Llengua+

PRIMÀRIA 1r a 6è Tasques i destreses comunicatives ÀMBIT LINGÜÍSTIC A D A P T AT LOMLOE A D A P T AT

Una forma diferent d’ensenyar i aprendre Llengua que t’ajudarà a resoldre els desafiaments de la LOMLOE. Tasques i destreses comunicatives

Responent a les noves metodologies per a l’ensenyament de la llengua, on es dona protagonisme a l’alumnat en l’aprenentatge. Presentant situacions d’aprenentatge que connectin els sabers amb la realitat de l’alumnat per conferir a l’aprenentatge un caràcter pràctic i competencial. Oferint un material flexible i obert que es pugui adaptar a les necessitats específiques de cada aula. Proposant un treball dinàmic, en el qual es fuig d’esquemes fixos per sorprendre l’alumnat, amb tasques que combinen el treball oral i l’escrit, l’individual i el col·lectiu. Com t’ajudarà a resoldre aquests desafiaments?

NOVETAT Llibres en espiral, amb fitxes microperforades, organitzats en tres, quatre o sis grans blocs de tasques, segons el cicle, centrades en el desenvolupament de les destreses lingüístiques plantejades a la LOMLOE: El llibre de primer inclou també fitxes de Lectoescriptura. A més a més, inclou un apartat amb diversos tallers organitzats en fitxes de treball: • Taller de jocs (només a 1r) • Taller d’ortografia (a partir de 2n) • Taller de gramàtica (a partir de 2n) • Taller de vocabulari (a partir de 3r) Sobre amb material manipulatiu retractilat al final del llibre. A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives Material de l’alumnat 1r 2n • Adhesius. • Suports d’escriptura. • Làmina d’abecedari. • Targetes de lletres. Inclou: COMUNICACIÓ ORAL ITINERARI LITERARI EDUCACIÓ LITERÀRIA COMPETÈNCIA LECTORA LABORATORI D’INFORMACIÓ ESCRIPTURA NOVA EDICIÓ Tasques i destreses comunicatives PRIMÀRIA ES0000000118215 119389_Cdno_Llengua-Mas_N_Ed_2_GRUP_95858 ES0000000118215 119389_Cdno_Llengua-Mas_N_Ed_2_GRUP_95858.indd 1 18/12/2019 10:48:05

LlibreMèdia (llibre digital) per a l’alumnat. Material digital Entra a edupack.cat per visualitzar una mostra d’aquest LlibreMèdia. NOVETAT Sobre amb material manipulatiu retractilat al final del llibre. • Làmines d’imatges. • Fitxes de contes. • Suports d’escriptura. Inclou: A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives 3r 4t NOVA EDICIÓ Tasques i destreses comunicatives PRIMÀRIA ES0000000136495 178760_Libro_LlenguaMas_4_GRUP_105441 ES0000000136495 178760_Libro_LlenguaMas_4_GRUP_105441.indd 1 26/11/2020 11:15:06 NOVETAT Sobre amb material manipulatiu retractilat al final del llibre. • Suports d’escriptura. • Làmines d’imatges. • Taules de verbs. Inclou: A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 5 Tasques i destreses comunicatives 5è 6è Tasques i destreses comunicatives NOVA EDICIÓ PRIMÀRIA ES0000000136511 178867_Libro_LlenguaMAS_6_GRUP_105676 ES0000000136511 178867_Libro_LlenguaMAS_6_GRUP_105676.indd 1 10/12/2020 13:02:04

NOVETAT NOVETAT Llibre anotat • Reprodueix a mida real el llibre de l’alumnat. • Proposa suggeriments i indicacions fitxa a fitxa. • Inclou les solucions de les tasques. Material del professorat e-vocacion.cat AUDICIONS DISPONIBLES A Tasques i destreses comunicatives NOVA EDICIÓ PRIMÀRIA LLIBRE ANOTAT ES0000000136514 178878_Libro_anotado_LlenguaMAS_6_GRUP_105674 ES0000000136514 178878_Libro_anotado_LlenguaMAS_6_GRUP_105674.indd 1 10/12/2020 13:02:04 A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 5 Tasques i destreses comunicatives LLIBRE ANOTAT LO L T NOVA EDICIÓ LLIBRE ANOTAT Tasques i destreses comunicatives PRIMÀRIA ES0000000136497 178771_Libro_Anotado_LlenguaMAS_4_GRUP_105443 ES0000000136497 178771_Libro_Anotado_LlenguaMAS_4_GRUP_105443.indd 1 26/11/2020 11:15:06 A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives T LLIBRE ANOTAT NOVA EDICIÓ Tasques i destreses comunicatives PRIMÀRIA LLIBRE ANOTAT ES0000000118224 119437_Libro_Anotado_Llengua-Mas_N_Ed_2_GRUP_98675 ES0000000118224 119437_Libro_Anotado_Llengua-Mas_N_Ed_2_GRUP_98675.indd 1 24/02/2020 16:10:13 NOVETAT A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives LLIBRE ANOTAT A

Tasques i destreses comunicatives LLIBRE DE RECURSOS PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000139128 188888_Libro_Recursos_LlenguaMAS_4_GRUP_105447 ES0000000139128 188888_Libro_Recursos_LlenguaMAS_4_GRUP_105447.indd 1 26/11/2020 11:16:05 NOVETAT NOVETAT NOVETAT Llibre de recursos, que inclou: • Suggeriments metodològics. • Seqüenciació de sabers bàsics. • Propostes d’avaluació. • Registres d’avaluació. • Fitxes fotocopiables de millora i enriquiment. • Treball amb les intel·ligències múltiples. Programació didàctica d’aula Rúbriques d’avaluació e-vocacion.cat AUDICIONS DISPONIBLES A Tasques i destreses comunicatives PRIMÀRIA LLIBRE DE RECURSOS NOVA EDICIÓ ES0000000139130 188910_Libro_Recursos_LlenguaMAS_6_GRUP_105670 ES0000000139130 188910_Libro_Recursos_LlenguaMAS_6_GRUP_105670.indd 1 10/12/2020 13:03:04 LLIBRE DE RECURSOS A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives Tasques i destreses comunicatives LLIBRE DE RECURSOS PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000122373 136399_Libro_Rec_Llengua_MAS_N_Ed_2_GRUP_98694 ES0000000122373 136399_Libro_Rec_Llengua_MAS_N_Ed_2_GRUP_98694.indd 1 25/02/2020 8:23:06 LLIBRE DE RECURSOS A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 5 Tasques i destreses comunicatives LLIBRE DE RECURSOS A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives

• Làmines interactives. • Mural de l’abecedari. • Targetes. • El joc de les lletres. • Dòmino ortogràfic. • Dòmino dels jocs. • Targetes de paraules i d’imatges. • Pictogrames. • Fullet capsa aula Llengua+ 2. • Retolador Vileda. • Targetes d’imatges. • Targetes de paraules. • Dòmino de rimes. • Joc de memòria. • Temps fora! • Paraules prohibides. • Làmines d’aula. • Làmina abecedari. • Targetes Joc de les preguntes. • Tauler Joc de les preguntes. • Tauler Joc Nombre de síl·labes. • Tauler Joc La ruta de les lletres. • Bossa de plàstic amb daus i fitxes. • Làmines d’aula d’ortografia visual i d’intercomprensió. • Quaderns amb targetes de joc. • Quadern per a l’expressió oral i l’expressió escrita. • Llibre rondallaire. • Tauler de joc. 3r 1r Material manipulatiu d’aula 2n L’aeroport 1327690/02-12 Pista Terminal Català Castellà Aranès Anglès Tor de contraròtle Avion Pilòt Arc de seguretat Radar Enlairament Reactor Hostessa Tren d’aterratge Passarel·la d’embarcament Carretó portaequipatges Cinta transportadora d’equipatges Detector de metales Camió de combustible Plains Cabin Baggage reclaim area Mànega Carro de transporte de equipajes Cabina de vuelo Mostrador de reclamaciones Check-in counters Control de passatgers Sala de embarque

• Fullet carpeta aula Llengua+ 4. • Quadern targetes de joc. • Quadern rondallaire. • Quadern per a l’expressió oral i l’expressió escrita. • Tauler de joc. • Bossa de plàstic amb daus i fitxes. • Làmines d’aula d’ortografia visual. • Làmines d’aula d’intercomprensió. • Paquet de Blu-Tack. • Làmines d’aula d’ortografia visual i d’intercomprensió. • Quadern d’expressió oral. • Material per al tauler de joc. • Tauler de conjugacions i ortografia. • Bossa de daus i fitxes. • Fullet carpeta aula Llengua+ 6. • Quadern ortografia. • Quadern rondallaire. • Tauler de joc. • Bossa de plàstic amb daus i fitxes. • Làmines d’aula d’ortografia visual. • Làmines d’aula d’intercomprensió. • Paquet de Blu-Tack. 6è 4t 5è LlibreMèdia (llibre digital) per al professorat amb activitats, recursos i jocs lingüístics. Material digital

NOVETAT NOVETAT NOVETAT Libros encuadernados en espiral, organizados en tres, cuatro o seis grandes bloques de tareas, según el ciclo, centradas en el desarrollo de las destrezas lingüísticas planteadas en la LOMLOE: Además, se incluye un apartado con varios talleres organizados en fichas de trabajo: • Taller de juegos (1.º y 2.º) • Taller de Ortografía (a partir de 2.º) • Taller de Gramática (a partir de 3.º) • Taller de Vocabulario (a partir de 3.º) LibroMedia (libro digital) para el alumnado de 1.º a 6.º Sobre con material manipulativo en cada curso COMUNICACIÓN ORAL ITINERARIO LITERARIO EDUCACIÓN LITERARIA COMPETENCIA LECTORA LABORATORIO DE INFORMACIÓN ESCRITURA 6 SERIE COMUNICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas 4 SERIE COMUNICA IE I A ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO M PRIMARIA 3 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas 2 SERIE COMUNICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 1 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas Material del alumnado

NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT Libro anotado • Reproduce a medida real el libro del alumnado. • Propone sugerencias e indicaciones ficha a ficha. • Incluye las soluciones de las tareas. Libro de recursos, que incluye: • Sugerencias sobre las tareas y las fichas de trabajo. • Secuenciación de los saberes básicos. • Propuestas de evaluación. • Propuestas de páginas web. • Registros de evaluación. • Fichas fotocopiables de mejora y enriquecimiento. • Trabajo con las inteligencias múltiples. Programación didáctica de aula Rúbricas de evaluación SERIE COMUNICA 6 LIBRO PARA EL PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas LIBRO ANOTADO SERIE COMUNICA 4 LIBRO PARA EL PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 3 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas LIBRO ANOTADO SERIE COMUNICA 2 LIBRO PARA EL PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 1 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas LIBRO ANOTADO Material del profesorado PRIMARIA 1 ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO LIBRO DE RECURSOS Tareas y destrezas comunicativas SERIE COMUNICA e-vocacion.es AUDICIONES DISPONIBLES EN PRIMARIA 13 ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO LIBRO DE RECURSOS Tareas y destrezas comunicativas SERIE COMUNICA PRIMARIA 15 LIBRO DE RECURSOS Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO SERIE COMUNICA

3. º 1. º Material de aula 2. º • Láminas interactivas. • Mural del abecedario. • Tarjetas para trabajar fonología y familias de sílabas. • Tarjetas de sílabas para formación de palabras. • Dominó ortográfico. • Dominó de animales. • Tarjetas de palabras y de imágenes. • Pictogramas. • Láminas interactivas. • Mural del abecedario. • Tablero para clasificar palabras según su número de sílabas. • Tablero para construir campos semánticos. • Baraja cuentacuentos. • Juego de memoria. • Dominó de rimas. • Juego de las preguntas. • Adivina dónde estoy. • Láminas. • Cuadernos con tarjetas de palabras. • Libro de cuentacuentos. • Tableros de juego. ES0000000039522 738444_Tablero_Abecedario_5_41832.indd 1 06/11/2015 11:40:11 carpeta bañador camiseta acordeón cohete camaleón borrador clarinete ni nu ne na no

6. º 4. º 5. º • Láminas. • Cuadernos con tarjetas de palabras. • Libro de cuentacuentos. • Tableros de juego. • Láminas. • Cuaderno de expresión oral. • Material para los tableros de juego. • Bolsa de dados y fichas. • Láminas. • Cuaderno de expresión oral. • Material para los tableros de juego. • Bolsa de dados y fichas. LibroMedia (libro digital) del profesorado con actividades, recursos y juegos lingüísticos. Material digital 54 - 55 RECURSOS Todas las páginas Todos los recursos Material para el profesorado Buscar Videos Galería de imágenes Lámina interactiva Juegos 3D 18 dieciocho 3 L¬ee y observa. Despué∫, pon la∫ pegatina∫ y escribe. 4 Dibuja. Inventa un título para este cuento. el sapo y la mosca sei∫ seta∫ y do∫ amapola∫ lo∫ sapo∫ y la∫ mosca∫ el lo∫ la∫ la el sapo la mosca L¬a familia Oso lo∫ sapo∫ la∫ mosca∫ R. G. R. M. ES0000000139505 190266_LENGUA_lectoescritura_107404.indd 18 22/02/2021 11:19:43 LECTOESCRITURA 19 diecinueve FICHA 6. La letra Nombre Fecha ¿Qué actividad se anuncia en el cartel? 1 Di su∫ nombre∫ y escribe cada sílaba en su lugar. 2 Forma palabra∫ y dibuja. ti to tu te ta ta pa to po te tu to ta ti pato tapa R. M. R. G. R. G. ES0000000139505 190266_LENGUA_lectoescritura_107404.indd 19 22/02/2021 11:19:46 Material de aula Tarjeta de presentación de la letra T. LibroMedia Vídeo: La letra T. LibroMedia Actividades: La letra T (discriminación visual). El sonido T (discriminación auditiva). Material de aula Tarjetas de sílabas. SUGERENC IAS Utilice las tarjetas de sílabas para que formen distintas palabras con estas sílabas. 1098926/01-03 Primera conjugación VERBO VIAJAR FORMAS NO PERSONALES Formas simples Formas compuestas FORMAS PERSONALES MODO INDICATIVO Tiempos simples Tiempos compuestos MODO SUBJUNTIVO Tiempos simples Tiempos compuestos PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO yo he viajado tú has viajado él ha viajado nosotros hemos viajado vosotros habéis viajado ellos han viajado PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO yo había viajado tú habías viajado él había viajado nosotros habíamos viajado vosotros habíais viajado ellos habían viajado PRETÉRITO ANTERIOR yo hube viajado tú hubiste viajado él hubo viajado nosotros hubimos viajado vosotros hubisteis viajado ellos hubieron viajado FUTURO COMPUESTO yo habré viajado tú habrás viajado él habrá viajado nosotros habremos viajado vosotros habréis viajado ellos habrán viajado CONDICIONAL COMPUESTO yo habría viajado tú habrías viajado él habría viajado nosotros habríamos viajado vosotros habríais viajado ellos habrían viajado PRESENTE yo viajo tú viajas él viaja nosotros viajamos vosotros viajáis ellos viajan PRETÉRITO IMPERFECTO yo viajaba tú viajabas él viajaba nosotros viajábamos vosotros viajabais ellos viajaban PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE yo viajé tú viajaste él viajó nosotros viajamos vosotros viajasteis ellos viajaron FUTURO SIMPLE yo viajaré tú viajarás él viajará nosotros viajaremos vosotros viajaréis ellos viajarán CONDICIONAL SIMPLE yo viajaría tú viajarías él viajaría nosotros viajaríamos vosotros viajaríais ellos viajarían INFINITIVO COMPUESTO GERUNDIO COMPUESTO El participio no tiene forma compuesta. haber viajado habiendo viajado INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO viajar viajando viajado MODO IMPERATIVO viaja tú viaje usted viajad vosotros viajen ustedes PRESENTE yo viaje tú viajes él viaje nosotros viajemos vosotros viajéis ellos viajen PRETÉRITO IMPERFECTO yo viajara o viajase tú viajaras o viajases él viajara o viajase nosotros viajáramos o viajásemos vosotros viajarais o viajaseis ellos viajaran o viajasen FUTURO SIMPLE yo viajare tú viajares él viajare nosotros viajáremos vosotros viajareis ellos viajaren PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO yo haya viajado tú hayas viajado él haya viajado nosotros hayamos viajado vosotros hayáis viajado ellos hayan viajado PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO yo hubiera o hubiese viajado tú hubieras o hubieses viajado él hubiera o hubiese viajado nosotros hubiéramos o hubiésemos viajado vosotros hubierais o hubieseis viajado ellos hubieran o hubiesen viajado FUTURO COMPUESTO yo hubiere viajado tú hubieres viajado él hubiere viajado nosotros hubiéremos viajado vosotros hubiereis viajado ellos hubieren viajado VERBO VIAJAR FORMAS NO PERSONALES Formas simples Formas compuestas FORMAS PERSONALES MODO INDICATIVO Tiempos simples Tiempos compuestos MODO SUBJUNTIVO Tiempos simples Tiempos compuestos PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO yo he viajado tú has viajado él ha viaj do nosotros hemos viajado vos tros habéis viajado ellos han viajado PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO yo había viajado tú habías viajado él había viajado nosotros habíamos viajado vosotros habíais viajado ellos habían viajado PRETÉRITO ANTERIOR yo hube viajado tú hubiste viaja o él hubo viajado nosotros hubimos viajado vos tros hubisteis viajado ellos hubieron viajado FUTURO COMPUESTO yo habré viajado tú habrás viajado él habrá viajado nosotros habremos viajado vosotros habréis viajado ellos habrán viajado CONDICIONAL COMPUESTO yo habría viajado tú habrías viajado él habría viajado nosotros habríamos viajado vosotros habríais viajado ellos habrían viajado PRESENTE yo viajo tú viajas él viaja nosotros viajamos vosotros viajáis ellos viajan PRETÉRITO IMPERFECTO yo viajaba tú viajabas él viajaba nosotros viajábamos vosotros viajabais ellos viajaban PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE yo viajé tú viajaste él viajó nosotros viajamos vosotros viajasteis ellos viajaron FUTURO SIMPLE yo viajaré tú viajarás él viajará nosotros viajaremos vosotros viajaréis ellos viajarán CONDICIONAL SIMPLE yo viajaría tú viajarías él viajaría nosotros viajaríamos vosotros viajaríais ellos viajarían INFINITIVO COMPUESTO GERUNDIO COMPUESTO El articipio no tiene forma compuesta. haber viajado habiendo viajado INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO viajar viajando viajado MODO IMPERATIVO viaja tú viaje usted viajad vosotros viajen ustedes PRESENTE yo viaje tú viajes él viaje nosotros viajemos vos tros viajéis ellos viajen PRETÉRITO IMPERFECTO yo viajara o viajase tú viajaras o viajases él viaj ra o viajase nosotros viajár mos o viajásemos vos tros viajarais o viajaseis ellos viaj ran o viajasen FUTURO SIMPLE yo viajare tú viajares él viajare nosotros viajáremos vosotros viajareis ellos viajaren PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO yo haya viajado tú hayas vi jado él haya viaj d nosotros hayamos viajado vosotros hayáis vi jado ellos hayan vi jado PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO yo hubiera o hubiese viajado tú hubieras o hubieses viajado él hubiera o hubiese viajado nosotros hubiéramos o hubiésemos viajado vosotros hubierais o hubieseis viajado ellos hubieran o hubiesen viajado FUTURO COMPUESTO yo hubiere viajado tú hubieres viajado él hubiere viajado nosotros hubiéremos viajado vosotros hubiereis viajado ellos hubieren viajado ES0000000024953 665758_lamina_primera_conjugacion_40930.indd 1 16/10/2015 12:27:05

Competències de l’àmbit lingüístic EIXOS Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Educació literària Diversitat lingüística i cultural COMUNICACIÓ ORAL COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tasca 1: 2, 4 Tasca 2: 1, 4, 5 Tasca 3: 4 Tasca 4: 1, 5 Tasca 5: 5 Tasca 6: 5 Tasca 7: 1, 5 Tasca 8: 5, 6 Tasca 9: 5 Tasca 10: 5 Tasca 1: 2 Tasca 2: 1 Tasca 3: 2 Tasca 4: 1 Tasca 5: 4 Tasca 4: 2 Tasca 9: 2 Tasca 8: 6 Tasca 7: 1-3 Tasca 9: 1, 2 Tasca 8: 1-6 EIXOS Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Educació literària Diversitat lingüística i cultural i permeten el desenvolupament de les diferents competències de l’àmbit lingüístic, que es corresponen amb els processos plantejats al currículum vigent, i en facilita l’avaluació. En el llibre de l’alumne es presenten propostes d’itineraris de treball de les fitxes per desenvolupar els aprenentatges basats en situacions. N’hi ha 20 per a Llengua catalana i 10 per a Llengua castellana. Aquí en teniu un exemple: A més, al Llibre de recursos posem en relació totes les fitxes del llibre amb les competències del l’àmbit lingüístic. A continuació teniu un exemple de la seva concreció als blocs de Comunicació oral, Competència lectora i Escriptura: 1r Exemple de relació de les tasques amb les competències i les situacions d’aprenentatge Comunicació oral Comprensió lectora Escriptura Competència literària 4, 9 Situacions d’aprenentatge Tallers: Ortografia / Gramàtica / Vocabulari 1. Certamen literari 7 Orto1 2. Busquem en Tobi i la Nuca 10 Gram6, Vocab7, Orto2 2 3. El gran recapte d’aliments Gram2, Vocab1 6 4. Un còmic més sostenible 14 Vocab6, Gram3 7 5. Cartejar-se amb una altra escola 7, 12 Gram4 7 6. Campanya de ràdio: Consell per a una vida més sana 16 Vocab2, Vocab3

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC EIXOS Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Educació literària Diversitat lingüística i cultural ESCRIPTURA COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tasca 2: 2, 3 Tasca 1: 1-3 Tasca 2: 1-3 Tasca 3: 1-3 Tasca 4: 1, 2 Tasca 5: 1-3 Tasca 6: 1-4 Tasca 7: 1-4 Tasca 8: 1, 2 Tasca 9: 1, 2 Tasca 10: 1 Tasca 11: 1-3 Tasca 12: 1-2 Tasca 13: 1-5 Tasca 14: 1-4 Tasca 15: 1 Tasca 16: 1-5 Tasca 1: 4 Tasca 2: 3 Tasca 3: 4 Tasca 4: 3 Tasca 5: 4 Tasca 6: 5 Tasca 7: 5 Tasca 8: 3 Tasca 9: 3 Tasca 10: 2-5 Tasca 11: 4 Tasca 12: 3, 4 Tasca 13: 6, 7 Tasca 14: 5 Tasca 15: 2 Tasca 16: 6 Tasca 9: 6 Tasca 16: 4 Tasca 9: 1-3 Tasca 10: 1-3, 5 Tasca 16: 3 DIMENSIONS Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Literària Plurilingüe i intercultural RES COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fitxa 5: 4 Fitxa 15: 2 Fitxa 19: 3 Fitxa 2: 1 Fitxa 3: 4 Fitxa 4: 3, 4 10 COMUNICACIÓ O Tasca 1: 2, 4 Tasca 2: 1, 4, 5 Tasca 3: 4 Tasca 4: 1, 5 Tasca 5: 5 Tasca 6: 5 Tasca 7: 1, 5 Tasca 8: 5, 6 Tasca 9: 5 Tasca 10: 5 Tasca 1: 2 Tasca 2: 1 Tasca 3: 2 Tasca 4: 1 Tasca 5: 4 Tasca 4: 2 Tasca 9: 2 Tasca 8: 6 Tasca 7: 1-3 Tasca 9: 1, 2 Tasca 8: 1-6 EIXOS Comunicació oral Comprensió lectora Expressió escrita Educació literària Diversitat lingüística i cultural COMPETÈNCIA LECTORA COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tasca 1: text Tasca 2: text Tasca 3: text Tasca 4: text Tasca 5: text Tasca 6: text Tasca 7: text Tasca 8: text Tasca 9: text Tasca 10: text Tasca 11: text Tasca 12: text Tasca 13: text Tasca 14: text Tasca 15: text Tasca 16: text Tasca 17: text Tasca 18: text Tasca 19: text Tasca 20: text Tasca 21: text Tasca 22: text Tasca 1: 1-4 Tasca 2: 2-4 Tasca 3: 1-4 Tasca 4: 2, 3 Tasca 5: 2, 3 Tasca 6: 2, 3 Tasca 7: 1-3, 5, 6 Tasca 8: 1-3 Tasca 9: 1-4 Tasca 10: 2-4 Tasca 11: 1, 2 Tasca 12: 1-4 Tasca 13: 1, 2 Tasca 14: 2-5 Tasca 15: 1, 3 Tasca 16: 1-3 Tasca 17: 1-6 Tasca 18: 1-3 Tasca 19: 1, 2 Tasca 20: 1, 2 Tasca 21: 1-3 Tasca 22: 1, 2 Tasca 2: 1 Tasca 4: 1, 3 Tasca 5: 1 Tasca 6: 1 Tasca 7: 2, 4 Tasca 10: 1 Tasca 11: 3, 4 Tasca 13: 3 Tasca 14: 1 Tasca 15: 2 Tasca 16: 4, 5 Tasca 19: 3, 4 Tasca 1: 3, 4 Tasca 3: 5 Tasca 5: 4 Tasca 7: 7 Tasca 9: 3 Tasca 11: 5 Tasca 14: 5 Tasca 17: 6 Tasca 20: 2 Tasca 22: 3 Tasca 2: text Tasca 4: text Tasca 7: text Tasca 10: text Tasca 11: text Tasca 12: text Tasca 14: text Tasca 17: text Tasca 19: text Tasca 20: text Tasca 22: text Tasca 3: 1, 5 Tasca 6: 1-3 Tasca 18: 1-3 Tasca 4: 1-3 Tasca 9: 2-4 Tasca 16: 1-5 Tasca 18: 1-3 000000122373 136399_00_PagInicials_101151.indd 10 25/05/2020 10:20:18

La proposta de seqüenciació que oferim s’ha d’entendre solament com un suggeriment obert a les modificacions que cada docent hi vulgui introduir, segons les seves preferències i les característiques de l’alumnat. El detall de la informació sobre el contingut de cada fitxa el podeu trobar a les pàgines inicials del Llibre de recursos (a la secció amb franja blava). Com organitzo el dia a dia amb i ? BLOCS COMUNICACIÓ ORAL COMPETÈNCIA LECTORA ESCRIPTURA ITINERARI LITERARI VOCABULARI GRAMÀTICA ORTOGRAFIA 1a SETMANA Tasca 7 Tasca 9 Fitxa 8 2a SETMANA Tasca 10 Lectura 1 Fitxa 6 3a SETMANA Tasca 6 Tasca 11 Fitxa 6 4a SETMANA Repàs, material complementari (llibre del professorat) i avaluació. Exemple: FEBRER 3r Exemple de seqüenciació de continguts de Tercer LLIBRE DE RECURSOS A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives

1a SETMANA DE FEBRER TASCA 7 TASCA 9 FITXA 8 VOCABULARI COMPETÈNCIA LECTORA ESCRIPTURA

Exemple de seqüenciació de continguts de Tercer 2a SETMANA DE FEBRER LECTURA 1 TASCA 10 FITXA 6 ITINERARI LITERARI ESCRIPTURA ORTOGRAFIA

3a SETMANA DE FEBRER TASCA 6 TASCA 11 FITXA 6 COMUNICACIÓ ORAL ESCRIPTURA GRAMÀTICA

18 EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t´acosta els nostres packs de promoció digitalment!

19 E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

El programa de delització per a mestres clients de Santillana Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada àrea. e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos:

Santillana s’uneix al grup Sanoma Learning JUNTS EN LA NOSTRA PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ Combinem les nostres tecnologies educatives i l’experiència pedagògica per crear els productes i serveis educatius que donaran forma al futur de l’educació. Creant materials que donen suport a la diversitat cultural, d’interessos i de nivells a l’aula per assegurar un aprenentatge inclusiu. Apostant per una educació sostenible: reduint el nostre impacte climàtic i conscienciant sobre la cura de l’entorn mitjançant els nostres materials didàctics.

Posant el focus en el valor de les persones. Promovent el benestar, la igualtat d’oportunitats i la seguretat de la comunitat educativa. Gestionant la informació dels nostres usuaris de manera clara, responsable, transparent i segura.

Disponible també... Matemàtiques per pensar NOVA EDICIÓ 4 Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA PRIMÀRIA 6 Matemàtiques per pensar NOVA EDICIÓ Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000118165 119190_Cdno_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_95852 ES0000000118165 119190_Cdno_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_95852.indd 1 18/12/2019 10:46:05 2n 1r 4t 3r 6è 5è NOVETAT NOVETAT NOVETAT Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 3 LOMLOE Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 5 LOMLOE Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 1 LOMLOE

Delegacions comercials CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (Districte econòmic plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

1685655 SI VOLS MATERIALS oberts, flexibles i modulars. SI ASPIRES a crear un ambient d’aprenentatge motivador i desafiador, perquè els teus alumnes visquin experiències memorables. SI BUSQUES materials amb un enfocament innovador, competencial i significatiu, en els quals l’alumnat aprèn fent. escola d’autor quan educar és crear… Perquè l’alumnat aprengui a investigar i a connectar coneixements a través d’un aprenentatge actiu i constructiu, amb el suport d’un portal web. Tasques i destreses comunicatives. Proposa un aprenentatge més significatiu i funcional de les competències de l’àmbit lingüístic, connectat amb la realitat de l’alumnat. Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 3 LOMLOE ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO O PRIMARIA 3 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 3 Tasques i destreses comunicatives Matemàtiques per pensar. Treball amb algoritmes oberts basats en la descomposició numèrica. Planteja un aprenentatge de les llengües connectat amb la realitat, amb llibertat per organitzar la programació i decidir què ensenyar, com i quan. PRIMÀRIA INICIACIÓ INCORPORA UN PORTAL WEB On vius? LA CASA Qui és qui? PERSONATGES DE LA HISTÒRIA NIVELL I PRIMÀRIA INCORPORA UN PORTAL WEB Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100 % reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem: Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 1 LOMLOE ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO A PRIMARIA 1 SERIE COMUNICA Tareas y destrezas comunicativas A D A P TAT LOMLOE A DA P TAT PRIMÀRIA 1 Tasques i destreses comunicatives

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=