Lingua_Mais

Ofrecer un material aberto e flexible, organizado por bloques correspondentes ás distintas destrezas lingüísticas, que lle permita ao profesorado programar libremente en función das necesidades do seu grupo. Dar resposta á demanda dunha nova metodoloxía para a ensinanza da Lingua, onde o alumnado é o PROTAGONISTA da súa aprendizaxe. Conectar coa realidade das alumnas e dos alumnos cun proxecto de carácter práctico e competencial, que favorece o traballo cooperativo e que lles permite comprender a utilidade do que aprenden. Centrarse na adquisición das destrezas lingüísticas básicas (falar, escoitar, ler e escribir), poñendo ao servizo da comunicación os contidos de carácter máis conceptual. Propoñer un traballo dinámico, en que se foxe de esquemas fixos para sorprender o alumnado, con tarefas que combinan o traballo oral e o escrito, o individual e o colectivo.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz