Sèrie Entrena't

Llengua catalana Lengua castellana Matemàtiques PRIMÀRIA i habilitats de l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic Per practicar EN CLAU COMPETENCIAL destreses SÈRIE Quaderns ADAPTAT LOMLOE

NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT Quaderns PRIMÀRIA i habilitats de l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic Per practicar EN CLAU COMPETENCIAL destreses SÈRIE Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques 1 PRIMÀRIA Per aprendre matemàtiques en clau competencial Claus matemàtiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM LLETRA D’IMPREMTA + SOLUCIONARI 218892_Cdno_Razonamiento_1_GRUP_Script A 1r curs, versions amb lletra lligada i d'impremta SÈRIE Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques Per treballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 6 + SOLUCIONARI 49 FITXES SÈRIE 1 PRIMÀRIA LLETRA D’IMPREMTA + SOLUCIONARI Claus de Llengua Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial 204590-Cdno_Llengua_1_Scrip_GRUP 956734 SÈRIE 6 PRIMÀRIA 42 FITXES i 5 JOCS + SOLUCIONARIO Mètode creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua Per treballar la llengua catalana per dimensions SÈRIE Claus matemàtiques PRIMÀRIA 5 Per aprendre matemàtiques en clau competencial EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM + SOLUCIONARI Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques 261242_Cdno_Razonamiento_5_GRUP SÈRIE Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques Per treballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 4 + SOLUCIONARI 49 FITXES SÈRIE Claus matemàtiques PRIMÀRIA 3 Per aprendre matemàtiques en clau competencial EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques + SOLUCIONARI 261220_Cdno_Razonamiento_3_GRUP SÈRIE Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques Per treballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 2 + SOLUCIONARI 49 FITXES SÈRIE 1 PRIMÀRIA Claus matemàtiques Per aprendre matemàtiques en clau competencial EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques + SOLUCIONARI 229031_Cdno_Razonamiento_1_GRUP SERIE PRIMARIA Claves de Lengua 1 + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Literatura en clave competencial Método creativo y motivador Saberes básicos y competencias específicas LETRA DE IMPRENTA 261187_Cdno_Lengua_cas_1_Script_GRUP 956734 SÈRIE 6 PRIMARIA Claves de LLeenngguuaa + SOLUCIONARIO Método creativo y motivador. Contenidos clave y competencias del ámbito lingüístico. 42 FICHAS y 5 JUEGOS Para trabajar la lengua castellana por dimensiones SÈRIE Claus de Llengua PRIMÀRIA 5 + SOLUCIONARI Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 261301_Cdno_Llengua_5_GRUP 956734 SÈRIE 4 PRIMÀRIA 42 FITXES i 5 JOCS + SOLUCIONARIO Mètode creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua Per treballar la llengua catalana per dimensions SÈRIE Claus de Llengua Claus de PRIMÀRIA + SOLUCIONARI Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 3 261257_Cdno_Llengua_3_GRUP 956734 SÈRIE 2 PRIMÀRIA 42 FITXES i 5 JOCS + SOLUCIONARIO Mètode creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua Per treballar la llengua catalana per dimensions + SOLUCIONARI SÈRIE 1 PRIMÀRIA Claus de Llengua Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 229009_Cdno_Llengua_1_GRUP PRIMARIA Claves de Lengua 5 SERIE + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Literatura en clave competencial Método creativo y motivador Saberes básicos y competencias específicas 261312_Cdno_Lengua_cas_5_GRUP 956734 SÈRIE 4 PRIMARIA Claves de Lengua + SOLUCIONARIO Método creativo y motivador. Contenidos clave y competencias del ámbito lingüístico. 42 FICHAS y 5 JUEGOS Para trabajar la lengua castellana por dimensiones SERIE + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Literatura en clave competencial Método creativo y motivador Saberes básicos y competencias específicas PRIMARIA Claves de Lengua e 3 261268_Cdno_Lengua_cas_3_GRUP 956734 SÈRIE 2 PRIMARIA Claves de Lenguaa + SOLUCIONARIO Método creativo y motivador. Contenidos clave y competencias del ámbito lingüístico. 42 FICHAS y 5 JUEGOS Para trabajar la lengua castellana por dimensiones SERIE PRIMARIA Claves de Lengua Cla Método creativo y motivador Saberes básicos y competencias específicas 1 + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Literatura en clave competencial 229020_Cdno_Lengua_cas_1_GRUP

1 Àmbit lingüístic: Llengua catalana. .................................... 2 Claus de Llengua............................................................. 3 – Comunicació oral. ........................................................ 4 – Expressió escrita. Alfabetització informacional. .......... 5 – Comprensió lectora. ..................................................... 6 – Educació literària. ....................................................... 7 – Diversitat lingüística i cultural. ................................... 8 – Rutines de pensament. ................................................. 9 Àmbit lingüístic: Lengua castellana.................................... 10 Claves de Lengua............................................................. 11 – Comunicación oral. ...................................................... 12 – Expresión escrita......................................................... 13 – Comprensión lectora.................................................... 14 – Educación literaria. ..................................................... 15 – Diversidad lingüística y cultural. ................................. 16 – Rutinas de pensamiento............................................... 17 Àmbit matemàtic: Matemàtiques........................................ 18 Claus matemàtiques. ...................................................... 19 – Resolució de problemes. ............................................... 20 – Taller de programació. ................................................. 21 – Em poso a prova. .......................................................... 21 – Raonament i prova....................................................... 22 – Connexions.................................................................. 23 – Comunicació i representació. ....................................... 23 Índex

Els quaderns Claus de Llengua de la sèrie Entrena’t han estat dissenyats per practicar les destreses comunicatives i ajudar a adquirir-les progressivament. El seu contingut s’ha desenvolupat a partir del currículum de 1r a 6è de Primària, amb l’objectiu que, en finalitzar l’etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències específiques de l’àmbit lingüístic. Cada quadern conté fitxes organitzades en els sis blocs en què s’organitzen els sabers de les àrees lingüístiques: comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, alfabetització informacional, educació literària i diversitat lingüística i cultural, que permeten el desenvolupament competencial de l’alumnat. Les tasques que hi ha a cada quadern estan pensades perquè es puguin treballar autònomament. El temps estimat per fer cada fitxa pot oscil·lar entre 15 i 30 minuts. Tot i que cada quadern està associat amb el curs corresponent, es poden prescriure de forma individual segons les necessitats de cada infant. Els quaderns van acompanyats d’un solucionari independent, que servirà d’ajuda als docents i als tutors per corregir les fitxes. Les audicions del bloc de comunicació oral es poden descarregar des del web de santillana.cat. Àmbit lingüístic SÈRIE 2

Claus de Llengua PRESENTACIÓ Quines són les bases metodològiques de la sèrie Entrena’t de Llengua catalana? Aprenentatge competencial Partint de situacions d’aprenentatge connectades amb la realitat, es fomenten les habilitats comunicatives a partir de diverses activitats d’expressió oral, individuals i en equip, i de l’escriptura mitjançant nombrosos recursos. Es treballa amb audicions variades i fragments de textos de tipologia ben diversa. Les propostes aproximen l’alumnat al món dels textos i de la literatura i els seus protagonistes. Treball de les emocions Els nens i les nenes descobreixen la capacitat de la Llengua per transmetre emocions, al mateix temps que esdevé un instrument per comprendre-les i organitzar-les. A més, aquestes dinàmiques representen un estímul per a la seva autoestima i el seu esperit crític. Rutines i destreses de pensament A les fitxes dels diversos blocs s’hi distribueixen activitats que faciliten l’establiment de patrons que ajuden a organitzar els conceptes i les idees, a relacionar-los i a comprendre’ls més bé. I a més, ajuden l’alumnat a aprendre a pensar i a desenvolupar el raonament lògic. Jocs lingüístics Al final de cada bloc de fitxes es proposa una activitat per pensar i aplicar, tot jugant, els aprenentatges adquirits, i així fer un pas més per consolidar-los de manera amena. Són tasques que també promouen la cooperació amb els companys i les companyes. 1 2 3 4 3

Comunicació oral 4 CONSELLS Hi ha persones més expressives que altres. Algunes fan molts gestos amb la cara i amb les mans, d’altres menys, però a to ts se’ns encén la mirada quan parlem d’una cosa que ens entusiasma . Aleshores comuniquem més que mai, perquè la nostra pass ió s’encomana. Comenteu en petits grups quins són els vostre s temes preferits i com es nota quan en parleu amb altres persones. PRACTIQUEM... En grups de tres o quatre, feu la vostra exposició. Valoreu-vos els uns als altres de manera constructiva per ajudar-vos a polir les presentacions. Quan considereu que esteu llestos, seguint un ordre, feu la vostra explicació davant dels altres. Un cop hagueu acabat tots, valoreu com us ha anat: heu dit tot el que volíeu dir? Creieu que heu comunicat prou amb l’expressió i el gest? Hi incorporaríeu alguna cosa més? Quina? Quan parlem d’un tema que ens entusiasma correm el risc d’emocionar-nos i voler explicar massa coses. És llavors quan ens emboliquem, parlem de pressa, apugem el to i barregem idees. Cal que ens centrem en el que volem dir i que apliquem les tècniques per expressar-se davant de l’audiència que hem après fins ara. Somriu a la teva audiència abans de començar i mira’ls directament. Acompanya la teva exposició amb els gestos que consideris oportuns, però d’una manera mesurada. Per molt que t’entusiasmi el tema, controla el to i intenta mantenir-lo tota l’estona. Ves passejant la mirada per les persones estona en algú en concret. 9 Organitzar pensaments FITXA 1 Prepara bé i... respira bé Parlar davant d’altres persones no és sempre fàcil. De vegades ens posem nerviosos, dubtem, abaixem la mirada o estem totalment encarcarats. Però tot això es pot evitar si sabem com fer-ho. Provem-ho. Per començar, cal que preparis la teva presentació. PREPAREM... Què t’agradaria explicar de tu als altres si t’haguessis de presentar? Completa: Nom Edat Família A cions De quina manera t’agra aria començar? Hola. Soc la Mar i tinc vuit anys. Aquesta soc jo, la Martina, i acabo de fer nou anys. Bon dia. Em dic Adrià i acabo de fer els vuit anys. 6

Expressió escrita Alfabetització informacional Mostra del quadern de 3r 5 Amb les teves mans FITXA 8 Fixa’t en les instruccions per construir aquesta manualitat: PLANIFIQUEM... Elaborar una manualitat té una utilitat doble: quan ens hi posem, ens divertim i aprenem, i quan l’acabem, l’aprofitem per jugar, decorar o fer-la servir. Les instruccions ens ajuden en el procés, perquè contenen el material necessari i els passos que cal seguir. Tot i això, podem afegir-hi la nostra imaginació. Quin material falta en aquestes instruccions i quin pas del procés? Material: Pas: Busca en el text i escriu dues paraules que continguin el so f luix de la R, dues amb el so fort i dues que tinguin una R muda. Amb el so de la R f luixa: - Amb el so de la R forta: - Amb la R muda: - 74 Vols un consell? FITXA 6 Observa aquestes escenes: PLANIFIQUEM... Un consell és un cop de mà, una ajuda, una opinió que es dona quan penses que una persona ho pot necessitar. Mai no pot ser una ordre. El consell es formula pensant a beneficiar qui l’ha de rebre, de manera que es deixa sempre que sigui aquesta persona qui prengui la decisió de fer-ne cas..., o no. Quina de les intervencions anteriors no és un consell? Per què? Els consells comencen amb unes expressions peculiars. Subratlla-les. Què creus que volen dir? Jo en el teu lloc tindria l’impermeable a mà. Es veu el cel ben gris. Si ho hagués de fer jo, agafaria unes tisores. En el teu lloc, jo agafaria la brotxa. Si jo fos tu faria dos viatges... Endreça aquest desastre o ho llençaré tot a les escombraries! L A B O RAT O RI D' I NF O R MA CI Ó • 70

Comprensió lectora Activitats lúdiques La plaça tenia una font al centre d’on sortien dos rajolins ben elevats. Un ocell vermell bevia aigua a la font. A la dreta, hi havia un banc i, al darrere, tres arbres que li feien ombra. A l’esquerra de la font, el jardiner hi aparcava la seva furgoneta verda i groga. Al cel, els núvols començaven a amagar el sol. FITXA 15 JUGUEM A... Ludoteca: Fem un quadre La lectura ens aporta informació. És important posar molta atenció en el contingut del text que estem llegint. Fem una prova? Instruccions: Per parelles, llegiu aquest text conjuntament: - Encercleu tots els objectes, animals o persones que hi apareixen. - Estigueu atents a les paraules que ens n’assenyalen les característiques. - Fixeu-vos bé on indica que cal situar-los. Per separat, dibuixeu i pinteu el que explica el quadre inferior. Quan acabeu, compareu el vostre resultat. 56 L’habitació FITXA 6 Quan contemplem una imatge, una fotografia o un quadre veiem tots el mateix però la interpretació que en fem sovint és diferent: el que ens atreu, el que ens agrada o el que ens estranya sovint canvia. T’agrada comentar amb algú el que veus en un quadre? LLEGIM... ROY LICHTENSTEIN, Habitació d’Arle 1. Roy Lichtenstein fa una versió del quadre de Van Gogh El dormitori a Arle, però aportant-hi el seu estil. Fes una llista dels elements que hi ha als dos quadres. Algun element ha desaparegut d’una versió a l’altra? DESPRÉS DE LLEGIR... VAN GOGH, El domitori a Arle 34 6

Educació literària Activitats motivadores TALLER DE LITERATURA MANERES DE DIR Pensa i marca què vol dir Miquel Martí i Pol quan escriu... Per esmorzar van de primera S’han de menjar de primer plat. Van molt bé, perfectament. Que ajuden a aprimar. Relaciona aquestes maneres de dir amb la situació corresponent. Investiga el significat d’aquestes maneres de dir i inventa una oració amb cadascuna en la qual es vegi clar el sentit: Treure foc pels queixals Estar com gat i gos No poder dir fava 91 FITXA 2 Qui és el protagonista? LLEGIM En una narració hi acostuma a haver personatges diversos. En funció del seu paper en la trama, tenen més o menys importància, per això parlem de protagonistes i secundaris. El protagonista és el personatge central de la narració, i acostuma a haver de superar un seguit de dificultats per assolir un objectiu. EL NEN MÉS BRUT DEL MÓN Hi havia una vegada un nen, que conec però del qual no diré el nom, que era la cosa més bruta del món. L’anomenaré Brut. En Brut llençava els papers dels caramels a terra, no recollia les molles de la pizza que s’acabava de menjar, mai no posava la roba bruta a la rentadora, l’amagava directament sota el llit... Els seus pares, que estaven tips que fos tan brut, li van dir que havia de canviar, que havia de netejar la seva habitació, almenys un dia per setmana. Ell deia que sí, però passava olímpicament. Era tanta la brutícia, que fins i tot sortien cuques per tot arreu i el picaven i que no li deixaven escoltar música amb el seu zum-zum. Els seus pares van insistir per última vegada: –Tu mateix, però així acabarà malament, has de ser més net. –Sí, sí –contestava–, ja netejaré. VICTORIA BERMEJO I MIGUEL GALLARDO 96 Mostra del quadern de 3r 7

Diversitat lingüística i cultural Fixa-t’hi i completa. Arreu del món, totes les cultures tenen les seves pròpies danses. La música i el ball uneixen les persones. CASTANYOLES AURRESKU ARAGÓ Els dantzaris bascos ballen l’ per donar la benvinguda als visitants. S’interpreta amb una f lauta de tres forats, i comença amb una filera de vuit persones que dona la volta a la plaça, fins que, ja aturats, el ballarí s’avança davant dels homenatjats. A l’ és tradicional el ball de la jota. Es diu que la va dur un rei àrab des de València, on va néixer. Es canta i balla amb unes castanyoles i els vestits tradicionals. A Andalusia es balla f lamenc, un ball molt antic, sovint amb . Té els orígens en les tradicions del poble gitano. El seu cant i el ritme amb la guitarra i picant de mans són molt peculiars. 117 La sardana FITXA 2 La sardana és una dansa popular catalana que ballen homes i dones en rotllana, agafats de les mans. Puntegen amb els peus els compassos de la música interpretada per la cobla. Tot i que sempre s’hi pot afegir algú altre, en qualsevol moment del ball, hi ha grups estables que assagen i s’organitzen, anomenats colles sardanistes. Busca i escriu. Una trobada de colles és un . Els dansaires van calçats amb . Qui toca el f labiol, també pica el . 116 Interpretar i comprendre el seu entorn 8 Mostra dels quaderns de 3r i 1r

Rutines de pensament Fitxa 6. Rutina Titulars Després d’escoltar l’enregistrament, redacta el titular que hi posaries si es tractés d’una notícia o una columna d’un diari. Ha de ser breu, però clar i expressiu, i ha de ref lectir el que comunica el que has escoltat, segons el teu parer. Llegeix el teu titular davant els companys i les companyes i escriu-lo a la pissarra. Fixa’t en les seves aportacions i pensa, al final, si vols modificar el titular o el mantens. Fitxa 1. Rutina Comparo i contrasto En equips de quatre alumnes, compareu les imatges de la pàgina 7, que fan referència al mateix tipus de tecnologia tal com era abans i ara. Parleu de les semblances i les diferències que presenten. Feu el mateix amb un altre element entre el conjunt de fotografies i anoteu una conclusió de les vostres ref lexions. Compartiu aquesta conclusió amb la resta d’equips de la classe. Rutines de pensament Comunicació oral Fitxa 6. Rutina Abans pensava - ara penso Abans de llegir el text, fixa’t en el títol. A què diries que es refereix? Què saps dels nassuts? I de Borneo? Escriu el que en penses en un full i, després, llegeix el text. Com respondries, un cop llegit, les preguntes anteriors? Compara les respostes i pensa, en el cas que hi hagi diferències, quines són les causes que les han produït. Fitxa 1. Rutina Parts-tot Observa una de les imatges. Per parelles, expliqueu què s’hi representa i anomeneu cadascun dels elements que el formen. Quina importància té cada element en el conjunt? Què succeiria si hi faltés? Com afectaria aquesta absència al conjunt? Fitxa 12. Rutina Línia del temps Per parelles, torneu a llegir les biografies dels tres esportistes i encercleu totes les dates que hi apareixen. Si hi trobeu la informació adient, escriviu l’any en què tenen lloc altres esdeveniments que s’hi esmenten. Recolliu-ne tants com pugueu. En un full, dibuixeu una línia recta i marqueu-hi els centímetres. Cada centímetre representarà cinc anys. Poseu la data actual a l’extrem de la dreta i compteu enrere per indicar els anys a la línia. Situeu-hi els esdeveniments que heu trobat al text. Fitxa 7. Rutina Cercle de punts de vista En el text s’explica què han de fer els pares per ser realment perfectes. Després de llegir-lo, organitzeu-vos per parelles. Un membre de la parella farà de fill o filla i l’altre serà el pare o la mare. Parleu tots dos sobre el contingut de la lectura sota el punt de vista del vostre personatge. Comprensió lectora 127 9

Los cuadernos Claves de Lengua de la serie Entrénate han sido diseñados para practicar las destrezas comunicativas y ayudar a adquirirlas progresivamente. Su contenido ha sido desarrollado sobre la base del currículo de 1.º a 6.º de Primaria, con el objetivo de que, al finalizar la etapa, los niños y niñas hayan alcanzado las competencias específicas del ámbito lingüístico. Cada cuaderno se compone de fichas organizadas en los cinco bloques en los que se organizan los saberes de las áreas lingüísticas: comunicación oral, comprensión lectora, expresión escrita, educación literaria y diversidad lingüística y cultural, lo cual permite el desarrollo competencial del alumnado. Las tareas que se encuentran en cada cuaderno están pensadas para que se puedan trabajar autónomamente. El tiempo estimado para cada una de las fichas puede oscilar entre 15 y 30 minutos. Aunque cada cuaderno está asociado al curso correspondiente, se pueden prescribir de forma individual según las necesidades de cada estudiante. Los cuadernos vienen acompañados por un solucionario independiente que servirá de ayuda a los docentes y tutores para corregir las fichas. Las audiciones del bloque de comunicación oral se pueden descargar desde la web de santillana.cat. Ámbito lingüístico 10

Claves de Lengua PRESENTACIÓN ¿Cuáles son las bases metodológicas de la serie Entrénate de Lengua castellana? Aprendizaje competencial Partiendo de situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad, se fomentan las habilidades comunicativas a través de actividades de expresión oral, individuales y en equipo, y de la escritura mediante múltiples recursos. Se trabaja con audiciones diversas y fragmentos de textos de muy variada tipología. Las propuestas aproximan al alumnado al mundo de los textos de la literatura y sus protagonistas. Trabajo de las emociones Los niños y niñas descubren la capacidad de la lengua para transmitir emociones, y se convierte en un instrumento para comprenderlas y organizarlas. Estas dinámicas suponen, además, un estímulo para su autoestima y su espíritu crítico. Rutinas y destrezas de pensamiento Distribuidas en las fichas de los distintos bloques, se hallan actividades que facilitan el establecimiento de patrones de pensamiento que ayudan a organizar los conceptos y las ideas, relacionarlas y comprenderlas mejor. Juegos lingüísticos Al final de cada bloque de fichas, se propone una actividad para pensar y aplicar jugando los aprendizajes realizados, y así dar un paso más en su consolidación de una forma amena. Son tareas que promueven también la cooperación con los compañeros y compañeras. Además, ayudan al estudiante a aprender a pensar y a desarrollar el razonamiento lógico. 1 2 3 4 11

Organizar pensamientos Comunicación oral 12 Piensa en alguna situación en la que algo (la forma de comer, de sentarse, etc.) te haya sorprendido. Escribe sobre ese momento. Explica tu experiencia delante de la clase. PRACTICAMOS... HABLAMOS... En cada lugar hay unas costumbres que debemos respetar. Debemos conocer esas costumbres para no faltar al respeto, aunque sea por desconocimiento. Antes de visitar un país, una buena opción es informarnos de sus costumbres. Comentad colectivamente las siguientes afirmaciones. Escuchad atentamente las explicaciones de los compañeros y las compañeras, y aportad vuestras experiencias personales al respecto. 11 Comer con palillos FICHA 3 RESPONDEMOS... ¿En qué países es costumbre comer con palillos? ¿De qué material suelen ser estos palillos? Explica una acción que no se deba hacer con los palillos porque se considera de mala educación. ¿Te interesan las costumbres de otros países? ¿Conoces algunas referentes a la comida, por ejemplo? Poned en común vuestros conocimientos con el resto del grupo. ESCUCHAMOS... 10

Expresión escrita 13 cantidad de comida frecuencia de baño dónde debe dormir cantidad de agua frecuencia de paseo higiene dental cortes de pelo visitas al veterinario REVISAMOS... ESCRIBIMOS... PRACTICAMOS... Rodea a qué se refieren los consejos del veterinario. Observa los consejos del veterinario y explica qué necesita tu perro. Completa con o . Por la calle Ca etas pasaba un pe ito, pasó una ca eta y le a olló el abito. Pobre pe ito, ¡cómo lloraba por su abito! El pe o de oque no tiene abo po que amón amírez se lo ha co tado. Dos veces al día Un cuenco al día Una vez al mes 61 Muestra del cuaderno de 3.º Mi mascota FICHA 3 ¿Tienes alguna mascota? ¿Cuál? ¿Qué tipo de cuidados necesita? Poned ejemplos y comentadlos con el resto de la clase. PLANIFICAMOS... Imagina que este es tu perro y ayuda al veterinario a completar su ficha. Completa con los datos de la ficha sin usar números ni abreviaturas. Mi perro pesa y mide . Es muy pequeño: solo tiene Clínica veterinaria municipal Nombre del animal: Especie: Raza: Fecha de nacimiento: Edad: Peso: Talla: Dueño o dueña: Dirección: perro schnauzer un me∫ 750 g 15 cm L ABORATORI O DE I NFOR MACI ÓN • 60

Actividades motivadoras Comprensión lectora 14 Plantead la estrategia de Ulises y hablad con el resto del grupo sobre ella. Valorad la importancia de ser un buen estratega en las situaciones complejas. MÁS ALLÁ DEL TEXTO... 1. ¿Cómo se llama el protagonista de la historia? 2. ¿Por qué creyeron los troyanos que habían vencido a los griegos? 3. ¿Sospecharon que dentro del caballo podía haber guerreros? ¿Por qué? 4. ¿En cuántos días se desarrolla la historia? 5. Completa con los artículos adecuados. Hacía muchos años que griegos luchaban contra troyanos. rey Ulises, que estaba al mando, tuvo idea definitiva: construir un caballo y esconder en su interior a guerreros más valientes. Por noche, cuando los troyanos hubieran entrado caballo a la ciudad, saldrían de él y abrirían puertas. DESPUÉS DE LEER... 21 FICHA 2 El caballo de Troya ¿Sabes qué es una leyenda? ¿Conoces alguna? ¿Cuál? Coméntalo con tus compañeros y compañeras de clase. LEEMOS... Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos. Y los demás, a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan. Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención, y pensaron meterlo también en su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. Pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y, silenciosamente, abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conseguir en muchos años. HOMERO, La Odisea 20

Educación literaria 15 TALLER DE LITERATURA El cómic es una historia que se cuenta combinando el dibujo en viñetas con el texto. El texto aparece dentro de globos. Relaciona cada elemento del cómic con su definición. Indica en la siguiente viñeta los nombres de los elementos del cómic de la actividad anterior. Relaciona cada tipo de bocadillo con su significado. Para ello, escribe el número que corresponde. bocadillo viñeta onomatopeya líneas de movimiento Palabra que imita el sonido que hace un animal o cosa. Cada uno de los recuadros con dibujos que forman la historia de un cómic. Globito que encierra las palabras de cada personaje de un cómic. Signos gráficos que indican que un personaje corre, salta… 1 2 3 Diálogo Ruido Pensamiento 89 El cómic FICHA 4 El cuervo y el zorro Fíjate en el cómic y explica cómo se entiende la historia con tan poco texto. Cuán hermosa estampa hacéis muy ilustre cuervo. Espero impaciente el canto de vuestra sabiduría. Por favor, decid unas palabras, amigo. 88 Muestra del cuaderno de 3.º

Diversidad lingüística y cultural 16 ¿Cuál es tu horario escolar? ¿Comes en el colegio o en casa? Lee y responde. ¿En qué país se cena más temprano? ¿A qué hora? ¿En qué país se come más tarde? ¿A qué hora? ¿A qué hora comes tú los días de colegio? ¿Y los días de fiesta? ¿A qué hora cenas los días de colegio? ¿Y los días de fiesta? ¿Cuántas comidas haces a lo largo del día? ¿Cuáles? País Comida Cena Suecia 12 17 Inglaterra 12 19 Italia 12:30 19:30 99 Horarios… FICHA 2 Las horas de las comidas y los horarios de los trabajos, de los colegios, etc., son diferentes en cada país. Pues en Japón es muy parecido a aquí: entramos a las ocho y media y salimos a las tres y media. En Irlanda, empezamos las clases a las nueve y salimos a las dos y media. Al venir a vivir a Tarragona, una de las cosas que más me costó fueron los horarios. En Alemania, entramos al colegio a las ocho de la mañana y salimos a la una de la tarde. 98 Interpretar y comprender su entorno Muestra de los cuadernos de 3.º y 1.º

Rutinas de pensamiento 17 Comunicación oral Rutinas de pensamiento Ficha 2. Rutina Titulares Los alumnos deberán pensar en el cuento que han escuchado y plantearse la situación de Filotea como si se tratara de una noticia. Cuando lo tengan claro, escribirán un titular que ref leje la situación de la protagonista. Después, tendrán que poner en común sus titulares y valorar los propuestos por los demás compañeros. Finalmente, se les propondrá que modifiquen su titular, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en clase. Ficha 3. Rutina Comparo y contrasto En grupos, los alumnos compararán la foto grafía de gente comiendo con palillos en un restau rante con otras imágenes de gente comiendo con cubiertos o con las manos en otros context os (se pueden obtener por Internet). ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Cuál les parece más atractiva? ¿Por qué? El siguiente paso es obtener y anotar una conclusión a las preguntas. Por último, pue de llevarse a cabo una puesta en común. Ficha 5. Rutina Color-símbolo-imagen Individualmente, o por parejas, los alumnos seleccionarán las tres ideas que les resulten más importantes o representativas del texto que han leído. A continuación, asociarán la primera idea a un color, la segunda a un símbolo y la tercera a una imagen. Y luego lo pondrán en común argumentando sus elecciones. Comprensión lectora 103 Ficha 7. Rutina Círculos de puntos de vista Los alumnos deben leer con atención el cuento y, seguidamente, la maestra pedirá a un alumno que narre la historia desde el punto de vista de la hormiga. A continuación, otro niño se pondrá en el lugar del grano de trigo y contará el relato desde su punto de vista. Así se obtiene una visión más rica y se desarrola la empatía. Ficha 8. Rutina Veo-pienso-me pregunto Los alumnos deberán fijarse en la imagen de los consejos para ahorrar agua. Después, se les pedirá que, individualmente, expresen en voz alta o anoten lo que ven sin interpretaciones. A continuación, deberán exponer qué piensan sobre lo que están viendo, las ideas que les sugiere, si se sienten identificados con ello, qué sucedería si todos siguiéramos esos consejos, etc. Finalmente, deberán explicar qué se preguntan a partir de esa imagen o texto.

Els quaderns Claus matemàtiques de la sèrie Entrena’t han estat dissenyats per practicar les habilitats matemàtiques i ajudar a adquirir-les progressivament. El seu contingut s’ha desenvolupat a partir del currículumde 1r a 6è de Primària, amb l’objectiu que, en finalitzar l’etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències específiques de l’àmbit matemàtic. Treballar les competències dels cinc eixos en què s’organitzen –resolució de problemes, raonament i prova, connexions, comunicació i representació, i destreses socioemocionals– no només afavorirà el progrés acadèmic dels escolars, sinó que impulsarà la seva capacitat i autonomia per fer front a diferents situacions de la vida diària. A més a més, les fitxes del bloc de Taller de programació ajuden a desenvolupar en les nenes i els nens el pensament computacional, per tal que aprenguin a conèixer i analitzar la realitat i es preparin millor per a un maneig de la tecnologia digital que els ajudi a afrontar bé el seu futur. Les tasques que hi ha a cada quadern estan pensades perquè es puguin treballar autònomament. El temps estimat per fer cada fitxa pot oscil·lar entre 15 i 30 minuts. Tot i que cada quadern està associat amb el curs corresponent, es poden prescriure de forma individual segons les necessitats de cada infant. Els quaderns van acompanyats d’un solucionari independent que servirà d’ajuda als docents i als tutors per corregir les fitxes. Àmbit matemàtic SÈRIE 18

PRESENTACIÓ Quines són les bases metodològiques de la sèrie Entrena’t de Matemàtiques? Aprenentatge competencial Cadascuna de les fitxes dels quaderns parteix d’una situació d’aprenentatge connectada amb la realitat que serà el punt de partida per fer les operacions matemàtiques i els raonaments oportuns. Les fitxes estan agrupades segons els eixos del currículum per oferir a l’alumnat la possibilitat de poder treballar totes les competències específiques de l’àmbit matemàtic de Primària. Treball de les emocions Es treballa transversalment l’eix de destreses socioemocionals a tots els quaderns. Les diferents propostes de treball provoquen l’entusiasme i la curiositat dels nens i les nenes, i d’aquesta manera es genera un ambient d’aprenentatge amè, lúdic i positiu. Reforç de les destreses fonamentals bàsiques Per mitjà dels quaderns Entrena’t de matemàtiques enfortim en els infants el desenvolupament de les habilitats i les destreses matemàtiques fonamentals per al seu dia a dia. Gimnàstica matemàtica Amb aquesta nova sèrie de quaderns, els alumnes s’entrenen en operacions matemàtiques bàsiques, especialment algorismes i càlcul, i en el llenguatge computacional. També posen en pràctica els continguts matemàtics que estan aprenent o que han après i apliquen habilitats de raonament. 1 2 3 4 19 Claus matemàtiques

Organitzar pensaments Resolució de problemes 20 FITXA 15 A l’aeroport 1. Busca les dades a les bafarades del dibuix i resol els problemes. Quants paquets s’han recollit de la cinta? Solució Queden 17 maletes i 13 bosses de viatge per recollir. Quantes maletes més que bosses han sortit per la cinta? Quants paquets hi han sortit en total? A la cinta han sortit 136 maletes grans, 25 maletes petites i 72 bosses de viatge. Solució Solució 32 FITXA 18 Excursions en grup 1. Observa el cartell anterior i resol els problemes següents: Un grup de 108 persones volen fer el descens pel riu en barca. Volen agafar barques iguals. Quin tipus de barca triaran perquè les puguin omplir totes? Quantes barques faran servir? Solució Triaran Faran servir Si trien l’altre tipus de barca, quantes barques ompliran? Quantes persones aniran a la barca que no s’omple? Solució Ompliran A la barca que no s’omple hi aniran Organitzem excursions Descens pel riu En barques de En barques de Calcula la distribució del grup en cada tipus de barca i tria l’apropiada. Fixa’t en les divisions anteriors. Tenim més excursions. 38

Em poso a prova Taller de programació 21 Avui la família Grau va al parc d’atraccions. A l’estació han trobat un amic que va al parc nacional. De quin color és l’autobús que va al parc nacional? De quin color és el que va al parc d’atraccions? L’autobús taronja va al parc nacional. Hi estàs d’acord? Per què? L’autobús amb el número més petit va al parc d’atraccions. Quin número té? La família Grau es vol comprar un cotxe. Aquests són els que més els agraden. Quant val el més barat? I el més car? Quins models valen menys de tretze mil euros? Quins models valen més de dotze mil euros? Dels cotxes més barats es queden el més car. Quin preu té? L’autobús cent vuitanta-set, amb destinació al Parc Nacional, sortirà d’aquí a breus moments. L’autobús dos-cents deu, amb destinació al parc d’atraccions, sortirà d’aquí a quinze minuts. MODEL A PREU: 9.900 € MODEL B PREU: 12.600 € MODEL C PREU: 22.800 € MODEL D PREU: 19.400 € Em poso a prova 106 FITXA 63 Aconseguim el calze 1. Observa el recorregut que haurà de fer la bruixa de color verd per trobar el calze de color blau. Començar amoure’s. Avançar 3 caselles a la dreta. Repetir 4 vegades aquests passos: a Avançar 1 casella a la dreta. b Fer un encanteri de llum. Acabar les repeticions. Avançar 1 casella a la dreta. Aturar-se perquè ha arribat al calze. Olimpíades màgiques: quarta prova La prova final d’aquestes olimpíades consisteix a agafar el calze que hi ha al final d’un túnel ben fosc. Per aconseguir-ho, hauran de fer encanteris de llum al llarg del camí fins a arribar al calze. INICI INICI FI FI 3 3 4 1 1 4 1 1 REPETIR REPETIR FER FER ACABAR ACABAR COPS COPS 104 Mostra del quadern de 3r

22 Raonament i prova 1. Descobreix el nombre que falta a cada operació. 2. Troba el nombre que falta a cada sèrie: FITXA 32 Trobem el que hi falta 234 1 5 369 628 1 5 917 409 1 5 803 445 1 5 729 884 2 5 515 675 2 5 458 700 2 5 571 508 2 5 031 Utilitza aquest espai per fer els càlculs i les proves que necessitis. 227 224 221 218 212 48 53 63 68 73 Hi falta el 175 177 181 183 185 Hi falta el 389 391 395 397 399 621 616 611 606 596 Hi falta el Hi falta el Hi falta el 59 1. Aquest any has decidit estalviar per comprar-te una bicicleta. Fixa’t en els models i els preus: Per Nadal rebràs 25 €. A l’estiu, els pares et donaran 50 euros. Pel teu aniversari, els avis et donaran 80 euros. Urbana De ruta Plegable De muntanya Com pots aconseguir els diners? Llegeix: Quants diners hauràs estalviat en total? Hauré estalviat euros. Quina bicicleta et podràs comprar, amb aquests diners? Quants diners et faltaran per comprar-te la bicicleta de muntanya? Podré comprar-me . Em faltaran euros per comprar-me la bicicleta de muntanya. FITXA 27 Estalviem 54 Activitats lúdiques

Connexions Comunicació i representació 23 FITXA 12 Ludoteca: Segueix el camí Regles del joc 1. Traça el camí d’en Roc: avança sempre a la casella amb el nombre que és el doble del nombre en què es troba . 2. Traça el camí de la Patrícia: avança sempre a la casell a amb el nombre que és el triple del nombre en què es troba. 3. Escriu el nom de la joguina que té cada infant a la se va capsa. En Roc hi té: La Patrícia hi té: OPERACIONS: 924 512 376 756 1.458 8 16 32 12 6 24 98 64 54 18 462 256 128 162 486 Esbrina què tenim a les capses. 27 Posi’m 1 quilo de peres, si us plau. FITXA 7 Anem al mercat 1. Calcula el pes total de la compra i escriu-lo a cada bossa. 1,5 kg de pomes i 3,2 kg de taronges 1,2 kg de formatge, 0,4 kg de fuet i 0,6 kg de pernil 4,8 kg de patates i 0,6 kg de pastanagues 2,9 kg de pit de pollastre, 1,5 kg de let de porc i 2,3 kg de sardines kg kg kg kg Són 1,39 €. 1,39 €/kg 1,65 €/kg 2,45 €/kg 1,98 €/kg 18 Mostra del quadern de 3r Activitats motivadores

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t´acosta els nostres packs de promoció digitalment! edupack.cat

E D U P A C K 2 0 2 3 A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil!

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

El programa de fidelització per a mestres clients de Santillana Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada assignatura. e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra't. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. N o t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos:

Santillana pertany al grup Sanoma Learning JUNTS EN LA NOSTRA PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ Combinem les nostres tecnologies educatives i l’experiència pedagògica per crear els productes i serveis educatius que donaran forma al futur de l’educació. Creant materials que donen suport a la diversitat cultural, d’interessos i de nivells a l’aula per assegurar un aprenentatge inclusiu. Apostant per una educació sostenible: reduint el nostre impacte climàtic i conscienciant sobre la cura de l’entorn mitjançant els nostres materials didàctics.

Posant el focus en el valor de les persones. Promovent el benestar, la igualtat d’oportunitats i la seguretat de la comunitat educativa. Gestionant la informació dels nostres usuaris de manera clara, responsable, transparent i segura.

Estem a la teva disposició CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (Districte econòmic plaça d’Europa) 08908 Barcelona Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.com ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.com santillana.cat

SÈRIE santillana.cat Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100% reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem: 1736770

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz