Cinco en raia

8 Material do profesorado O material do profesorado inclúe: Libro anotado Contén unha reprodución a gran tamaño das páxinas do libro do alumnado con solucións e suxestións concretas sobre as actividades. 17 3 Que son os zoncho∫? Arrodea. Como lle gustan máis as castañas ao avó: asadas, cocidas ou crúas? 4 Que colar lles vai facer o avó? Colorea. 5 Localiza na escena os seguintes personaxes e explica o que están facendo. grella ourizo buxaina pa cornete lume Vocabulario Gústanlle máis cocidas coa pel. Asa castañas. Bota castañas nos cornetes. Tira os restos á papeleira. 16 Magosto no parque da alameda 1 Observa a escena e explica que festa se está celebrando. 2 Comentade entre todos. Cal é o alimento típico do Magosto? Como vos gusta comelo: asado, cocido, acompañando outra comida…? Celebrades o Magosto no colexio? E na localidade onde vivides? Como? Que festa vos gusta máis: o Samaín ou o Magosto? Por que? R. O. R. O. LibroMedia Prestar atención á locución e aos diálogos do vídeo. Q Traballo cooperativo En pequenos grupos, confeccionar cabazas terroríficas para decorar a aula polo Samaín. 17 3 Que on os z ncho∫? Arrodea. Como lle gustan máis as c tañ s ao avó: asadas, cocidas ou crúas? 4 Que colar lles vai facer o avó? Colorea. 5 Localiza na escena os seguintes personaxes e explica o que está facendo. grella ourizo bux ina pa cornete lume Vocabulario Gústanlle má s co idas coa pel. As c tañas. Bo c tañas nos cornetes. Tira os restos á papeleira. 16 Magosto no parque d alameda 1 Observa a esc na e explica que f sta se stá celebrando. 2 Com ntad entre todos C é o aliment típico d Magosto? C mo vos gusta comelo: asado, cocido, acompañando outra comida…? Cel brades Mag st no colexio? E na localidade on vivides? Como? Que fe ta vos gusta máis: o Samaín ou Magosto? Por que? R. O. R. O. LibroMedia Escoitar detidamente a locución para resolver as actividades. SUXESTIÓNS Comprobar que comprenden o significado de cada termo do vocabulario. Comunicación Dicir o que fan outros personaxes da escena e xogar a localizalos. Situación de aprendizaxe integrada 956734 PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 1 EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 1 7/3/22 13:16 956734 PRIMARIA 1 1 Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO SEGUNDO TRIMESTRE cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 3 7/3/22 13:16 956734 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 TERCEIRO TRIMESTRE EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 5 7/3/22 13:16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=