Vacaciones Santillana Quaderns d'estiu

Infantil 4 anys ISBN: 9788479115319 Infantil 5 anys ISBN: 9788479115326 Anglès ISBN: 9788466823036 Matemàtiques ISBN: 9788479182274 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479180638 Repàs ISBN: 9788415435662 Comprensión lectora ISBN: 9788429407891 Matemáticas ISBN: 9788429408379 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407563 Infantil 1r de Primària vacacionessantillana.cat Quaderns Prepara’t gaudint! Participa en el sorteig de premis fantàstics. autèntics 100% Quaderns

Matemàtiques ISBN: 9788479182281 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479181536 Repàs ISBN: 9788415435679 Anglès ISBN: 9788466823043 Comprensión lectora ISBN: 9788429408904 Matemáticas ISBN: 9788429408386 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407570 Anglès ISBN: 9788466823050 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479181543 Matemàtiques ISBN: 9788479182298 Repàs ISBN: 9788484355366 Comprensión lectora ISBN: 9788429409000 Matemáticas ISBN: 9788429408393 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407631 Matemàtiques ISBN: 9788479182304 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479182243 Repàs ISBN: 9788484355755 Comprensión lectora ISBN: 9788429409024 2n de Primària 3r de Primària 4t de Primària

Anglès ISBN: 9788466823067 Matemáticas ISBN: 9788429408409 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407648 Anglès ISBN: 9788466823081 Matemàtiques ISBN: 9788479182328 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479182267 Repàs ISBN: 9788484359630 Comprensión lectora ISBN: 9788429409345 Matemáticas ISBN: 9788429408423 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407884 Matemàtiques ISBN: 9788479182311 Ortografia i gramàtica ISBN: 9788479182250 Repàs ISBN: 9788484359067 Comprensión lectora ISBN: 9788429409239 Anglès ISBN: 9788466823074 Matemáticas ISBN: 9788429408416 Ortografía y gramática ISBN: 9788429407877 5è de Primària 6è de Primària

vacacionessantillana.cat santillana.cat 1821492 Nombres i operacions 7 Divisió per una xifra. Repàs de sumes i restes portant-ne. Repàs de multiplicació per una xifra portant-ne. Nombres fins al 9.999. SantillanaQuaderns QUADERN 8 Multiplicacions per dues i tres xifres. Repàs de suma, resta i divisió per una xifra. Nombres fins al 99.999. QUADERN 9 Divisió per dues xifres. Repàs de sumes, restes i multiplicacions (per dues i tres xifres). Amb tots els nombres. QUADERN 10 Divisió per diverses xifres. Sumes, restes i multiplicacions per diverses xifres. Amb tots els nombres. QUADERN 11 Suma, resta, multiplicació i divisió. QUADERN 12 Concepte de fracció. Operacions amb fraccions del mateix denominador. Nombres decimals. Sumes i restes amb decimals. QUADERN 13 Operacions amb fraccions. Suma, resta i multiplicació de nombres decimals. Operacions combinades amb nombres decimals i nombres naturals. QUADERN 14 Potències. Arrel quadrada. Divisors d’un nombre. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple. Repàs de fraccions i nombres decimals. amb SOLUCIONARI e tges. r tica. a 21/03/12 18:18 Ortografia 4 Els sons de la erra. La ll i la l·l. La tx i la ig. La x i la ix. La c i la qu. La g i la gu. Les apostrofacions i les contraccions. SantillanaQuaderns amb SOLUCIONARI SantillanaQuaderns Una forma eficaç de consolidar els aprenentatges. Una ajuda per millorar la competència comunicativa lingüística. Una eina que fomenta el treball autònom. Ortografia 4 QUADERN 1 L’abecedari. L’ordre alfabètic. Les majúscules. Els dígrafs. Els sons d la r. L’article el, la, l’. L’a ostrofació de la preposició de. Els grups br i bl. El passat amb v. QUADERN 2 Les grafies c, q i qu. La essa sonora. La essa sorda. Les grafies g, gu i gü. Les lletres g i j. Les grafies x, ix, ig i tx. Els grups mb, nv i mp. Les grafies l, ll i l·l. Els grups consonàntics. La lletra h. QUADERN 3 Els sons i les grafies. La coma. Síl·laba tònica i síl·laba àtona. Paraules agudes, planes i esdrúixoles. Paraules agudes. Paraules planes. Paraules esdrúixoles. L’accent gràfic. La e tònica. La o tònica. La lletra h. QUADERN 4 Els sons de la erra. La ll i la l·l. La tx i la ig. La x i la ix. La c i la qu. La g i la gu. Les apostrofacions i les contraccions. QUADERN 5 Els dos punts i el guió llarg. L’accentuació de paraules agudes. L’accentuació de paraules planes. L’accentuació de paraules esdrúixoles. L’accent diacrític. L’ús de qü i gü. QUADERN 6 L’ús de la b i la v. Els grups bl, br, nv i mb. Les grafies de la essa sorda. Les grafies de la essa sonora. L’ús de g/j i tg/tj. La ny. QUADERN 7 Els dígrafs. Plurals especials. Els diftongs i els hiats. L’accentuació. Les vocals o i u àtones. Les vocals a i e àtones. Quant/quan, per què/perquè i tant/tan. QUADERN 8 Signes de puntuació. Les lletres p/b, t/d, c/g a final de mot. Les grafies x/ix, tx/ig. L’apòstrof i la contracció. La dièresi. QUADERN 9 L’accentuació. L’accent diacrític. Les vocals a/e i o/u àtones en els verbs. Parèntesis, cometes i dos punts. Les consonants mudes. La ela geminada. QUADERN 10 Les lletres g i j. Les lletres m i n. Les lletres b i v. Les paraules i/hi, o/ho. Aleshores/a les hores, alhora/a l’hora, si no/sinó. L’apòstrof en els pronoms. Repàs del vocalisme. 403899_cubierta _ 0001-0001.indd 1 05/03/12 18:45 Amb bona lletra (II). Pràctiques de cal·ligrafia i vocabulari. SantillanaQuaderns SantillanaQuaderns Cal·ligrafia 8 QUADERN 1 Grafomotricitat: traços preparatoris per a l’escriptura. Vocals, m, p. Coordinació de noms. Nombres 1, 2 i 3. QUADERN 2 Vocals, coordinació de noms, m, p, l, s, t, d. Nombres del 0 al 9. QUADERN 3 N i f. Les grafies r (so fort) i rr. H, c/qu, g/gu, r (so fluix), b i v. Nombres fins al 29. QUADERN 4 Z/c, j/g, ll, l·l, ç, ny, x, k, w i la dièresi. Nombres fins al 79. QUADERN 5 Grups consonàntics pr, pl, br, bl, cr, cl, gr, gl, fr, fl, tr i dr; repàs de la r (so fort i so fluix). Nombres fins al 99. QUADERN 6 L’abecedari. QUADERN 7 Amb bona lletra (I). Pràctiques de cal·ligrafia i vocabulari. QUADERN 8 Amb bona lletra (II). Pràctiques de cal·ligrafia i vocabulari. Cal·ligrafia 8 Una forma eficaç de consolidar els aprenentatges. Una ajuda per millorar la competència comunicativa lingüística. Una eina que fomenta el treball autònom. 403829_cubierta _ 0001-0001.indd 1 05/03/12 13:17 Càlcul mental 5 La divisió i la multiplicació. Taules de dividir. Nombres fins al 99.999. Càlcul mental 5 QUADERN 1 Taules de la suma. Nombres fins al 49. Compte ascendent. Suma de dígits a nombres d’una i de dues xifres. Valor posicional. Sumes amb desenes (en els sumands o com a resultat). Estratègies: compte simple, composició i descomposició. Propietat commutativa de la suma. QUADERN 2 Taules de la resta. Nombres fins al 99. Compte descendent. Restes amb desenes (en el minuend, en el subtrahend, com a resultat). Valor posicional. Estratègies: compte simple, composició, descomposició, seriació i agrupació. Propietats commutativa i associativa de la suma. QUADERN 3 Taules de multiplicar. Nombres fins al 999. El doble i el triple. Valor posicional. Multiplicacions per desenes i centenes. Estratègies: compte, agrupació, composició, descomposició, seriació i compensació. Propietats commutativa i associativa de la suma i de la multiplicació. SantillanaQuaderns QUADERN 4 Sumes, restes i multiplicacions. Nombres fins al 9.999. Valor posicional. Relació entre suma i multiplicació. Estratègies: compte, agrupació, composició, descomposició, seriació, aproximació, ordenació i compensació. Propietats commutativa i associativa de la suma i de la multiplicació. QUADERN 5 La divisió i la multiplicació. Taules de dividir. Nombres fins al 99.999. Relació entre multiplicació i divisió. Estratègies: compte, agrupació, composició, descomposició, seriació, aproximació, estimació, ordenació, compensació i redistribució. Propietats commutativa i associativa de la suma i de la multiplicació, i propietat distributiva. QUADERN 6 Suma, resta, multiplicació i divisió. Nombres naturals, nombres decimals i fraccions. Estratègies: compte, agrupació, composició, descomposició, seriació, aproximació, estimació, ordenació, compensació i redistribució. Propietats commutativa i associativa de la suma i de la multiplicació, i propietat distributiva. amb SOLUCIONARI SantillanaQuaderns Una manera eficaç de consolidar els aprenentatges. Un mitjà per millorar la competència matemàtica. Una eina que fomenta el treball autònom. 406493_cubierta _ 0001-0001.indd 1 08/03/12 14:15 El nostre segell de literatura infantil i juvenil Jollibre. 5è Primària ISBN: 9788490492819 6è Primària ISBN: 9788490492833 1r ESO ISBN: 9788496597549 2n ESO ISBN: 9788496597556 Francès Diccionaris Literatura infantil i juvenil Recorda que tens a la teva disposició la nostra col·lecció Santillana Quaderns. Quaderns Quaderns Entrena’t Suma, resta i multiplicació de decimals. Problemes 12 SantillanaQuaderns amb SOLUCIONARI SantillanaQuaderns Una manera eficaç de consolidar els aprenentatges. Un mitjà per al tractament de la competència matemàtica. Una eina que fomenta el treball autònom. Problemes 12 QUADERN 1 Sumes (de dos i tres sumands) i restes sense portar-ne amb nombres fins al 39. QUADERN 2 Sumes portant-ne de dos i tres sumands fins al 99. Restes sense portar-ne amb nombres fins al 99. QUADERN 3 Restes portant-ne amb nombres fins al 299. QUADERN 4 Sumes i restes portant-ne amb nombres fins al 999. QUADERN 5 Multiplicació per una xifra sense portar-ne amb nombres fins al 999. Repàs de suma i resta portant-ne. QUADERN 6 Multiplicació per una xifra portant-ne amb nombres fins al 9.999. Repàs de suma i resta. QUADERN 7 Divisió per una xifra. Repàs de suma, resta i multiplicació per una xifra amb nombres fins al 99.999. QUADERN 8 Multiplicació per dues i tres xifres. Repàs de suma, resta i divisió per una xifra. QUADERN 9 Divisió per dues xifres. Repàs de suma, resta i multiplicació per dues i per tres xifres. QUADERN 10 Divisió per diverses xifres i multiplicació per diverses xifres. Repàs de suma i resta. QUADERN 11 Suma, resta, multiplicació i divisió per diverses xifres. QUADERN 12 Suma, resta i multiplicació de decimals. QUADERN 13 Divisió de decimals. Repàs de suma, resta i multiplicació de decimals. Fraccions. Comparació de fraccions i suma i resta de fraccions amb el mateix denominador. QUADERN 14 Operacions combinades amb nombres naturals i nombres decimals. Operacions amb fraccions. QUADERN 15 Percentatges. Divisibilitat. Arrel quadrada. Potències. 411065_cubierta _ 0001-0001.indd 1 08/03/12 10:42 La sèrie de quaderns Entrena’t ha estat dissenyada per reforçar les destreses instrumentals bàsiques de Llengua i Matemàtiques de 1r a 6è de Primària. SÈRIE 1 PRIMÀRIA 49 FITXES + SOLUCIONARI Claus de Llengua Llengua Per treballar la llengua catalana per dimensions Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Amb lletra d’impremta ES0000000151683 229009_Cdno_Llengua_1_GRUP_Ed_Li_112360 ES0000000151683 229009_Cdno_Llengua_1_GRUP_Ed_Li_112360.indd 1 26/10/2021 14:36:23 SÈRIE Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic 1 PRIMÀRIA Per treballar les matemàtiques per dimensions + SOLUCIONARI 59 FITXES Claus matemàtiques EDICIÓ AMPLIADA Amb lletra d’impremta ES0000000151687 229031_Cdno_Razonamiento_1_GRUP_Ed_Li_112362 ES0000000151687 229031_Cdno_Razonamiento_1_GRUP_Ed_Li_112362.indd 1 26/10/2021 16:02:47 Recorda que tens a la teva disposició la nostra col·lecció de Diccionaris. Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100% reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz