Vacaciones Santillana

vacacionessantillana.es Gozatu eta trebatu! Hartu parte sari zoragarrien zozketan. benetakoak Koaderno %100 3 urte ISBN: 9788481478518 Berrikustea ISBN: 9788498940640 Euskara ISBN: 9788498940343 Matematika ISBN: 9788498940374 4 urte ISBN: 9788498940282 5 urte ISBN: 9788498940329 Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza 1 koadernoak

Berrikustea ISBN: 9788498940657 Euskara ISBN: 9788498940350 Matematika ISBN: 9788498940367 Berrikustea ISBN: 9788498940664 Euskara ISBN: 9788498940701 Matematika ISBN: 9788498940749 Berrikustea ISBN: 9788498940671 Euskara ISBN: 9788498940718 Matematika ISBN: 9788498940756 Berrikustea ISBN: 9788498940688 Euskara ISBN: 9788498940725 Matematika ISBN: 9788498940763 Lehen Hezkuntza 2 Lehen Hezkuntza 3 Lehen Hezkuntza 4 Lehen Hezkuntza 5

Berrikustea ISBN: 9788498940695 Euskara ISBN: 9788498940732 Matematika ISBN: 9788498940770 LH 2 ISBN: 9788466822992 LH 1 ISBN: 9788466822985 LH 3 ISBN: 9788466823005 LH 4 ISBN: 9788466823012 LH 5 ISBN: 9788466823029 LH 6 ISBN: 9788466822978 LH 5 ISBN: 9788490492819 LH 6 ISBN: 9788490492833 DBH 1 ISBN: 9788496597549 DBH 2 ISBN: 9788496597556 Lehen Hezkuntza 6 Ingelesa Frantsesa

1821514 Zenbakiak eta eragiketak 7 Zifra bateko zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: batuketak eta kenketak bururakoekin. Berrikusketa: zifra bateko zenbakiez biderkatzea, bururakoekin. 9.999ra arteko zenbakiak. SantillanaKoadernoak SantillanaKoadernoak ERANTZUN ETA GUZTI Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. Zenbakiak eta eragiketak 7 1. KOADERNOA 29ra arteko zenbakien arteko batuketak bururakorik gabe. 29ra arteko zenbakien osaera, deskonposizioa eta ordena. 2. KOADERNOA 59ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. Bururakorik gabeko batuketen berrikusketa. 3. KOADERNOA 99ra arteko zenbakien arteko batuketak bururakoekin. 99ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. 4. KOADERNOA 999ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakoekin. 5. KOADERNOA Biderkatzeko taulak. 999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea. Batuketen eta kenketen berrikusketa. 6. KOADERNOA Zifra bateko zenbakiez biderkatzea, bururakoekin. Berrikusketa: batuketak eta kenketak. Kenketaren proba. 9.999ra arteko zenbakiak. 7. KOADERNOA Zifra bateko zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: batuketak eta kenketak bururakoekin. Berrikusketa: zifra bateko zenbakiez biderkatzea, bururakoekin. 9.999ra arteko zenbakiak. 8. KOADERNOA Bi edo hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. Berrikusketa: batzea, kentzea eta zifra bateko zenbakiez zatitzea. 99.999ra arteko zenbakiak. 9. KOADERNOA Bi zifrako zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: batzea, kentzea eta biderkatzea, bi edo hiru zifrako zenbakiekin. Zenbaki guztiekin lan egitea. 10. KOADERNOA Zenbait zifrako zenbakiez zatitzea. Batuketak, kenketak eta biderketak, zenbait zifrako zenbakiekin. Zenbaki guztiekin lan egitea. 11. KOADERNOA Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. 12. KOADERNOA Zatiki kontzeptua. Izendatzaile bereko zatikien arteko eragiketak. Zenbaki hamartarrak. Hamartarren arteko batuketak eta kenketak. 13. KOADERNOA Zatikien arteko eragiketak. Hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. Zenbaki arrunten eta hamartarren arteko eragiketa konbinatuak. 14. KOADERNOA Berreketak. Erro koadroa. Zenbaki baten zatitzaileak. Zatitzaile komunetan handiena eta multiplo komunetan txikiena. Berrikusketa: zatikiak eta zenbaki hamartarrak. Problemak 12 Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. SantillanaKoadernoak ERANTZUN ETA GUZTI SantillanaKoadernoak Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. Problemak 12 1. KOADERNOA 39ra arteko bi edo hiru zenbakiren arteko batuketak bururakorik gabe. 39ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. 2. KOADERNOA 99ra arteko bi edo hiru zenbakiren arteko batuketak bururakoekin. 99ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. 3. KOADERNOA 299ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakoekin. 4. KOADERNOA 999ra arteko zenbakien arteko batuketak eta kenketak bururakoekin. 5. KOADERNOA 999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea bururakorik gabe. Berrikusketa: batuketak eta kenketak bururakoekin. 6. KOADERNOA 9.999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea bururakoekin. Berrikusketa: batuketak eta kenketak. 7. KOADERNOA Zifra bateko zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: 99.999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea. Batuketak eta kenketak. 8. KOADERNOA Bi eta hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. Berrikusketa: batuketak, kenketak eta zifra bateko zenbakiez zatitzea. 9. KOADERNOA Bi zifrako zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: bi eta hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. Batuketak eta kenketak. 10. KOADERNOA Zenbait zifrako zenbakiez zatitzea eta zenbait zifrako zenbakiez biderkatzea. Berrikusketa: batuketak eta kenketak. 11. KOADERNOA Zenbait zifrako zenbakien arteko biderketak, zatiketak, batuketak eta kenketak. 12. KOADERNOA Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. 13. KOADERNOA Zenbaki hamartarren arteko zatiketak. Berrikusketa: zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. Zatikiak. Zatikiak alderatzea. Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak. 14. KOADERNOA Zenbaki arrunten eta hamartarren arteko eragiketa konbinatuak. Zatikien arteko eragiketak. 15. KOADERNOA Ehunekoak. Zatigarritasuna. Erro koadroa. Berreketak. Buruzko kalkulua 2 Kenketak egiteko taulak. 99ra arteko zenbakiak. Buruzko kalkulua 2 1. KOADERNOA Batuketak egiteko taulak. 49ra arteko zenbakiak. Zifra bateko edo biko zenbakiei zifra batekoak batzea. Posizio-balioa. Batuketak hamarrekoekin (batugairen batean zein baturan). Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera eta deskonposizioa. Batuketaren trukatze-propietatea. 2. KOADERNOA Kenketak egiteko taulak. 99ra arteko zenbakiak. Kenketak hamarrekoekin (kenkizunean, kentzailean zein kenduran).Posizio-balioa. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, segidak eta multzoak. Batuketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 3. KOADERNOA Biderkatzeko taulak. 999ra arteko zenbakiak. Bikoitza eta hirukoitza. Posizio-balioa. Hamarrekoez eta ehunekoez biderkatzea. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak eta konpentsazioa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 4. KOADERNOA Batuketak, kenketak eta biderketak. 9.999ra arteko zenbakiak. Posizio-balioa. Batuketen eta biderketen arteko lotura. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, ordena eta konpentsazioa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 5. KOADERNOA Zatiketak eta biderketak. Zatiketak egiteko taulak. 99.999ra arteko zenbakiak. Biderketen eta zatiketen arteko lotura. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, iritzirako kalkuluak, ordena, konpentsazioa eta banaketa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze- propietateak, eta banatze-propietatea. 6. KOADERNOA Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. Zenbaki arruntak, zenbaki hamartarrak eta zatikiak. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, iritzirako kalkuluak, ordena, konpentsazioa eta banaketa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze- propietateak, eta banatze-propietatea. Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. SantillanaKoadernoak ERANTZUN ETA GUZTI SantillanaKoadernoak con SOLUCIONARIO Buruzko kalkulua 5 Zatiketak eta biderketak. Zatiketak egiteko taulak. 99.999ra arteko zenbakiak. Buruzko kalkulua 5 1. KOADERNOA Batuketak egiteko taulak. 49ra arteko zenbakiak. Zifra bateko edo biko zenbakiei zifra batekoak batzea. P sizio-balioa. Batuket k hamarrekoekin (batugairen batean zein baturan). Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera eta deskonposizioa. Batuketaren trukatze-propietatea. 2. KOADERNOA Kenketak egiteko taulak. 99ra arteko zenbakiak. Kenketak hamarrekoekin (kenkizunean, kentzailean zein kenduran).Posizio-balioa. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, segidak eta multzoak. Batuketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 3. KOADERNOA Biderkatzeko taulak. 999ra arteko zenbakiak. Bikoitza eta hirukoitza. Posizio-balioa. Hamarrekoez eta ehunekoez biderkatzea. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak eta konpentsazioa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 4. KOADERNOA Batuketak, kenketak eta biderketak. 9.999ra arteko zenbakiak. Posizio-balioa. Batuketen eta biderketen arteko lotura. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, ordena eta konpentsazioa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze-propietateak. 5. KOADERNOA Zatiketak eta biderketak. Zatiketak egiteko taulak. 99.999ra arteko zenbakiak. Biderketen eta zatiketen arteko lotura. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, iritzirako kalkuluak, ordena, konpentsazioa eta banaketa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze- propietateak, eta banatze-propietatea. 6. KOADERNOA Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. Zenbaki arruntak, zenbaki hamartarrak eta zatikiak. Estrategiak: zenbaketa, zenbakien osaera, deskonposizioa, multzoak, segidak, hurbilketak, iritzirako kalkuluak, ordena, konpentsazioa eta banaketa. Batuketaren eta biderketaren trukatze- eta elkartze- propietateak, eta banatze-propietatea. Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. SantillanaKoadernoak ERANTZ N ETA GUZTI SantillanaKoadernoak 502286_Cuad_Calculo_mental_5_ZUB.indd 1 07/02/13 12:44 Problemak 4 999ra arteko zenbakien arteko batuketak eta kenketak bururakoekin. SantillanaKoadernoak ERANTZUN ETA GUZTI SantillanaKoadernoak Problemak 4 1. KOADERNOA 39ra arteko bi edo hiru zenbakiren arteko batuketak bururakorik gabe. 39ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. 2. KOADERNOA 99ra arteko bi edo hiru zenbakiren arteko batuketak bururakoekin. 99ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. 3. KOADERNOA 299ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakoekin. 4. KOADERNOA 999ra arteko zenbakien arteko batuketak eta kenketak bururakoekin. 5. KOADERNOA 999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea bururakorik gabe. Berrikusketa: batuketak eta kenketak bururakoekin. 6. KOADERNOA 9.999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea bururakoekin. Berrikusketa: batuketak eta kenketak. 7. KOADERNOA Zifra bateko zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: 99.999ra arteko zenbakiak zifra bateko zenbakiez biderkatzea. Batuketak eta kenketak. 8. KOADERNOA Bi eta hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. Berrikusketa: batuketak, kenketak eta zifra bateko zenbakiez zatitzea. 9. KOADERNOA Bi zifrako zenbakiez zatitzea. Berrikusketa: bi eta hiru zifrako zenbakiez biderkatzea. Batuketak eta kenketak. 10. KOADERNOA Zenbait zifrako zenbakiez zatitzea eta zenbait zifrako zenbakiez biderkatzea. Berrikusketa: batuketak eta kenketak. 11. KOADERNOA Zenbait zifrako zenbakien arteko biderketak, zatiketak, batuketak eta kenketak. 12. KOADERNOA Zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. 13. KOADERNOA Zenbaki hamartarren arteko zatiketak. Berrikusketa: zenbaki hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. Zatikiak. Zatikiak alderatzea. Izendatzaile bereko zatikien arteko batuketak eta kenketak. 14. KOADERNOA Zenbaki arrunten eta hamartarren arteko eragiketa konbinatuak. Zatikien arteko eragiketak. 15. KOADERNOA Ehunekoak. Zatigarritasuna. Erro koadroa. Berreketak. Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. 501984_Cuad_Problemas_4_ZUB.indd 1 07/02/13 10:31 Koadernoak Gogoratu eskuragarri duzula Santillana Koadernoak bilduma. Haur-eta gazte-literaturako gure zigilua: Begiko. Haur eta gazte literatura Aritu koadernoak Aritu saileko koadernoak Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara arteko Euskarako eta Matematikako oinarrizko trebetasun instrumentalak finkatzeko taxutu dira. 44 FITXA + ERANTZUNAK Euskararen gakoak n LEHEN HEZKUNTZA 5 Hizkuntza gaitasuna lantzeko Ikasbide sortzailea eta motibatzailea. Hizkuntza arloko eduki giltzarriak eta gaitasunak. SAILA ES0000000150237 225181_Cdno_Lengua_5_ZUB_117276 ES0000000150237 225181_Cdno_Lengua_5_ZUB_117276.indd 1 08/02/2022 7:50:37 SAILA Ikasbide sortzailea eta motibatzailea. Matematika arloko eduki giltzarriak eta gaitasunak. Matematikaren gakoak Matematika gaitasuna lantzeko + ERANTZUNAK 59 FITXA LEHEN HEZKUNTZA 3 ES0000000149329 220517_Cdno_Razonamiento_3_ZUB_117270 ES0000000149329 220517_Cdno_Razonamiento_3_ZUB_117270.indd 1 08/02/2022 7:50:15 Euskararen gaakkooaakk Ikasbide sortzailea eta motibatzailea. Hizkuntza arloko eduki giltzarriak eta gaitasunak. Hizkuntza gaitasuna lantzeko 44 FITXA + ERANTZUNAK SAILA LEHEN HEZKUNTZA 3 SAILA + ERANTZUNAK 64 FITXA Matematikaren gakoak Matematika gaitasuna lantzeko LEHEN HEZKUNTZA 5 Ikasbide sortzailea eta motibatzailea. Matematika arloko eduki giltzarriak eta gaitasunak. ES0000000149331 220539_Cdno_Razonamiento_5_ZUB_117273 ES0000000149331 220539_Cdno_Razonamiento_5_ZUB_117273.indd 1 08/02/2022 7:51:26 Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria vacacionessantillana.es santillana.es Zenbakiak eta eragiketak 3 99ra arteko zenbakien arteko batuketak bururakoekin. 99ra arteko zenbakien arteko kenketak bururakorik gabe. SantillanaKoadernoak ERANTZUN ETA GUZTI Ikasitakoa finkatzeko modu eraginkorra. Matematikarako gaitasuna lantzeko bidea. Lan autonomoa sustatzeko tresna. 1. KOADERNOA Batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. 2. KOADERNOA atiki kontzeptua. Izendatzaile bereko zatikien rteko eragiketak. Zenbaki hamartarrak. Hamartarren arteko batuketak eta kenketak. 3. KOADERNOA atikien arteko eragiketak. Hamartarren arteko batuketak, kenketak eta biderketak. Zenbaki rrunten eta hamartarren arteko eragiketa onbinatuak. 4. KOADERNOA Berreketak. Erro koadroa. Zenbaki baten atitzaileak. Zatitzaile komunetan handiena ta multiplo komunetan txikiena. Berrikusketa: atikiak eta zenbaki hamartarrak. +8 Erraldoiek ez dute lagunik jaten Unai Elorriaga KONTAKIZUNA Erraldoiek ez dute lagunik jaten Unai Elorriaga Irudiak: Alex Orbe Erraldoiek ez dute lagunik jaten Unai Elorriaga Irudiak: Alex Orbe Garbiñek eta Mariñek berrehun urte baino gehiago dituzte. Hainbeste bizi ondoren, amonatxo xelebre hauek ederto dakite zer dagoen ondo eta zer dagoen txarto, eta ez diete kasurik egiten arauei edota legeei. Egun batean, Sansonkules izeneko erraldoi izugarria ezagutzen dute eta bi atsoen bizimodua hankaz gora jarriko da. Laguntasuna erraldoi bat bezain handia izan daitekeela erakusten duen kontakizun bihurria. www.begiko.com Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000083019 898136_Erraldoiek-ez-dute-lagunik-jaten_ZUB_70477 ES0000000083019 898136_Erraldoiek-ez-dute-lagunik-jaten_ZUB_70477.indd 1 08/02/2018 10:51:06 Harresi Handirantz Jon Arretxe Harresi Handirantz Jon Arretxe Irudiak: Cristina Fernández +10 Harresi Handirantz Jon Arretxe Irudiak: Cristina Fernández Rama hamahiru urteko mutila da eta Indiako Ozeanoko Sri Lanka uhartean bizi da. Ramaren familia txiroa da, eta mutilari barre egiten diote eskolan haren ezjakintasunagatik. Halabeharrak, ordea, pobreziatik eta ezjakintasunetik irteteko aukera emango dio Ramari. Baina ez da bide samurra izango… KONTAKIZUNA Zirrara berriak, egoera larriak, pertsona harrigarriak… Lagundu Ramari bidaia liluragarri honetan! www.begiko.com 3. ARGITALPENA Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000062427 821195_Harresi_handirantz_ZUB_3ed_67107 ES0000000062427 821195_Harresi_handirantz_ZUB_3ed_67107.indd 1 09/02/2022 10:53:16 +12 Jasone Osoro www.begiko.com JARA SAILA Nerabezaroaren gazi-gozoak deskubritzera gonbidatzen zaituen kontakizun bizia. Jasone Osoro 6. ARGITALPENA ES0000000062435 821276_Jara_ZUB_6ed_67756 Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000062435 821276_Jara_ZUB_6ed_67756.indd 1 3/5/2024 2:15:18 PM Bihotz ausarta Joanes Urkixo Bihotz ausarta Joanes Urkixo Etsipena eta itxaropena aurrez aurre egongo dira Urtziren bihotz ausartean. KONTAKIZUNA www.begiko.com Bihotz ausarta Joanes Urkixo Azaleko irudia: Mikel Casal Urtzik hamalau urte ditu eta bizitza ez zaio oso atsegina iruditzen. Aitaren errietak eguneroko ohitura bihurtu dira, azterketetan ustelak ateratzen hasi da… eta hori gutxi balitz, munduko neskarik zoragarrienaz maiteminduta dago, baina hark ez dio jaramonik egiten… +12 4. ARGITALPENA ES0000000062436 821287_Bihotz_ausarta_ZUB_4ed_69613 Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000062436 821287_Bihotz_ausarta_ZUB_4ed_69613.indd 1 27/05/2022 8:38:08 +8 Katxin Katxinen kontu xelebreen bitartez basoa eta bertako animaliak maitatzeko aukera izango duzu! www.begiko.com Katxin Antton Irusta Irudiak: Enrique Morente Katxin hamar urteko mutiko zintzoa da eta gustura bizi da bere aitonarekin mendialdeko baserri batean. Aitonak kontatzen dizkion istorioei esker, oso mutil jakintsua bilakatu da Katxin, eta bere jakinduria erakusteko aukera izango du eskolako lagun berrien aurrean. Katxin Antton Irusta Irudiak: Enrique Morente Antton Irusta KONTAKIZUNA Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000062419 821114_Katxin_ZUB_70435 ES0000000062419 821114_Katxin_ZUB_70435.indd 1 07/02/2018 15:50:06 Egun gorriak Esti Vivanco +10 KONTAKIZUNA Lagundu Izarri bere buruarengan sinesten, ametsak betetzen eta amore ez ematen inoiz! www.begiko.com Egun gorriak Esti Vivanco Irudiak: Alex Macho Izar eta Ekhi hamabi urteko neba-arreba bikiak dira. Nahiz eta biek futbola maite duten, familiako kide batzuek tratu desberdina ematen diete. Horrez gain, Izar nerabezaroan sartuta dago bete-betean, eta bere gorputza zeharo aldatzen ari da. Izar bidean topatzen dituen oztopo guztiak gainditzen saiatuko da. Esti Vivanco Irudiak: Alex Macho Egun gorriak Cian Magenta Amarillo Negro ES0000000105029 973117_Egun_Gorriak_5ed_93236 5. ARGITALPENA ES0000000105029 973117_Egun_Gorriak_5ed_93236.indd 1 3/5/2024 2:19:34 PM

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz