Lehen Hezkuntza

Ezagutu gehiago LEHEN HEZKUNTZA

HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: Ebidentzia Teknologia Hezkun ikusp human Hezku inklus guztio • Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak. • Trebakuntzaren ebaluazioa eta detekzio goiztiarra. • Finkatze-programa. • Aberasteko klubak. • Ikaslearen liburua pertsonalizatzeko aukera, ikaslearentzako materialean eta gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala aprobetxatzen da. • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikaslearen liburua eskura, Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen ditu, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unescorenak edo EBrenak, esate baterako.

BAT EGINGO AL DUZU MUNDU HOBEA ERAIKITZEKO? Konpromisoa ntzaren pegi nistikoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa untza siboa ontzat Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketa. • Ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak diren testuinguru errealetan ikastea. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016), honako hau defendatzen dugu: • Hezkuntzak guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntzak integrala izan behar duela. Fake newsen mundu honetan, garrantsitzua iruditzen zaigu jakintza transmititzea, bai eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzea ere. Proiektuak NBEren Agenda 2030, GJHak eta garapen jasangarria bultzatzeko konpromisoa hartzen du. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobea eraikitze aldera.

Jak Egiten Izaten Elkarbizit CURRIC oinarri m • Alfabetatze mediatikoa eta informaziozkoa • Pentsamendu kritikoa • STEAM Berariazko lantegiak eta laborategiak JAKINTZABERRIAK modu errazean integratzen ditugu • Ezagutza eta adierazpen pertsonala eta kulturala • Herritar-balioak • Gizarte-garapena • Ingurumen-jasangarritasuna GJHak dira ikasketaegoeren, atazen eta erronken orientabide. GAI BERRIAK Zer ikasiko dute? Hezkuntza integrala eta egungoa 4

5 kin n jakin n jakin tzen jakin CULUMA moduan • Balioak: bizitza eta giza duintasuna errespetatzea, justizia, bereizkeriarik eza, elkartasuna, berdintasuna, ingurumena errespetatzea. • Jarrerak: gogoberotasuna, jakin-mina, konpromisoa, irudimena, ekimena, konfiantza, jarraikitasuna, erresilientzia, zintzotasuna, sentikortasuna, erantzukizuna, enpatia... Karga etiko sendoa duen proiektua JARRERAK ETA IZAERAREN BALIOAK ETA GARAPENA • Pentsamendua • Komunikazioa • Ikerketa • Sormena eta berrikuntza • Lankidetza • Informazioaren trataera eta kultura digitala • Autokudeaketa eta ikasketa Trebetasunak: Jardueretan, nabarmenduta dauden aditzei esker, badakigu zer trebetasun garatzen laguntzen duten. XXI. MENDERAKO GAITASUNAK ETA BIZITZARAKO TREBETASUNAK

1 6 ikasketa-bidea • Ikas-egoeraren aurkezpena, ikasleen jakin-mina pizteko, galderak eta hipotesiak plantea ditzaten, eta taldearekin parteka ditzaten desafio eginez. • Kontzientzia hartzea unitatean planteatzen den ikas-egoeraren inguruan. 2 • Oinarrizko jakintzen ikasketa, Ikas-egoerekin lotuta: • Kontzeptuak • Prozedurak • Jarrerak • Pentsamenduaren eta emozioen garapena. Ikasketa erreala, bizia eta bizitzarakoa Unitate didaktiko bakoitza ikas-egoera baten inguruan dago antolatuta. Unitate didaktikoek bide honi jarraituko diote: Mundu hobea eraikitzeko

7 • Erronkaren amaierako ataza. Ikas-egoerekin lotutako ataza konplexuetan ikasitako jakintzak aplikatzen dira. • xxi. mendeko gaitasunak. Ikasleek ikerketa-, pentsamendu-, sormen-, komunikazio-, lankidetza- eta teknologiagaitasunak garatuko dituzte. 3 4 • Amaierako finkatze-lana. • Ikasitakoaren balorazio pertsonala: metaezagutza eta autoezagutza. • Orain, zeuk aukeratu: ikasketa pertsonalizatzeko gunea. Hiruhileko bakoitzaren amaieran, taldean lan egiteko proiektu bat egingo da, guztion artean mundu hobea eraikitzen lagunduko duen erronka bat gainditzeko. Hiruhilekoko erronka horiek GJH bat dute ardatz, eta irakasgai jakin batetik landu daitezke edo arlo guztietatik, ikasturteko proiektu globala osatuz. PROIEKTU BERRITZAILEA, MOTIBATZAILEA ETA ETORKIZUNAREKIN KONPROMETITUA. HEZKUNTZA-LEGE BERRIAREKIN LERROKATUTA

8 OHARDUN LIBURUA IKASKETA PERTSONALIZATZEA PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA • Ikaslearen liburuaren erreprodukzioa, proposamen metodologikoekin eta jardueren erantzunekin • Programazio laburtua, ikuspegi metodologiko berriak, beste arlo batzuekiko lotura… • Ikasketa-egoera bakoitzarekin lotutako baliabide digitalen zerrenda • Ikaslearen liburua pertsonalizatzeko iradokizunak • Finkatze-fitxak • Aberasteko atazak • Maila anitzeko programazio-proposamenak • Eskuragarri Word formatuan Irakaslearentzako baliabideak

9 360º-KO EBALUAZIOA • Gaitasunetan oinarritutako ebaluazio-probak (hasierakoa, unitatekoa, hiruhilekokoa). Word formatuan. • Ituak • Errubrikak • Balorazio-eskalak • Konparaketa-zerrendak

1 0 Trebakuntzaren ebaluazioa Ebaluazio-sistema osoa, hauek ebaluatzeko aukera emango dizuna: • Hezkuntza-prozesuaren fase guztiak • Edukiak, gaitasunak eta jarrerak • Denetariko tresnekin • Ikaslearen beraren parte-hartzea barne, bikoteen arteko ebaluazioaren eta autoebaluazioaren bitartez 360º-KO EBALUAZIOA, HOBETO IKASTEKO EBALUATZEA 36 Baterako ebaluazioaren eskala Autoebaluazioko itua Hiruhilekoko erronkaren balorazioeskala Ebaluazioprobak, unitateka Hiruhilekoko ebaluazioprobak Autoebaluazioko galdera sorta Pentsam errut Idazke balor esk Hiruhilekoko ebaluazioa edo metakorra Koadernoaren balorazioeskala Hasie

1 1 60° Jarrera pertsonalen itua Ahozko komunikazioko errubrika Problemen ebazpeneko errubrika mendutinak etaren raziokala Konparaketazerrendak taldelanerako eta lankidetzarako Diziplinarteko txokoen errubrika Trebakuntzaren ebaluazio jarraitua Galdera sortak eta hasierako probak Porfolioa erakoa edo diagnostikoa

1 2 IKASLEARENTZAKO MATERIALA EUSKARA • Ekin 3 eta 5, hiruhilekotan antolatuta, «Arindu bizkarra», formatuan • Ekin 1 liburua • Ekin 1, «Letraz letra», irakur-idazketa lantzeko. Hiruhilekotan antolatuta dago, «Arindu bizkarra», formatuan Arloak

1 3 • 1. mailan, ikaslearen liburuak «Eskuekin» koadernoa dakar: proposamen manipulatiboak, irakurketa-idazketa ikasteko (material manipulatiboa dakar) • Hiru lan-koaderno

1 4 1. 3. 5. Arloak EUSKARA IRAKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK • Ohardun liburua: ikaslearen liburuaren erreprodukzioa, proposamenekin eta erantzunekin • Gaitasunetan oinarritutako 360º-ko ebaluazioa • Ikasketa pertsonalizatzea: finkatze-fitxak eta aberasteko atazak IKASGELARAKO MATERIALA • Alfabetoaren frisoa • Ahozko komunikazioko horma-irudia • Ipuin-kontalarien karta sorta • Irudien, hitzen eta silaben txartelak • Ipuin-kontalarien karta-sortak • Euskarako horma-irudiak • Ikusizko ortografia • Hitzen jolasa • Eztabaidatzen ikasten • Zer ikusten duzu? Nolakoa da? (deskribapenak egiteko irudiak) • Aditzarekin jolasean • Ongi informatzeko arrastoak • Bikote ortografikoak (zailtasun ortografikoak dituzten hitzen bikoteen laminak) • Ahots gora (ahoz ebazteko jarduera azkarrak) I KASGE L ARAKO HORMA - I RUD I AK

1 5 • Word formatuan, eskuragarri e-vocación gunean MATERIAL DIGITALA Liburuarekin lotura estua duten baliabide digital ugari ditu: bideoak, aurkezpenak, abestiak, laburpenak, jarduera interaktiboak, jolasak, ikusizko mapak… 1., 3. eta 5. mailetarako MED I A L I BURUA 5. mailarako L I BURUNE TA Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación gunean PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA

• LH 1eko ikasliburuak «Con las manos» koadernoa ere badakar: eskuekin lantzeko zenbait proposamen, irakurtzen eta idazten ikasteko (material manipulatibo eta guzti) Arloak 1 6 IKASLEARENTZAKO MATERIALA GAZTELANIA • Lan-koadernoak. LH 1erako, Lengua eta Lectoescritura, eta LH 3rako eta LH 5erako, hiruhilekoko koadernoak. • Lengua LH 3 eta LH 5 , hiruhilekotan antolatuta, «Mochila ligera» formatuan • Lengua LH 1 «En marcha» bi liburuki • Lengua LH 1 «Primeros pasos» », bi liburuki (gidalerroduna edo laukiduna izan daiteke)

1 7 IRAKURGAIAK • Irakurgai-liburu bakoitzak irakurtzeko zortzi ibilbide ditu, eta literatura-testuak ikasturte bakoitzeko interesetara eta beharretara egokituta daude. I RAKURK E TA - I B I L B I DEAK

Arloak 1 8 GAZTELANIA IRAKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK • Ohardun liburua: ikaslearen liburuaren erreprodukzioa, proposamenekin eta erantzunekin • Gaitasunetan oinarritutako 360º-ko ebaluazioa • Ikasketa pertsonalizatzea: finkatze-fitxak eta aberasteko atazak • «Chispas para transformar tu aula» IKASGELARAKO MATERIALA • Alfabetoaren frisoa • Ahozko komunikazioko lamina • Irudien, hitzen eta silaben txartelak • Ipuin-kontalarien karta-sortak • Gaztelaniako horma-irudiak: • Ikusizko ortografia • Hitzen jolasa • Eztabaidatzen ikasten • Zer ikusten duzu? Nolakoa da? (deskribapenak egiteko irudiak) 1. 3. 5. • Aditzak • Ongi informatzeko arrastoak • Bikote ortografikoak (zailtasun ortografikoak dituzten hitzen bikoteen laminak) • Ahots gora (ahoz ebazteko jarduera azkarrak) I KASGE L ARAKO HORMA - I RUD I AK

1 9 • Word formatuan, eskuragarri e-vocación gunean MATERIAL DIGITALA Liburuarekin lotura estua duten baliabide digital ugari ditu: bideoak, aurkezpenak, abestiak, laburpenak, jarduera interaktiboak, jolasak, ikusizko mapak… PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación gunean MED I A L I BURUA 1., 3. eta 5. mailetarako 5. mailarako L I BURUNE TA

2 0 Arloak IKASLEARENTZAKO MATERIALA MATEMATIKA • Matematika 1, 3 eta 5. «Arindu bizkarra» hiruhilekoka antolatutako formatuan • 1. mailan, «Eskuekin» koadernoa eta material manipulatiboa dakartza • Hiruhilekoko koadernoak

2 1 MATERIAL DIGITALA MED I A L I BURUA Liburuarekin lotutako baliabide digital ugari ditu: bideoak, aurkezpenak, abestiak, laburpenak, jarduera interaktiboak, jolasak, ikusizko mapak… 1., 3. eta 5. mailetarako 5. mailarako L I BURUNE TA

2 2 1. Arloak MATEMATIKA IRAKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK IKASGELARAKO MATERIALA PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA • Material manipulatibo hauek dituen zorro handia: • Erloju analogiko bat • 100 poltsikoko horma-irudi bat • Zenbakien, ikurren eta irudien 180 txartel • Plastikozko txanponak • Paper lodiko billeteak • Plastikozko Cuisenaire erregeleten 10 sorta • Tamaina ertaineko 10 dado • 25 irudi geometriko (plastikoa): karratua, triangelua, zirkulua, laukizuzena eta erronboa, bakoitzetik bost • 50 multilink kubo txertagarri • Lamina laukidun plastifikatu bat • Ohardun liburua: Ikaslearen liburuaren erreprodukzioa, proposamenekin eta erantzunekin • Gaitasunetan oinarritutako 360º-ko ebaluazioa • Ikasketa pertsonalizatzea: finkatze-fitxak eta aberasteko atazak • Word formatuan, eskuragarri e-vocación gunean

2 3 3. 5. 01/01 ES0000000150415 225461_LAMINA_CUADRICULADA_PLASTIFICADA 1_CM_113471.indd 1 21/01/2022 8:07:04 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 ES0000000011250 607238_Baraja_naturaleza_ANVERSO_6423.indd 1 30/01/2019 10:39:52 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 ES0000000011250 607238_Baraja_naturaleza_ANVERSO_6423.indd 1 30/01/2019 10:39:52 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 2 2 ES0000000011250 607238_Baraja_naturaleza_ANVERSO_6423.indd 1 30/01/2019 10:39:52 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 1 12 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 1 0 1 1 12 12 ES0000000011250 607238_Baraja_naturaleza_ANVERSO_6423.indd 1 30/01/2019 10:39:52 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 10 1 11 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 9 1 1 1 1 2 4 6 7 8 9 9 1 1 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 2 9 9 10 10 11 5 5 6 6 7 1 1 2 2 3 3 4 9 9 10 10 11 11 12 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ES0000000011250 607238_Baraja_naturaleza_ANVERSO_6423.indd 1 • Erloju analogikoa (kartoizko oinarria) • Plastikozko txanponak • Paperezko billeteak • Cuisenaire erregeletak (papera) • Neurketa-zintak • Biderkatzeko taulen posterra • Lauki-sarearen posterra • Ehunekoak, hamarrekoak eta batekoak • 0tik 9ra arteko zenbakidun txartelak • Poligonoen sortak (triangeluetatik hexagonoetara). 40 pieza guztira • Biderkatzeko taulen dominoa • A4 lauki-sarearen horma-irudiak • Tangrama • Lauki-sarearen posterra • 0tik 9ra arteko zenbakidun txartelak • Poligonoen sorta (triangeluetatik hexagonoetara) kartoizkoak edo plastikozkoak. 40 pieza guztira • Plastiko gardenezko gorputz geometrikoen sorta • Ispiluen liburua • A4 lauki-sarearen horma-irudiak • Zatikien dominoa • Zatikien, hamartarren eta ehunekoen karta sorta • Neurri-unitateen karta sorta • Zatikien zirkuluak Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación gunean

2 4 Arloak IKASLEARENTZAKO MATERIALA INGURUNEAREN EZAGUERA • 1., 3. eta 5. mailetan, hiruhilekoka antolatuta, «Arindu bizkarra» formatuan • «Ikasbiderako egunerokoa» koadernoa dakar, maila guztietan

2 5 IRAKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK MATERIAL DIGITALA • Ohardun liburua • 360º-ko ebaluazioa • Ikasketa pertsonalizatzea Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación gunean MED I A L I BURUA 1., 3. eta 5. mailetarako 5. mailarako L I BURUNE TA

2 6 INGURUNEAREN EZAGUERA Arloak IKASGELARAKO HORMA-IRUDIAK • Animalia ornodunak • Animalia ornogabeak • Bost erreinuak • Landareak • Uraren zikloa • Eguzki-sistema • Bide-hezkuntza • Mendiko, ordokiko eta kostaldeko paisaiak • Historiako aroen denbora-lerroa 3. • Horma-irudi digitalak 1. PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA • Word formatuan, eskuragarri e-vocación gunean

2 7 Gure CLIL proiektua Natural and Social Science-rako Informazio gehiago, hemen: santillana.es/clil • Zentzumen-organoak • Lokomozio-aparatua • Nutrizioa • Ugalketa • Espainiako mapa politikoa • Espainiako mapa fisikoa • Euskadiko mapa politikoa • Euskadiko mapa fisikoa • EBko mapa • Klima-aldaketa • Ekonomia zirkularra 5.

Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu Zubia-Santillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen laginak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu! ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA 2 8

3 7 E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es 2 9

3 0 Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu.

e-vocacion.es 3 1 Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena:

3 2

1688142 santillana.es SALMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz