA 1 2 6 Situación de aprendizaxe integrada Situación de aprendizaxe integrada 6 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 PRIMARIA 1 2 Situacións de aprendizaxe integradas 5 Situación de aprendizaxe integrada 5 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles CINCO EN RAIA 4 Situación de aprendizaxe integrada Situación de aprendizaxe integrada 4 PRIMARIA 2 PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Situación de aprendizaxe integrada 9 CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 9 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 PRIMARIA 1 2 8 Situación de aprendizaxe integrada Situación de aprendizaxe integrada 8 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles CINCO EN RAIA Situación de aprendizaxe integrada 7 PRIMARIA 2 7 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 Situación de aprendizaxe integrada 3 3 Situación de aprendizaxe integrada Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles PRIMARIA 1 2 CINCO EN RAIA PRIMARIA 2 2 Situación de aprendizaxe integrada Situación de aprendizaxe integrada 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles PRIMARIA 1 2 CINCO EN RAIA Situación de aprendizaxe integrada 1 PRIMARIA 2 1 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 2 ros con certificación de boa n ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable struír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Material do alumnado 2.º Libro por unidades Libro de situacións de aprendizaxe integradas en 9 unidades, tres por trimestre.

9 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 1 x 0 = 0 1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5 1 x 6 = 6 1 x 7 = 7 1 x 8 = 8 1 x 9 = 9 1 x 10 = 10 6 x 0 = 0 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 7 x 0 = 0 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 8 x 0 = 0 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80 9 x 0 = 0 9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 10 x 0 = 0 10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50 10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20 3 x 0 = 0 3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15 3 x 6 = 18 3 x 7 = 21 3 x 8 = 24 3 x 9 = 27 3 x 10 = 30 4 x 0 = 0 4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20 4 x 6 = 24 4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 10 = 40 5 x 0 = 0 5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50 1186791/01-01 ES0000000040243 742025_GENERAL_tablas de multiplicar_36197.indd 1 28/09/2015 16:47:04 A a AXÓUXERE B b BOLBORETA C c CAN D d DIANA E e EURO F f FOCA G g GAITA H h HELICÓPTERO I i ILLA L l LÁMPADA M m MOTO N n NIÑO Ñ ñ ÑU O o ORELLAS P p PARAUGAS Q q QUEIXO R r REGADOR S ∫ SELO T t TORTA U u UN V v VACA X x XIRASOL Z z ZOCA ES0000000082326 896353_lamina_abecedario_73840.indd 1 26/04/2018 9:53:41 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Lengua Castellana PRIMER TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Matemáticas PRIMER TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Lengua Castellana SEGUNDO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 000000_Cdno_Lengua_Castellana_2_2_OBR Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Matemáticas SEGUNDO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Lengua Castellana TERCER TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 000000_Cdno_Lengua_Castellana_2_3_OBR Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Cuaderno Matemáticas TERCER TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 7 € 3 € 2 € 2 € 6 € 9 € 3 € 5 € 7 € 5 € 1182020/01-03 ES0000000039312 737825_01_ESCENA_ZOO_CINE_38365.indd 1 16/09/2015 16:28:30 1182020/03-03 ES0000000039312 737825_03_LAMINA_TEMPORALES_38367.indd 1 16/09/2015 16:28:07 DOMINÓ DE RIMAS 1/29 castaña Di nomes de lugares. PALABRAS PROHIBIDAS zapatos pés PALABRAS PROHIBIDAS pixama durmir Di palabras que conteñan o son R forte. martuxa orella 7 € 3 € 2 € 2 € 6 € 9 € 3 € 5 € 7 € 5 € 1182020/01-03 ES0000000039312 737825_01_ESCENA_ZOO_CINE_38365.indd 1 16/09/2015 16:28:30 De venda independente Cadernos trimestrais de Lingua Castelá e Matemáticas. Ademais, tamén dispoñible: Material manipulable Material de Matemáticas, Lingua Castelá e Lingua que inclúe o seguintes elementos: • Moedas troqueladas. • Billetes troquelados. • Reloxos analóxico e dixital. • Tangram de 7 pezas e recta numérica de 20 divisións. • Retícula cadrada de 100 ocos. • Tres xogos dos números do 0 ao 9, troquelados. • Modelo para operacións de suma e resta. • Láminas coas pezas troqueladas para traballar unidades e decenas. • Figuras xeométricas troqueladas (círculos, cadrados, rectángulos e triángulos). • Soportes de escritura. • Xogos lingüísticos.

10 TERCEIRO TRIMESTRE Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Programa de mellora e enriquecemento PRIMARIA 1 1 ES0000000157984 256751_Libro_Recursos_1_3_OBR_139403 ES0000000157984 256751_Libro_Recursos_1_3_OBR_139403.indd 2 1/19/2023 11:58:17 AM TERCEIRO TRIMESTRE Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMARIA 1 2 EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO Situación de aprendizaxe integrada TERCEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO Situación de aprendizaxe integrada SEGUNDO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2 Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO PRIMARIA 1 1 TERCEIRO TRIMESTRE Libro de recursos • Metodoloxía. • Avaliación de contidos básicos. • Avaliación por competencias. • Reforzo. • Enriquecemento. • Itinerario de lectura. Programación didáctica da aula En formato Word editable. O material do profesorado de primeiro e segundo, inclúe: Libro anotado • Suxestións de explotación didáctica dos contidos básicos. • Solucionario das actividades do libro. • Referencias ao libro dixital (LibroMedia). Material do profesorado WORD 2.º 1.º E PRIMARIA 1 1 Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO SEGUNDO TRIMESTRE Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 1 ES0000000157979 256696_Libro_anotado_1_1_OBR_139396 ES0000000157979 256696_Libro_anotado_1_1_OBR_139396.indd 1 1/26/2023 8:24:21 AM SEGUNDO TRIMESTRE Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Programa de mellora e enriquecemento PRIMARIA 1 1 ES0000000157983 256740_Libro_Recursos_1_2_OBR_139402 ES0000000157983 256740_Libro_Recursos_1_2_OBR_139402.indd 2 1/19/2023 11:57:16 AM SEGUNDO TRIMESTRE Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMARIA 1 2 • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Programa de mellora e enriquecemento Libro de recursos PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 1 ES0000000157982 256729_Libro_Recursos_1_1_OBR_139400 ES0000000157982 256729_Libro_Recursos_1_1_OBR_139400.indd 2 1/26/2023 8:24:51 AM Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 2

11 Novo LibroMedia Máis adaptado ao traballo na aula e con funcións melloradas. Atoparás: • Vídeos coa animación do escenario do inicio da unidade e da lámina de comunicación oral de Lingua; con contacontos… • Audios con contos e outros textos de diferentes tipos como poemas, cancións, actividades de discriminación auditiva... • Actividades dixitais, vinculadas a epígrafes concretas para poñer en práctica as aprendizaxes. Material dixital Entra en edupack.es para visualizar unha demo deste LibroMedia.

12 naranja naranjå πæ pe po po på pa p€ pu p^ pi π P ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 2 23/03/2017 10:23:01 på La letra P 827959/01-08 ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 1 23/03/2017 10:23:01 µæ La letra M 827959/02-08 ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 3 23/03/2017 10:23:10 águilå ES0000000066797 842114_Domino_animal_ANVERSO_63112.indd 1 24/05/2017 7:22:35 ©ebrå ES0000000066797 842114_Domino_animal_ANVERSO_63112.indd 3 24/05/2017 7:22:37 O material da aula vén presentado nunha caixa que contén elementos como: Inclúen adhesivos, de quitar e poñer, e un rotulador 842099 K § L ¬ M µ N > Ñ ~ O o P π Q œ J ∆ A å B b C © D ∂ E æ F £ G @ H ™ I ^ R ® S fi T † U € V v W w X ≈ Y ¥ Z Ω ABANICO BARCO CUADERNO DADO ESPEJO FOTO GAFAS HELADO IGLÚ JABÓN KIWI LINTERNA MOCHILA NARANJA ÑANDÚ OLLA PELOTA QUESO RELOJ SILLA TIJERAS UVAS VELA WIFI XILÓFONO YOYÓ ZAPATO ES0000000066786 842099_lamina_abecedario_LENGUA_MAS_63413.indd 1 27/03/2017 12:51:48 chanclas chanclafi • Láminas de abecedario, vocabulario e conxugación. • Pictogramas e tarxetas. Enlaces e determinantes, para iniciar a formación de oracións. • Dominó e taboleiro ortográfico. Para reforzar o recoñecemento de sílabas directas e inversas. • Tarxetas plastificadas. Para a presentación das primeiras letras do método. Con elas traballaranse a fonoloxía, o trazo das grafías e as familias de sílabas. • Tarxetas de imaxes e tarxetas de palabras. Para realizar autoditados, describir obxectos e animais, traballar a rima e pasalo ben con xogos moi divertidos. efi ES0000000066795 842103_Domino_orto_ANVERSO_63111.indd 1 23/05/2017 15:02:12 Material da aula LINGUA CASTELÁ ES0000000039299 737788_Tablero_ORTOGRAFICO_36196.indd 1 16/09/2015 13:30:11

13 Camino del colegio 01/05 • Tarxetas de problemas visuais. Os escenarios serven de base para realizar un gran número de actividades colectivas de formulación de problemas e de cálculo e razoamento. • Tangram. Con pezas de gran tamaño. • Dominós de decimais, fraccións e porcentaxes. • Baralla de numeración e operacións. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Los números del 0 al 99 1096686/02-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 2 27/12/2017 8:54:29 El número 10 10 9 1 2 3 4 8 7 6 5 5 1096686/06-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 6 27/12/2017 8:54:37 El reloj 1096686/09-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 9 27/12/2017 8:54:48 Unidades, decenas y centena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 UNIDADES DECENAS CENTENA 100 C D U 1 1 7 ©en†enå unida∂efi ∂e©enå 1096686/08-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 8 27/12/2017 8:54:42 Tablas demultiplicar 1 3 0 5 0 1 3 1 5 1 1 3 2 5 2 1 3 3 5 3 1 3 4 5 4 1 3 5 5 5 1 3 6 5 6 1 3 7 5 7 1 3 8 5 8 1 3 9 5 9 1 3 10 5 10 1 2 3 0 5 0 2 3 1 5 2 2 3 2 5 4 2 3 3 5 6 2 3 4 5 8 2 3 5 5 10 2 3 6 5 12 2 3 7 5 14 2 3 8 5 16 2 3 9 5 18 2 3 10 5 20 2 3 3 0 5 0 3 3 1 5 3 3 3 2 5 6 3 3 3 5 9 3 3 4 5 12 3 3 5 5 15 3 3 6 5 18 3 3 7 5 21 3 3 8 5 24 3 3 9 5 27 3 3 10 5 30 3 4 3 0 5 0 4 3 1 5 4 4 3 2 5 8 4 3 3 5 12 4 3 4 5 16 4 3 5 5 20 4 3 6 5 24 4 3 7 5 28 4 3 8 5 32 4 3 9 5 36 4 3 10 5 40 4 5 3 0 5 0 5 3 1 5 5 5 3 2 5 10 5 3 3 5 15 5 3 4 5 20 5 3 5 5 25 5 3 6 5 30 5 3 7 5 35 5 3 8 5 40 5 3 9 5 45 5 3 10 5 50 5 6 3 0 5 0 6 3 1 5 6 6 3 2 5 12 6 3 3 5 18 6 3 4 5 24 6 3 5 5 30 6 3 6 5 36 6 3 7 5 42 6 3 8 5 48 6 3 9 5 54 6 3 10 5 60 6 7 3 0 5 0 7 3 1 5 7 7 3 2 5 14 7 3 3 5 21 7 3 4 5 28 7 3 5 5 35 7 3 6 5 42 7 3 7 5 49 7 3 8 5 56 7 3 9 5 63 7 3 10 5 70 7 8 3 0 5 0 8 3 1 5 8 8 3 2 5 16 8 3 3 5 24 8 3 4 5 32 8 3 5 5 40 8 3 6 5 48 8 3 7 5 56 8 3 8 5 64 8 3 9 5 72 8 3 10 5 80 8 9 3 0 5 0 9 3 1 5 9 9 3 2 5 18 9 3 3 5 27 9 3 4 5 36 9 3 5 5 45 9 3 6 5 54 9 3 7 5 63 9 3 8 5 72 9 3 9 5 81 9 3 10 5 90 9 10 3 0 5 0 10 3 1 5 10 10 3 2 5 20 10 3 3 5 30 10 3 4 5 40 10 3 5 5 50 10 3 6 5 60 10 3 7 5 70 10 3 8 5 80 10 3 9 5 90 10 3 10 5 100 10 04/07 ES0000000082622 897355_laminas_aula_69111.indd 4 09/01/2018 11:26:26 Escritura de números cinco cuarenta dieciséis cincuenta y tres setenta y uno treinta y cuatro veintinueve sesenta ochenta veintidós noventa Todos los números del 0 al 30 se escriben con una sola palabra. Los números del 31 al 99 se escriben con tres palabras, excepto las decenas. La segunda palabra siempre es y. También se escriben con una sola palabra todas las decenas. Ningún número se escribe con b. 03/07 ES0000000082622 897355_laminas_aula_69111.indd 3 09/01/2018 11:26:25 • Láminas interactivas de numeración, operacións, medida, magnitudes e unidades. MATEMÁTICAS 1.º

14 VERDURAS E HORTALIZAS A é de cor e ten forma . A é de cor e ten forma . Que é? De que cor é? Que forma ten? Que é? De que cor é? Que forma ten? 1/8 901463_FLASHCARDS.indd 1 16/2/18 12:09 O material da aula vén presentado nunha caixa que contén os seguintes elementos: Inclúen adhesivos, de quitar e poñer, e un rotulador • Láminas de abecedario e xogo da montaña das letras. • Pictogramas e tarxetas. Enlaces e determinantes, para iniciar a formación de oracións. • Dominó de animais e de rimas. Para ampliar o vocabulario e identificar os sons que forman as palabras. • 8 tarxetas de aprendizaxe plastificadas. • Tarxetas de imaxes e tarxetas de palabras. Para realizar autoditados, describir obxectos e animais, traballar a rima e pasalo ben con xogos moi divertidos. Material da aula LINGUA bruxa ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 19 04/05/2018 9:39:10 tesouro ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 11 04/05/2018 9:39:05 balea ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 63 04/05/2018 9:38:44 neno ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 29 04/05/2018 9:39:16 illa ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 9 04/05/2018 9:39:04 bacoriño ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 9 04/05/2018 9:38:04 baleato ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 65 04/05/2018 9:38:45 A a AXÓUXERE B b BOLBORETA C c CAN D d DIANA E e EURO F f FOCA G g GAITA H h HELICÓPTERO I i ILLA L l LÁMPADA M m MOTO N n NIÑO Ñ ñ ÑU O o ORELLAS P p PARAUGAS Q q QUEIXO R r REGADOR S ∫ SELO T t TORTA U u UN V v VACA X x XIRASOL Z z ZOCA ES0000000082326 896353_lamina_abecedario_73840.indd 1 26/04/2018 9:53:41 B CH C E D F G H I L M Ñ N Q P O R S T U V Z X A ÑAM, ÑAM!! ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 07/04/2014 14:54:10 la ES0000000089488 915964_DOMINO_ORTO_LINGUA1_73956.indd 7 26/04/2018 15:28:19 castaña ES0000000082330 896397 DOMINO_RIMAS_LING_2_74106.indd 3 04/05/2018 9:38:07 1.º

15 2.º alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz Propuestas de Cuentacuentos Propostes de Contacontes Propostas de Contacontos Ipuin-kontalarien proposamenak 28/09/2015 6:52:03 Ortografía: Tarjetas de palabras ES0000000039300 737799_Ortografia_LENGUA_39130.indd 1 16/09/2015 13:32:03 ES0000000039296 737766_CDNO_BLANCO_39270.indd 2 14/09/2015 15:06:02 • Caderno de propostas de Contacontos • Tarxetas de palabras. Para realizar autoditados, describir obxectos e animais, traballar a rima e pasalo ben con xogos moi divertidos. • Taboleiro ortográfico • Libro branco ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 1 01/10/2015 12:38:14 ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 1 01/10/2015 12:38:14 ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 19 01/10/2015 12:39:18 ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 19 01/10/2015 12:39:18 ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 29 01/10/2015 12:40:05 ES0000000039298 737777_Cuaderno_39019.indd 23 01/10/2015 12:39:37 alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz alfombrilla actriz Navidad avestruz hombro Ruiz sed verdad bloque césped juez ciudad alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz alfombrilla actriz Navidad avestruz suciedad hombro Ruiz sed verdad paz bloque césped juez ciudad emperatriz ES0000000039299 737788_Tablero_ORTOGRAFICO_36196.indd 1 16/09/2015 13:30:11 LINGUA CASTELÁ

16 1182020/02-03 ES0000000039312 737825_02_ESCENA_PATINAJE_GRANJA_38366.indd 1 16/09/2015 16:29:38 O material da aula vén presentado nunha caixa que contén os seguintes elementos: • Lámina táboa de multiplicar • Tarxetas de problemas visuais. Os escenarios serven de base para realizar un gran número de actividades colectivas de formulación de problemas, e de cálculo e razoamento. Material da aula MATEMÁTICAS 1182020/03-03 ES0000000039312 737825_03_LAMINA_TEMPORALES_38367.indd 1 16/09/2015 16:28:07 7 € 3 € 2 € 2 € 6 € 9 € 3 € 5 € 7 € 5 € 1182020/01-03 ES0000000039312 737825_01_ESCENA_ZOO_CINE_38365.indd 1 16/09/2015 16:28:30 7 € 3 € 2 € 2 € 6 € 9 € 3 € 5 € 7 € 5 € 1182020/01-03 ES0000000039312 737825_01_ESCENA_ZOO_CINE_38365.indd 1 16/09/2015 16:28:30 1182020/02-03 ES0000000039312 737825_02_ESCENA_PATINAJE_GRANJA_38366.indd 1 16/09/2015 16:29:38 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 1 x 0 = 0 1 x 1 = 1 1 x 2 = 2 1 x 3 = 3 1 x 4 = 4 1 x 5 = 5 1 x 6 = 6 1 x 7 = 7 1 x 8 = 8 1 x 9 = 9 1 x 10 = 10 6 x 0 = 0 6 x 1 = 6 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 10 = 60 7 x 0 = 0 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 8 x 0 = 0 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80 9 x 0 = 0 9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27 9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 8 = 72 9 x 9 = 81 9 x 10 = 90 10 x 0 = 0 10 x 1 = 10 10 x 2 = 20 10 x 3 = 30 10 x 4 = 40 10 x 5 = 50 10 x 6 = 60 10 x 7 = 70 10 x 8 = 80 10 x 9 = 90 10 x 10 = 100 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20 3 x 0 = 0 3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15 3 x 6 = 18 3 x 7 = 21 3 x 8 = 24 3 x 9 = 27 3 x 10 = 30 4 x 0 = 0 4 x 1 = 4 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 4 x 4 = 16 4 x 5 = 20 4 x 6 = 24 4 x 7 = 28 4 x 8 = 32 4 x 9 = 36 4 x 10 = 40 5 x 0 = 0 5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x 10 = 50 1186791/01-01 ES0000000040243 742025_GENERAL_tablas de multiplicar_36197.indd 1 28/09/2015 16:47:04

17 • Láminas abecedario • Dominó de rimas • Palabras prohibidas • Tempo fóra! 2.º A a AXÓUXERE B b BOLBORETA C c CAN D d DIANA E e EURO F f FOCA G g GAITA H h HELICÓPTERO I i ILLA L l LÁMPADA M m MOTO N n NIÑO Ñ ñ ÑU O o ORELLAS P p PARAUGAS Q q QUEIXO R r REGADOR S ∫ SELO T t TORTA U u UN V v VACA X x XIRASOL Z z ZOCA ES0000000082326 896353_lamina_abecedario_73840.indd 1 26/04/2018 9:53:41 LINGUA DOMINÓ DE RIMAS 1/29 castaña Di nomes de lugares. PALABRAS PROHIBIDAS pixama durmir Di palabras que conteñan o son R forte. Di a oración «Teu irmán patina moi ben» só movendo os labios. Representa con mímica a palabra «subliñar». martuxa orella gabeta burato rúa PALABRAS PROHIBIDAS zapatos pés PALABRAS PROHIBIDAS reloxo hora PALABRAS PROHIBIDAS lentes auga

18 • La aldea de los duendes • Organizamos unhas olimpíadas • Móbil do corpo humano • La fábrica de las fiestas • Mercamos agasallos para todos • Facemos felices aos demais • La carrera de trineos • Montamos unha exposición • Realizamos unha expedición • Como se forman as nubes? • La llanura de los grandes mamíferos • Viaxamos pola chaira • Resolvemos un xogo • El árbol del parque • Realizamos un caderno de campo • O coidado das plantas • El tesoro de Isla Ballena • Exploramos a illa • Buscamos un tesouro • Flota ou afonda? • En caravana por el desierto • Rexistramos o tempo atmosférico • Aventura en las montañas • Elaboramos unha reportaxe • Que tacto teñen? • Un descubrimiento prehistórico • Descubrimos restos antigos • Investigamos sobre a Prehistoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Como son as unidades de Cinco en raia? SITUACIÓNS DE APRENDIZAXE O MEU RETO MINILAB

19 Saúde e benestar Cidades e comunidades sostibles Acción polo clima Vida de ecosistemas terrestres • Que ocorre antes? E despois? Vida de ecosistemas terrestres Vida submarina • Que ocorre antes? E despois? Auga limpa e saneamento • Que pasos hai que seguir? Enerxía accesible e non contaminante • Cal é a mellor solución? Produción e consumo responsables OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN 1.º

20 Como son as unidades de Cinco en raia? SITUACIÓNS DE APRENDIZAXE O MEU RETO MINILAB • ¡Adiós a las vacaciones! • Escribimos postais • Unha paisaxe de plastilina • El concurso de cocina • Participamos nun concurso de cociña • Viaje en submarino • Completamos un álbum • Estamos de fiesta • Melloramos a nosa localidade • A maqueta do barrio • Bailamos en la calle • Organizamos un festival de baile • Unha maqueta do sistema respiratorio • ¿Huerto o jardín? • Rexistramos o tempo atmosférico • Un pebideiro para a aula • La Tierra desde el espacio • Vemos a Terra desde o espazo • Os movementos da Terra • La feria de la robótica • Deseñamos unha máquina • La historia de una ciudad • Montamos unha exposición • A montaxe dun cómic 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN • Onde está o erro? Redución das desigualdades Vida de ecosistemas terrestres Fame cero Produción e consumo responsables • Como chegamos ao formigueiro? Vida de ecosistemas terrestres Vida submarina • A onde chegamos seguindo as instrucións? Produción e consumo responsables Industria, innovación e infraestruturas Igualdade de xénero Saúde e benestar • Como representamos a información con números? Vida de ecosistemas terrestres Auga limpa e saneamento Enerxía accesible e non contaminante Acción polo clima • Que mensaxe transmite? Cidades e comunidades sostibles Enerxía accesible e non contaminante • Cal será o resultado? Traballo digno e crecemento económico Igualdade de xénero 2.º

4 1 Cales destes nenos e nenas aparecen na escena? Arrodéaos e explica como se senten. Como te sentiches ao volver ao cole? Que lles dirías a estes nenos e nenas? COMEZAMOS O COLE 5 1 Apega unha fotografía túa ou debúxate. Despois, completa. 3 Que sabes facer xa? Marca. 2 A que che gusta xogar? Marca. Explícalle á túa clase como es, que che gusta facer, que sabes xa e que queres aprender. ©hámome Teño ano∫. Coñecémonos 84 Organizamos unhas olimpíadas 1 Que fan os nenos e as nenas? Explícao. OSOS 7 8 PUMAS 6 4 Xes Roi Antía Ledi Noa META DINÍS LUÍSA O MEU RETO SOCIAL 85 2 É certo o que din? Marca SI ou NON. 3 Organiza coa túa clase unhas olimpíadas con axuda deste modelo. SI NON O∫ oso∫ e o∫ puma∫ empatan! Diní∫ ten sei∫ punto∫. Sƒimón está saltando. A¬ntía está na meta. Deportes: Alimentos: Persoas por equipo: Nome do equipo: As unidades de Cinco en raia organizáronse tendo en conta todos os contidos e competencias da LOMLOE. 22 O escenario de partida utilízase como SITUACIÓN DE APRENDIZAXE para a unidade e serve de referencia para guiar as tarefas do libro do alumnado durante o seu desenvolvemento. O traballo comeza cun vídeo que narra a historia correspondente e que motiva os nenos e as nenas na realización das distintas tarefas. Tarefas que finalizan coa realización dun RETO en que as nenas e os nenos poñerán en xogo as súas aprendizaxes para resolver tarefas máis complexas de carácter artístico, persoal, social ou científico. A situación de aprendizaxe e os retos Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia?

Fase de comprensión 1 Rodea cada dibujo según la clave. Después, escribe. 2 ¿Dónde están? Escribe. un una Un mono en un pino. un una un mono, una mesa, Leemos y escribimos 12 3 Recorta las escenas y pégalas donde corresponde. 4 Inventa y escribe una oración para esta escena. A¬ntón tiende un pantalón al sol. Sƒamanta se asoma desde el puente. Sƒimón pone un mantel de puntito∫. 13 Fase de construción de significados 18 Coñecemos o n 1 Escoita e arrodea as palabras outono e limón. Pinta o outono o monte de core∫ marrón∫, tamén de laranxa e de amarelo limón. 2 Escolle a letra e completa. 3 Arrodea cada sílaba seguindo a clave. tona andel ante∫ nada dano onte onde nota 4 Une cada debuxo coa palabra que corresponde. saltón pano nó onda noite N n N n outo o LIMÓ na on 19 6 De quen fala? Le e arrodea. O anano Nono sentou diante do andamio. 5 Le e escribe onde corresponda. o∫ dente∫ a∫ lente∫ o sinal o anel 7 Marca e copia a opción correcta. A¬ntón asina no papel. A¬ntón sinala o panel. Fase perceptiva, auditiva e visual 1 ¿Cuáles de estos elementos se nombran en la canción? Rodéalos. 2 ¿En qué lugar sucede la canción? Colorea. diadema nube fuente rosa hormiga gusano jardinera amapola cuco camión Comprendemos la canción 6 3 Busca y rodea las palabras que se indican. la nube la niebla la nube la foto la fuente la fuente la rosa la rama la rosa la huerta la hormiga la hormiga el caracol el cuco el cuco el gusano el gato el gusano la jardinera la jabonera la jardinera 7 23 Cinco en raia engloba os dous métodos de lectoescritura, en lingua galega e en lingua castelá, abordados de maneira parella, pero incidindo nas características propias de cada lingua. • Fase perceptiva, de recoñecemento global e contraposición auditiva e visual. • Fase de construción de significados. • Fase de comprensión, propiamente dita, en que o texto contén significados progresivamente máis elaborados. A lectoescritura

O conto aparece a partir da unidade 5. O texto que hai no libro é o mesmo ca o audio gravado. 24 Na área de Lingua Castelá, as aprendizaxes relacionadas coa reflexión sobre a lingua trátanse desde as primeiras unidades e vincúlanse as tarefas cos avances en lectoescritura. Cando a lectura e a escritura se afianzan, a Lingua Castelá abórdase desde o tratamento de diferentes tipos de texto e cobra protagonismo a páxina de El taller de las palabras, en que se tratan aspectos de iniciación gramatical. Neste primeiro curso, os contos son o tipo de texto que ten maior protagonismo, aínda que pouco e pouco vanse incluíndo outros, como, diálogos, descricións, textos narrativos... Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? O conto As diferentes tipoloxías LINGUA CASTELÁ Textos que permiten abordar os contidos da área de Lingua Castelá de xeito motivador.

Contamos hasta 10 9 y 1 10 9 y 1 son 10 1 Cuenta y completa. y y y y son 56 2 Completa con las pegatinas para que haya 10. 4 Escribe los números del 0 al 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 Une los números para completar el dibujo. 1 • • • • • • • • • 0 • • • 57 25 Os contidos contémplanse ao longo das unidades abordándose as aprendizaxes desde dous puntos de vista: • A comprensión das rutinas vinculadas á numeración e ás operacións. • A reflexión sobre o contorno matemático desde diferentes perspectivas: xeometría, medida, solución de problemas e tratamento da información. MATEMÁTICAS Números e operacións As matemáticas e o contorno 68 Aprendemos a sumar 3 y 2 son 5 3 + 2 = 5 1 Cuenta y completa. Luego, une. 3 y 5 y 4 + 6 = 10 3 + 5 = 8 7 + 2 = 9 y 69 2 Dibuja las bolitas y suma. 4 + 3 = 7 5 + 4 = 2 + 6 = 3 + 3 = 3 Completa las regletas y las sumas. 2 + = + 2 = 5 + = + 5 = 3 3 1 1 5 5 8 7 4 5 11 11 11 11 12 12 12 12 4 Completa. 72 Resolvemos problemas ¿©uánto∫ tornillo∫ hay en total? 6 + = E¬n total hay . 1 Completa. H¬ay 6 H¬ay ¿©uánta∫ bombilla∫ hay en total? 4 + 2 = 6 E¬n total hay 6 . H¬ay 4 H¬ay 2 73 2 Completa. ¿©uánta∫ flore∫ hay en total? + = E¬n total hay . ¿©uánto∫ árbole∫ hay en total? + = E¬n total hay . H¬ay 4 H¬ay 3 H¬ay 2 H¬ay 7 Inventad otras situaciones de suma y resolvedlas.

26 Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? En cada unidade, a área de Lingua abre cunha lámina vinculada co centro de interese inicial e coas áreas de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. O traballo comeza cun vídeo que contén unha situación comunicativa que serve de soporte para realizar actividades de comprensión oral. Ademais, a través destas láminas, o alumnado poderá adquirir contidos propios de Galicia relacionados coa paisaxe, coa flora e a fauna, cos espazos protexidos, coas festas e tradicións..., á vez que interioriza termos do vocabulario temático que se propón. LINGUA 14 Visita ás Illas Cíes 1 Observa a escena e explica o que ves coa axuda do vocabulario. 2 Comentade entre todos. Que medio de transporte utilizan as persoas para ir ás Illas Cíes? Que outros medios de transporte coñecedes? Fostes algunha vez en barco, en tren ou en avión? Como foi a viaxe? Que lugares de Galicia dos que visitastes vos gustaron máis? E de fóra de Galicia? 15 4 3 É verdadeiro (V) ou falso (F)? Escribe. O∫ turista∫ visitarán a∫ ©íe∫. O∫ turista∫ poden deixar a∫ súa∫ cousa∫ no barco. O∫ turista∫ volverán á∫ sete a Vigo. Vocabulario corvo mariño gaivota golfiño illa praia áncora 4 Que normas hai que cumprir nas Illas Cíes? Marca. Non acendan lume. Non molesten o∫ animai∫. Non cheguen tarde ao barco. Non tiren lixo ao chan. Volvede escoitar o audio e dicide que norma falta no cartel. 5 Comentade na aula. Por que é importante respectar as normas nas Cíes? En que outros sitios tedes que respectar normas? 16 Conto ´ A casa barco O avó de R¬ufina fíxolle un berce cando naceu. E¬ra carpinteiro, pero sempre quixera ser pirata. Por iso lle contaba mil aventura∫. R¬ufina durmía co abaneo do berce e coa voz do avó. Sƒoñaba e ría. ©ando R¬ufina foi á escola xogaba ao∫ pirata∫. Poñía un pano na cabeza e cantaba canción∫ que lle ensinara o avó. ©ando foi moza quixo ser carpinteira. ©onstruíu un barco coma un berce enorme. Nel ía vivir a∫ historia∫ do avó, historia∫ de aventura∫. Paula ©arballeira 54 Obradoiro da lingua 1 Cantas palabras ten cada oración? Conta e completa. R¬oi vive en R¬ianxo. Ten palabra∫. Bƒreixo le un libro. Ten palabra∫. Iria colle ben o lapi∫. Ten palabra∫. M¬argarida xantou rapante. Ten palabra∫. L¬ía e R¬oi nadan moi ben. Ten palabra∫. O pesqueiro chegou ao porto. Ten palabra∫. 2 Ordena as palabras e escribe a oración. O A¬∫ oración∫ están formada∫ por palabra∫. O peixe nada. O peixe nada. E¬sta oración ten 3 palabra∫. rocha∫ na∫ polbo O foise agochar

27 A metodoloxía de ambas as áreas é moi similar. Os principios que as organizan son os seguintes: • Os contidos preséntanse estreitamente relacionados coa experiencia dos alumnos e das alumnas. • As aprendizaxes parten do concreto e próximo e avanzan cara a outras que precisan elaboración e reflexión. Así o alumnado utiliza un gran número de estratexias que despois pode aplicar en diferentes situacións. • As páxinas de Ciencias da Natureza e de Ciencias Sociais mostran un aspecto «documental»; é dicir, as ilustracións, fotografías, infografías, etc. son descritivas e moi ricas en detalles. A medida que avanzan os trimestres, o uso de fotografías aumenta progresivamente. CIENCIAS DA NATUREZA CIENCIAS SOCIAIS Vinculado ao traballo sobre ciencias, trátanse con rigor a observación e o razoamento, tomando como punto de partida a percepción. 40 1 Observa a fotografía da quenlla e completa. aleta∫ forte∫ peixe enorme dente∫ afiado∫ nadador veloz animai∫ mariño∫ A quenlla é un peixe enorme. Ten varia∫ fila∫ de ©aza para comer. A quenlla ten , por iso é un . . Como é a quenlla? 41 3 Marca os que non nacen de ovos. Unha balea mide o mesmo ca 4 quenlla∫. Unha quenlla mide o mesmo ca golfiño∫. Unha balea mide o mesmo ca candorca∫. 2 Compara as lonxitudes destes animais mariños e completa. Podes usar unha regra ou unha tira de cartolina. • Comenta coa clase que outros animais nacen de ovos. Balea Golfiño Quenlla Candorca Golfiño Quenlla Candorca Balea 76 Como cambia o tempo? 1 Coloca os adhesivos. 2 Une. A chuvia O vento A néboa A neve empúxano∫. impídeno∫ ver. móllano∫. déixano∫ conxelado∫. chuvia néboa vento neve 77 Sƒae o . 3 Estes debuxos indican o tempo que vai un día a diferentes horas. Explícao coas túas palabras. 4 Que pasa cando chove e vai sol? Une os números, colorea e escribe. mañá mediodía tarde noite 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Comenta coa túa clase o tempo que vai hoxe na vosa localidade.

28 Estas tarefas, presentes só nalgunhas unidades, teñen como obxectivo darlle a oportunidade ao alumnado de que experimente, razoe e saque as súas conclusións a partir de situacións sinxelas e vinculadas sempre coa temática da unidade. As actividades suxeridas encóntranse só nalgunhas unidades e teñen a finalidade de iniciar o alumnado na programación. Para facelo, pártese de tarefas sinxelas para afianzar procedementos básicos necesarios posteriormente en programación. Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? MINILAB OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN MINILAB 46 O coidado das plantas 1 Que ocorre se non coidamos as plantas? Debúxao. A¬∫ planta∫ son sere∫ vivo∫ que necesitan coidado∫ para vivir e medrar. AUGA SOL TERRA sen luz sen auga MINILAB Móbil do corpo humano 1 Como somos? Completa a ficha cos teus datos. O noso corpo está formado por cabeza, tronco e extremidade∫. Imo∫ montar un móbil para demostrar cánto sabemo∫. NOME ALTURA PESO ANOS COR DE OLLOS COR DE PELO PEGADA DACTILAR 48 OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN 43 Que pasos hai que seguir? 1 Le. 2 Enumera os pasos para resolver un problema. E¬scribir a SOLUCIÓN . L¬er con atención o enunciado. Identificar o∫ DATOS . Formular e resolver a OPERACIÓN . 1. Reunir os materiais. 2. Cortar o papel de seda en forma de plumas e apegar no rolo de cartón. 3. Confeccionar con plastilina o peteiro e as patas. Engadir ao corpo. 4. Debuxar os ollos. 5. Xa temos o noso animal con plumas! OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN Que ocorre antes? E despois? 1 Observa e escribe a orde correcta. 2 Coloca os adhesivos no seu lugar correspondente. 3 Inventa que puido ocorrer antes e que ocorrerá despois. ANTES DESPOIS 47

29 REPASOS Actividades de repaso para que o alumnado lembre e practique contidos adquiridos durante a unidade, que lle axudarán a resolver o reto que se propón. A autoavaliación ten como obxectivo que os alumnos e as alumnas valoren de forma autónoma o que aprenderon e, tamén, manifesten as súas preferencias sobre a temática da unidade. Repaso da unidade 1 Completa co grupo consonántico que falta en cada caso e repasa. pr pl br bl umeiro aseiro som eiro so ido ato oque∫ usa anta uxa ezo mo e mano a REPASO 66 2 Numera a orde das palabras e escribe a oración resultante. 3 Que tipo de libros leva emprestados este neno? Le, observa e marca. L¬ibro∫ emprestado∫ hoxe: de receita∫ de sobremesa∫ de bruxa∫ amable∫ de bolboreta∫ de planeta∫ A 1 O∫ 1 ordenou 3 viven capitá na∫ áncora percebe∫ levantar rocha∫ E¬u prefiro o∫ libro∫ de Que libros prefires ti? Completa. 67 AUTOEVALUACIÓN Colorea las estrellas según el código: ¿Puede∫ leer la noticia? Un excursionista ve a un kiwi comiendo chocolate durante su viaje por el lago Yago. L¬o puedo hacer Tengo alguna dificultad ¿Puede∫ resolverlo? 70 H¬abía pájaro∫ en el árbol. Sƒe han ido pájaro∫. ¿©uánto∫ pájaro∫ quedan en el árbol? = Quedan pájaro∫ en el árbol. REPASO 1 Separa las palabras y forma oraciones. Luego, escríbelas. 2 Escribe los nombres. K¬ayllevaelchubasqueromanchado. WendybuceaenelmardeH¬awái. Sƒixtotocaelxilófonomuybien. 64 sesenta y uno 61 9 Une. 8 Observa y escribe una oración para cada dibujo. dálmata topo polo lame salta alto H¬ay H¬ay ES0000000145485 204218_tres_en_raya_1prm_pauta_U02_T1_1_1_1_112796.indd 61 03/02/2022 8:39:01 72 REPASO 1 Continúa las series. 2 Completa y escribe los números. 69 68 67 60 59 58 66 D U 6 6 D U D U D U D U 73 3 Coloca los números y calcula. 4 Resuelve el problema. E¬n un barco viajan 37 persona∫ y aún quedan 22 plaza∫ libre∫. ¿©uánta∫ plaza∫ tiene el barco en total? 5 Colorea del mismo color las sumas que dan el mismo resultado. 30 + 20 30 + 10 50 + 10 30 + 30 20 + 20 10 + 40 35 + 24 48 – 18 D U D U 67 – 36 D U Para resolverlo, hay que: Sƒumar. R¬estar. Viajan persona∫. Quedan plaza∫ libre∫. Datos Solución E¬l barco tiene plaza∫ en total. Operación + – – Autoavaliación

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz