Proyecto Construyendo mundos Primaria

Áreas 1 2 LLENGUA RECURSOS PER AL PROFESSORAT • Llibre anotat: reproducció del llibre de l’alumnat amb suggeriments i solucions • &ZEPYEGM¾ GSQTIXIRGMEP } • 5IVWSREPMX^EGM¾ HI PƶETVIRIRXEXKI ǻX\IW HI VIJSV± M XEWUYIW HƶIRVMUYMQIRX MATERIAL D’AULA • Targetes d’imatges • Targetes de paraules • )½QMRS SVXSKVªǻG • Paraules prohibides • Joc Temps fora! • Joc de memòria • Els determinants: articles, demostratius i possessius • *PW HIXIVQMRERXW RYQIVEPW MRHIǻRMXW MRXIVVSKEXMYW M I\GPEQEXMYW • Els diftongs i els dígrafs • 1ƶEGGIRXYEGM¾ M PE HM²VIWM 1r cicle 2n cicle 3r cicle • 2SHIPW HI GSRNYKEGM¾ ZIVFEP • Verbs irregulars • Els pronoms personals • L’accentuació diacrítica L ÀM I NES D ’AUL A

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=