Lingua_Mais

Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO

Unha forma distinta de ensinar e aprender Lingua que che axudará a resolver os desafíos da LOMLOE. Tarefas e destrezas comunicativas

Ofrecer un material aberto e flexible, organizado por bloques correspondentes ás distintas destrezas lingüísticas, que lle permita ao profesorado programar libremente en función das necesidades do seu grupo. Dar resposta á demanda dunha nova metodoloxía para a ensinanza da Lingua, onde o alumnado é o PROTAGONISTA da súa aprendizaxe. Conectar coa realidade das alumnas e dos alumnos cun proxecto de carácter práctico e competencial, que favorece o traballo cooperativo e que lles permite comprender a utilidade do que aprenden. Centrarse na adquisición das destrezas lingüísticas básicas (falar, escoitar, ler e escribir), poñendo ao servizo da comunicación os contidos de carácter máis conceptual. Propoñer un traballo dinámico, en que se foxe de esquemas fixos para sorprender o alumnado, con tarefas que combinan o traballo oral e o escrito, o individual e o colectivo.

COMUNICACIÓN ORAL COMPETENCIA LECTORA ESCRITURA COMPETENCIA LITERARIA (EN 5.º E 6.º) LABORATORIO DE INFORMACIÓN ITINERARIO LITERARIO 1 2 O sobre inclúe: • Adhesivos. • Soportes de escritura. • Lámina do abecedario. • Tarxetas de letras. O sobre inclúe: • Fichas de lectura. • Soportes de escritura. • Dado dos contos. Sobre con material manipulable incluído no libro do alumnado de 1.º e 2.º. LibroMedia (libro dixital) para o alumnado. 1 Tarefas e destrezas comunicativas ES0000000078252 873669_Cdno_LenguaMas_1_OBR_68535 ES0000000078252 873669_Cdno_LenguaMas_1_OBR_68535.indd 1 08/01/2018 16:33:06 Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 5 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles ES0000000163429 267461_Libro_LinguaMas_5_OBR_125237 ES0000000163429 267461_Libro_LinguaMas_5_OBR_125237.indd 1 09/05/2022 10:45:13 Material do alumnado Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 3 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles ES0000000163428 267450_Libro_LinguaMas_3_OBR_124419 ES0000000163428 267450_Libro_LinguaMas_3_OBR_124419.indd 1 19/04/2022 14:50:16 Libros funxibles encadernados en espiral en 1.º e 2.º de Primaria, e libros non funxibles para 3.º, 4.º, 5.º e 6.º de Primaria. Constan de seis grandes bloques de tarefas centradas no desenvolvemento das destrezas lingüísticas propostas na LOMLOE: NOVIDADE NOVIDADE 2 Tarefas e destrezas comunicativas ES0000000078254 873684_Cdno_LenguaMas_2_OBR_68538 ES0000000078254 873684_Cdno_LenguaMas_2_OBR_68538.indd 1 29/11/2017 12:37:05 Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 4 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles 4 Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 6 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles 6 Ademais, inclúe varios obradoiros organizados en fichas de traballo: • Obradoiro de Xogos (1.º e 2.º). • Obradoiro de Ortografía (a partir de 2.º). • Obradoiro de Gramática (a partir de 3.º). • Obradoiro de Vocabulario (a partir de 3.º). 1 Tarefas e destrezas comunicativas ES0000000078252 873669_Cdno_LenguaMas_1_OBR_68535 ES0000000078252 873669_Cdno_LenguaMas_1_OBR_68535.indd 1 08/01/2018 16:33:06 B b A a © c D d E e F f G g H h I i L l M m N n ABECEDARIO A B C D E F G Z X V U T S R H I L M N Ñ O P Q 01/10 O meu lugar preferido é © 2018 Edicións Obradoiro, S. L. / Santillana Educación, S. L. Tarefa 5. Describir un lugar O meu lugar preferido 4/9

Material do profesorado ES0000000078255 873695_Guia_LinguaMAS_2_OBR_69684 Tarefas e destrezas comunicativas LIBRO PARA O PROFESORADO PRIMARIA 2 ES0000000078255 873695_Guia_LinguaMAS_2_OBR_69684.indd 1 22/01/2018 10:57:05 NOVIDADE NOVIDADE Libro para o profesorado, que contén as seguintes seccións: • Fundamentación teórica do proxecto. • Proposta de secuenciación de contidos. • Suxestións e recursos sobre as tarefas e as fichas de traballo. • Actividades colectivas e xogos. • Proposta de sitios web. • Fichas fotocopiables e materiais complementarios para cada bloque. • Tratamento das intelixencias múltiples. • Ferramentas para a avaliación. En 1.º e 2.º, o libro do profesorado inclúe ademais un CD coas audicións do bloque de Comunicación oral. En 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, as audicións están aloxadas na páxina web e-vocacion.es e-vocacion.es AUDIOS DESCARGABLES EN e-vocacion.es GUÍA DO PROFESORADO DISPOÑIBLE EN PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas LIBRO PARA O PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648 ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648.indd 1 1/4/2023 12:17:23 PM 6 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas LIBRO PARA O PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648 ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648.indd 1 1/4/2023 12:17:23 PM PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas LIBRO PARA O PROFESORADO ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648 ES0000000184115 328468_Guia_LinguaMas_5_OBR_138648.indd 1 1/4/2023 12:17:23 PM 4 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO LIBRO PARA O PROFESORADO ES0000000184112 328457_Guia_LinguaMas_3_OBR_138646 ES0000000184112 328457_Guia_LinguaMas_3_OBR_138646.indd 1 1/4/2023 12:16:58 PM ES0000000078253 873673_Guia_LinguaMAS_1_OBR_69685 Tarefas e destrezas comunicativas LIBRO PARA O PROFESORADO PRIMARIA 1 ES0000000078253 873673_Guia_LinguaMAS_1_OBR_69685.indd 1 22/01/2018 10:57:06

Para o alumnado Para o profesorado • Con actividades, recursos e xogos lingüísticos. Material dixital Entra en edupack.es para visualizar unha demo deste LibroMedia. 54 - 55 RECURSOS Todas as páxinas Todos os recursos Material do profesorado Buscar Vídeos Galería de imaxes Actividades Audio Lámina interactiva Xogos 3D 141 OBRADOIRO DE GRAMÁTICA 1 En que situación non se utiliza a linguaxe? Observa e responde. 2 Fíxate nas expresións entre comiñas e di en que lingua está escrita cada unha: alemán, inglés ou italiano. A música únenos Este verán asistín a un encontro musical en Roma. Recibíronnos cun gran rótulo: «Benvenuti», dicía. Alí coñecín a Noah, un rapaz de Berlín que, ao verme, dixo: «Ich spiele Geige». Como eu non o entendía, Claire explicoumo: «He plays the violin». Tocaba o violín: coma min! FICHA 1. A linguaxe e as linguas Fíxate e responde as preguntas. • Que intenta comunicar a adestradora? Como o fai? • En que linguas está escrito o cartel? As persoas comunicámonos de moitos xeitos: con xestos, sons, imaxes… A forma de comunicación máis habitual é a linguaxe. Utilizamos a linguaxe cando falamos cos demais e tamén cando escribimos. Ao falar ou ao escribir empregamos unha lingua determinada. Cada lingua está formada por un conxunto de sons e de palabras, e por unhas regras que permiten a súa combinación. No mundo fálanse moitas linguas diferentes: inglés, chinés, francés… Para que dúas persoas se entendan cómpre que coñezan a lingua en que se comunican. As persoas con xordeira, por exemplo, comunícanse por medio da lingua de signos. REFLEXIONA E APRENDE VESTIARIOS E ARMARIOS VESTUARIOS Y TAQUILLAS A B C Volvo deseguida! Grazas! alemán inglés italiano 54 - 55 RECURSOS Todas as páxinas Todos os recursos Material do profesorado Buscar Vídeos Galería de imaxes Actividades Audio Lámina interactiva Xogos 3D 54 - 55 RECURSOS Todas as páxinas Todos os recursos Material do profesorado Buscar Vídeos Galería de imaxes Actividades Audio Lámina interactiva Xogos 3D 14 3 Quen é Sabela? E Natalia? Escoita e explica. Como é cada unha? Copia no caderno S (Sabela) ou N (Natalia), segundo corresponda. • tímida • despistada • divertida • graciosa 4 Como dirías que son? Le e explica usando palabras do banco. • Xoán sempre está contento. • Ana nunca ten ganas de facer nada. • Iria axúdalles aos demais no que pode. • Uxío compárteo todo. • Antón sempre está queixándose. • Eva cumpre sempre con todo. 5 Describe un compañeiro ou unha compañeira sen dicir o nome para que o resto da clase adiviñe quen é. Antes, cubre no caderno unha ficha coma a que tes na páxina 28 para que che sirva de guión. Valórate ti mesmo no caderno e compara as respostas. Pídelle a un compañeiro ou compañeira que valore a túa descrición. CONTIDO – Axústase á realidade a descrición física feita? – Fun respectuoso ou respectuosa na descrición do carácter? ESTRUTURA – Describín o compañeiro ou a compañeira seguindo unha orde clara? • solidaria • rosmón • alegre • responsable • xeneroso • preguiceira Banco de palabras COMPROBAMOS COMO O FIXEMOS RECURSOS Todas as páxinas Todos os recursos Material do profesorado Buscar Vídeos Galería de imaxes Actividades Audio Lámina interactiva Xogos 3D

1 4 2 5 3 6 • Láminas interactivas. • Mural do abecedario. • Taboleiro para clasificar palabras segundo o seu número de sílabas. • Taboleiro para construír campos semánticos. • Baralla de contacontos. • Xogo de memoria. • Dominó de rimas. • Tarxetas de palabras e imaxes. • Tarxetas para xogar ás palabras prohibidas. • Tarxetas de actividades “Tempo!”. • Láminas interactivas. • Mural do abecedario. • Tarxetas para traballar fonoloxía e familias de sílabas. • Tarxetas de sílabas para formación de palabras. • Dominó ortográfico. • Dominó de animais. • Tarxetas de palabras e de imaxes. • Taboleiro do xogo “A montaña das letras“. • Láminas da aula. • Caderno de expresión oral. • Libro branco. • Taboleiro para o xogo de lingua. • Tarxetas para o xogo de lingua. • Bolsa de plástico con dados e fichas. • Paquete de Blu-Tack. • Láminas de intercomprensión. • Lámina de ortografía visual. • Taboleiro do abecedario. • Tarxetas para o xogo do vocabulario. • Tarxetas para o xogo das historias inventadas. • Taboleiro e tarxetas para o xogo de conxugación. • Taboleiro e tarxetas para o xogo: “De premio, un castelo!”. • Bolsa de plástico con dados e fichas. • Paquete de Blu-Tack. • Láminas de intercomprensión. • Lámina de ortografía visual. • Propostas de contacontos. • Libro branco. • Taboleiro e tarxetas para o xogo de lingua. • Bolsa de plástico con dados e fichas. • Paquete de Blu-Tack. • Láminas de intercomprensión. • Lámina de ortografía visual. • Taboleiro do abecedario. • Tarxetas para o xogo do vocabulario. • Tarxetas para o xogo das historias inventadas. • Taboleiro e tarxetas para o xogo de conxugación. • Taboleiro e tarxetas para o xogo: “De premio, un castelo!”. • Bolsa de plástico con dados e fichas. • Paquete de Blu-Tack. Material manipulable da aula 4 1 2 3 4 5 6 7 0 # 8 9 ES0000000082328 896375_Tablero_ Xogo_de_silabas_74131.indd 1 04/05/2018 9:39:10 mM mu mu ma ma mi mi me me mo mo ES0000000082323 896327_flashcards_LIngua1_69689.indd 4 26/04/2018 9:52:49 e∫ ES0000000089488 915964_DOMINO_ORTO_LINGUA1_73956.indd 3 26/04/2018 15:28:16 Na entrada do colexio 1/15 ES0000000081708 894135_LAMINAS_LINGUA_1_69900.indd 1 28/02/2018 13:03:28 illa ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 9 04/05/2018 9:39:04 serea ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 5 04/05/2018 9:39:01 Galego Castelán Inglés 168776/03-13 A biblioteca Música Lectura Contacontos Sinatura Películas Estudio Escaleira Devolución Usuario Librarian Computer Magazines Catalogue Busca Carné Section Colección Classification Ficha Noticeboard Conexión wifi Estante Books Caixa de suxestións ES0000000133379 168776_LAMINAS_AULA_LINGUA_MAIS_5_101941.indd 5 10/06/2020 13:24:54 ES0000000131445 159930_TABOLEIRO_VOCABULARIO_5-6_101316.indd 1 28/05/2020 11:55:09 xi xe xa vu vo zu zo za xu xo 4/4 ES0000000082324 896338_TARXETAS_SILABAS_74391.indd 7 10/05/2018 8:24:08 pu po pi pe pa ri re ra qui que rri rre rra ru ro si se sa rru rro ti te ta su so vi ve va tu to 3/4 ES0000000082324 896338_TARXETAS_SILABAS_74391.indd 5 10/05/2018 8:24:07 hu ho hi he ha lu lo li le la llu llo lli lle lla mu mo mi me ma nu no ni ne na ñu ño ñi ñe ña 2/4 ES0000000082324 896338_TARXETAS_SILABAS_74391.indd 3 10/05/2018 8:24:05 pu po pi pe pa ri re ra qui que rri rre rra ru ro si se sa rru rro ti te ta su so vi ve va tu to 3/4 ES0000000082324 896338_TARXETAS_SILABAS_74391.indd 5 10/05/2018 8:24:07 hu ho hi he ha lu lo li le la llu llo lli lle lla mu mo mi me ma nu no ni ne na ñu ño ñi ñe ña 2/4 ES0000000082324 896338_TARXETAS_SILABAS_74391.indd 3 10/05/2018 8:24:05 127192-01/13 Grava a palabra ES0000000119839 127192_LAMINAS AULA_LINGUA_MAIS_3_93313.indd 1 07/05/2020 10:48:56 bágoa papagaio golfiño ES0000000089486 915949_Domino_animais_74080.indd 5 30/04/2018 12:01:29 aguia ES0000000089486 915949_Domino_animais_74080.indd 3 30/04/2018 12:01:27 abrigo acio acordeón afialapi∫ amorodo∫ arpa bicicleta bolígrafo borrador bufanda calcetín∫ camaleón carpeta chancleta∫ chaqueta chícharo∫ chuvasqueiro cinto espaguete∫ estoxo flan foguete frauta furgoneta golfiño goma gravata guitarra harmónica helicóptero lancha lapi∫ laranxa leite lente∫ maraca∫ ovella pan pandeireta parrulo pegamento plastilina pomba prato∫ quenlla regra rotulador saia sombreiro submarino tambor tartaruga tesoira∫ tractor trompeta veleiro verme xabaril xeado xice∫ 01/01 abrigo acio acordeón afialapi∫ amorodo∫ arpa avión barco bicicleta bolígrafo borrador bufanda calcetín∫ camaleón camiseta can carpeta chancleta∫ chaqueta chícharo∫ chuvasqueiro cinto clarinete coche espaguete∫ estoxo flan foguete frauta furgoneta galleta∫ globo golfiño goma gravata guitarra harmónica helicóptero hipopótamo kiwi lancha lapi∫ laranxa leite lente∫ maraca∫ mofeta ovella pan pandeireta parrulo pegamento plastilina plát no pomba prato∫ quenlla regra rotulador saia sal sombreiro submarino tambor tartaruga tesoira∫ tractor traxe de baño trompeta veleiro verme xabaril xeado xice∫ 01/01 bol ES0000000089488 915964_DOMINO_ORTO_LINGUA1_73956.indd 5 26/04/2018 15:28:17

ALTERNANDO FICHAS DE CADA BLOQUE Exemplo de proposta de secuenciación de contidos Ambas as secuencias consideraranse, en calquera caso, como unha suxestión suxeita ás modificacións que o profesorado queira introducir, segundo as súas preferencias e as características do seu alumnado. A flexibilidade do material permite que cada docente poida organizar a súa propia secuencia de traballo, se ben suxerimos dúas secuencias de contidos en función de como se queira poñer en práctica Lingua+: • Alternando os bloques de contidos, tarefa a tarefa. • Partindo dunha situación de aprendizaxe que vaia integrando as tarefas dos distintos bloques. Como organizo o día a día con Lingua+? Exemplo: FEBREIRO BLOQUES COMUNICACIÓN ORAL COMPETENCIA LECTORA ESCRITURA VOCABULARIO GRAMÁTICA ORTOGRAFÍA 1.ª SEMANA Tarefa 5 Tarefa 10 Tarefa 7 2.ª SEMANA Tarefa 11 Ficha 4 Ficha 10 3.ª SEMANA Tarefa 12 Tarefa 8 Ficha 5 4.ª SEMANA Fichas fotocopiables. Repaso e avaliación mensual. PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO LIBRO PARA O PROFESORADO ES0000000184112 328457_Guia_LinguaMas_3_OBR_138646 ES0000000184112 328457_Guia_LinguaMas_3_OBR_138646.indd 1 1/4/2023 12:16:58 PM

VOCABULARIO ESCRITURA COMUNICACIÓN ORAL COMPETENCIA LECTORA FICHA 4 130 OBRADOIRO DE VOCABULARIO 3 De que palabra composta se trata? Le e escribe onde corresponda. altofalante portamoedas balonmán Fórmana dúas palabras: un verbo e un substantivo. Está formada por un adxectivo e un substantivo. Fórmana dúas palabras: as dúas son substantivos. Separa as palabras que forman cada unha das palabras compostas anteriores. 4 Forma palabras compostas e completa con elas as oracións. • Cómpre que collades o se ides á praia. • Houben raiar o dianteiro do coche. • Rafa devece por tirarse en . 5 Para que serven? Explícao a partir das palabras que as forman. Podes comezar así: A lavalouza serve para… lavalouza abrecartas sacarrollas salvavidas cortacéspede Escribe palabras compostas para nomear estes aparellos inventados tendo en conta a súa utilidade. Serve para ordenar os xoguetes. Serve para pasar a limpo os traballos. para caídas sol choques TAREFA 5 TAREFA 7 TAREFA 10 3.º PRIMARIA 18 3 Que teñen que facer Martiño e súa nai para chegar ao restaurante? Escoita e debuxa a frecha que corresponda. RECTO DEREITA ESQUERDA Barcas Tolas Fervenza Brutal Cova Embruxada Niño da Aguia RESTAURANTE Compara a túa resposta coa do compañeiro ou coa da compañeira e comprobade se coincidides ou non. 4 Dálle indicacións a un compañeiro ou a unha compañeira para chegar dun punto a outro do plano que tes na páxina 29. • Marca o punto de partida e o de chegada, e traza a ruta. • Observa e memoriza as direccións que cómpre coller en cada caso e en que lugares hai que facelo. Se queres, podes facer un esquema con frechas coma o da actividade anterior. • Pídelle ao compañeiro ou á compañeira que trace a ruta no seu plano a partir das túas indicacións. Pídelle á compañeira ou ao compañeiro que valore as túas indicacións. CONTIDO – Elixín puntos de referencia axeitados? – Diferenciei correctamente dereita e esquerda? – Coinciden a ruta que marquei eu e a que marcaches ti? ESTRUTURA – Expresei as indicacións ordenadamente e con claridade? COMPROBAMOS COMO O FIXEMOS Se hai diferenzas entre as rutas marcadas, busca o motivo. 17 COMUNICACIÓN ORAL TAREFA 5. Dar indicacións 1 Como che axuda cada obxecto a orientarte? Copia. compás GPS plano • Indícache paso a paso a ruta para chegar dun lugar a outro. • Móstrache á vez todos os camiños posibles do lugar onde te atopas. • Sinálache onde está o norte para que vaias na dirección axeitada. Cal dos obxectos de orientación anteriores utilizariades en cada caso? Respondede en grupos de tres ou catro. Despois, compartide a resposta coa clase. 2 Escoita e completa no caderno coa opción correcta en cada caso. natural temático • Noa e a súa familia pasan o día nun parque . Voador Corredor • Noa e seu pai subiron no «Tren » e foilles fenomenal. Rodas Barcas • Martiño e súa nai foron ás « Tolas» e pasárono xenial. Embruxada Encantada • Martiño e súa nai teñen que ir por diante da «Cova ». 1 2 3 Para saber o que podedes visitar preto do lugar onde estades. Para orientarvos no medio do mar. Para ir en coche dunha cidade a outra. 62 1 Completa no caderno unha ficha coma esta sobre a protagonista do texto. NOME REAL NOME ARTÍSTICO LUGAR E DATA DE NACEMENTO PROFESIÓNS LUGAR E DATA DA SÚA MORTE 2 Lembra o que facía Hedy Lamarr despois de cada rodaxe e explica por que o facía. Comenta coas túas compañeiras e compañeiros o que che gusta facer a ti ao saíres do colexio. 3 Copia as afirmacións verdadeiras e corrixe as falsas. • Hedy Lamarr ofreceulle un dos seus inventos ao Consello Nacional de Inventores dos Estados Unidos de América. • Hedy Lamarr desenvolveu un sistema que conseguía cambiar a frecuencia dos sinais de radio, grazas á axuda do enxeñeiro George Antheil. • O invento de Hedy Lamarr axudou a gañar a Segunda Guerra Mundial. • Grazas ao invento de Hedy Lamarr, púidose desenvolver a tecnoloxía do teléfono móbil, da wifi, etc. 4 Que se pode facer co teléfono móbil que non se dá feito co teléfono fixo? Escribe dúas cousas. 5 Calcula e escribe con números a partir dos datos do texto. Década en que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Tempo entre o final da fama de Hedy Lamarr como actriz e a súa morte. Década de anos 6 Comenta coas compañeiras e cos compañeiros. • Cando recibiu Hedy Lamarr o recoñecemento polo seu descubrimento? Canto tempo había que o descubrira? • Por que cres que tardaron tanto en recoñecela como inventora? Paréceche xusto iso? Por que? 61 COMPETENCIA LECTORA • TEXTO INFORMATIVO TAREFA 10 Unha inventora excepcional Hedwig Eva Maria Kiesler, máis coñecida como Hedy Lamarr, naceu en Austria en 1914 e morreu nos Estados Unidos de América no ano 2000. Foi unha das actrices máis famosas de Hollywood entre 1940 e 1960, pero tamén, e sobre todo, unha científica e unha enxeñeira brillante. Segundo din, despois de cada rodaxe, a actriz pechábase no seu obradoiro secreto e pasaba as noites creando os seus propios inventos. É que lle encantaban a ciencia e a tecnoloxía! Durante a Segunda Guerra Mundial, o Consello Nacional de Inventores dos Estados Unidos de América pediulle á poboación novas ideas que puidesen axudar a gañar a guerra. E Hedy decidiu ofrecerlles o seu último invento. Tratábase dun sistema, deseñado coa axuda do músico George Antheil, que conseguía cambiar a frecuencia dos sinais de radio a partir dunha clave secreta. O invento era extraordinario, porque permitía controlar as comunicacións. Pero tiña un pequeno problema: era tan complexo e innovador que ninguén sabía como desenvolvelo! Por sorte, aquel descubrimento non foi esquecido e, uns cincuenta anos máis tarde, na década de 1990, converteuse no punto de partida da telefonía móbil, do GPS e da wifi, entre outros. Incrible, non si? En homenaxe a Hedy Lamarr e ao seu descubrimento, desde 2005 celébrase o Día Internacional do Inventor cada 9 de novembro, día do seu aniversario. A mágoa é que esta muller extraordinaria morreu no ano 2000 sendo recoñecida só como actriz. Non vos parece un pouco inxusto que ninguén valorase antes o seu labor como científica e inventora? O teléfono móbil é un invento fantástico, non credes? Permítenos comunicarnos coas persoas que apreciamos, buscar información en Internet, orientarnos co GPS ou enviar fotos e vídeos desde onde esteamos. Pero sabiades que todo iso é posible grazas ao descubrimento dunha inventora excepcional? +7 0 1 8 = +6 x 5 1 3 4 Que fragmento pertence ao final dun conto? Elixe e copia. A que parte da narración pertencerá o fragmento que non copiaches: ao principio ou á metade da narración? Comenta coa compañeira ou co compañeiro. 5 Pensa nun conto que che guste, escribe o título e explica brevemente o argumento. • Quen protagoniza o conto? • Que problema ten? • Que intenta facer para solucionalo? Pásalle a ficha ao teu compañeiro ou compañeira para que invente o final do teu conto. Tedes que ter en conta o seguinte: 6 Pregúntalle ao compañeiro ou á compañeira que lle parece o final que escribiches para o seu conto e pídelle que che diga como o podes mellorar. 7 Escribe o borrador do conto completo e despois revísao. Debes comprobar que se comprende ben o que contas e que non cometiches ningún erro ortográfico. 8 Escribe o conto completo utilizando un modelo coma o que tes na páxina 120 e gárdao no porfolio. Que fai o personaxe protagonista ao final da historia? Que consegue con esta acción? De que xeito afecta este resultado ao futuro dos personaxes implicados? Hai moito tempo, cando os animais falaban, a local idade de Vi lapedre foi atacada por un monstro terrible. A Asustado, o temible monstro fuxiu da localidade de Vilapedre e nunca máis se volveu saber nada del. B Faino respondendo as preguntas propostas. 108 ESCRITURA TAREFA 7. Inventar o final dun conto 1 Quen ten razón: Xavier ou Xiana? Le e comparte a resposta coa clase. 2 Que fórmulas se utilizan para o inicio dun conto e cales para o final? Clasifícaas. FÓRMULAS DE INICIO DUN CONTO FÓRMULAS DE FINAL DUN CONTO 3 Elixe un dos seguintes contos e invéntalle un final distinto ao que coñeces. Non esquezas empregar unha das fórmulas anteriores. • Carapuchiña Vermella • O traxe novo do emperador • A Bela Dormente • Pinocchio Unha boa historia necesita sempre un bo final. Nesta tarefa tedes a oportunidade de vos converter en escritoras e en escritores e inventar un final para un conto. Atrevédesvos? No final dun conto explícase como se resolven os problemas dos personaxes. No final dun conto explícase que problemas teñen os personaxes e que fan para resolvelos. Hai moito tempo, cando os animais falaban Nos tempos de María Castaña E conto contado conto rematado E colorín, colorete, pola cheminea saíu un foguete Había unha vez, nun vello país Entón o galo cantou e o conto rematou 107 129 OBRADOIRO DE VOCABULARIO 1 Une palabras das dúas columnas para formar palabras compostas. afía gotas abre noces conta latas escacha lapis 2 Copia só as palabras compostas. • crebacabezas • auga • portavoz • gardameta • aguia • impermeable • pasatempo • quitamanchas • leituga Busca no dicionario o significado das palabras compostas que non coñezas. Despois, escribe unha oración con cada unha. FICHA 4. Palabras compostas De que insecto fala a rapariga? Responde. As palabras que se formaron unindo dúas ou máis palabras son palabras compostas. O seu nome está formado por dúas palabras. xoaniña abellón vagalume bolboreta REFLEXIONA E APRENDE

O PACK VIRTUAL DE SANTILLANA Descubre para o teu nivel educativo, curso/s e áreas a oferta pedagóxica de Santillana para o vindeiro curso. EduPack achégache os nosos packs de promoción de xeito dixital! edupack.es

E D U P A C K 2 0 2 3 Ademais, EduPack facilítache: - Contactar coa túa delegada ou delegado comercial de Santillana de xeito directo, a través dun formulario, para calquera consulta sobre os nosos materiais. - Acceder ao catálogo en PDF. - Compartir os materiais por WhatsApp, correo electrónico e Twitter. Accede ao pack que che interese e descarga mostras dos materiais do alumnado, do profesorado e dos contidos dixitais. Así de fácil!

Se es de Santillana, tes que ser de e-vocación En e-vocación encontrarás todo o necesario para as túas clases.

O programa de fidelidade para profesores e profesoras clientes de Santillana Un espazo exclusivo onde terás á túa disposición materiais, recursos e experiencias didácticas de cada materia. e-vocacion.es Se xa usas e-vocación... Actualiza os teus datos docentes en A Miña Área Persoal para ter todo o necesario antes de comezar o curso. 1. Entra en e-vocacion.es e preme en Rexístrate. 2. Introduce os teus datos persoais. 3. Introduce os teus datos docentes. 4. Sigue as indicacións ata completar o teu rexistro. 5. N on esquezas confirmar o teu correo electrónico a través do e-mail que recibirás. Se non queres perder todo o necesario para o teu día a día na aula, rexístrate xa seguindo estes pasos:

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD Dispoñible tamén Matemáticas para pensar Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 6 Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 4 Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 3 Matemáticas para pensar PRIMARIA 2 SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 1

Delegacións comerciais A Coruña Centro MANS Polígono Pocomaco Quinta Avenida, 91 Parcela D-22 - local 55 15190 A Coruña Tel.: 981 08 17 66 Lugo Rúa dos Paxariños, 57, baixo 27002 Lugo Tel.: 982 21 91 20 Ourense Valle Inclán, 3, entreplanta – oficina 2 32004 Ourense Tel.: 988 22 74 73 Vigo Couto de San Honorato, 111, baixo 36204 Vigo Tel.: 986 41 48 22 profesgalicia@santillana.es santillana.es

SE BUSCADES materiais cun enfoque innovador, competencial e significativo. SE ASPIRADES a crear un ambiente de aprendizaxe motivador e desafiante, en que o voso alumnado viva experiencias de aprendizaxe memorables. SE DESEXADES MATERIAIS abertos, flexibles e modulares. 1780155 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles Para que as alumnas e os alumnos aprendan a investigar e a conectar coñecementos a través dunha aprendizaxe activa e construtiva, apoiada nun portal web. Matemáticas para pensar. Traballo con algoritmos abertos baseados na descomposición numérica. Tarefas e destrezas comunicativas. Propón unha aprendizaxe máis significativa e funcional da competencia comunicativa conectada coa realidade do alumnado. Tarefas e destrezas comunicativas. Propón unha aprendizaxe máis significativa e funcional da competencia comunicativa conectada coa realidade do alumnado. Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 3 Matemáticas para pensar SERIE PRÁCTICA ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 3 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles ES0000000163428 267450_Libro_LinguaMas_3_OBR_124419 ES0000000163428 267450_Libro_LinguaMas_3_OBR_124419.indd 1 19/04/2022 14:50:16 Tarefas e destrezas comunicativas PRIMARIA 5 PRIMARIA Tarefas e destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO Tarefas e destrezas comunicativas Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100% reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles ES0000000163429 267461_Libro_LinguaMas_5_OBR_125237 ES0000000163429 267461_Libro_LinguaMas_5_OBR_125237.indd 1 09/05/2022 10:45:13 ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 3 SERIE PRÁCTICA Tareas y destrezas comunicativas ADAPTADO LOMLOE ADAPTADO PRIMARIA 5 SERIE PRÁCTICA Tareas y destrezas comunicativas

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz