Serie Entrena't

Quaderns PRIMÀRIA Llengua catalana • Lengua castellana Matemàtiques CATÀLEG i habilitats de l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic Per practicar EN CLAU COMPETENCIAL destreses

Quaderns PRIMÀRIA i habilitats de l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic Per practicar EN CLAU COMPETENCIAL destreses SÈRIE Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques 1 PRIMÀRIA Per aprendre matemàtiques en clau competencial Claus matemàtiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM LLETRA D’IMPREMTA + SOLUCIONARI 218892_Cdno_Razonamiento_1_GRUP_Script A 1r curs, versions amb lletra lligada i d'impremta Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques Per treballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 6 + SOLUCIONARI FITXES NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT NOVETAT SÈRIE 1 PRIMÀRIA LLETRA D’IMPREMTA + SOLUCIONARI Claus de Llengua Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial 204590-Cdno_Llengua_1_Scrip_GRUP 956734 6 PRIMÀRIA 42 FITXES + SOLUCIONARIO Mètode creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua Per treballar la llengua catalana per dimensions SÈRIE Claus matemàtiques PRIMÀRIA 5 Per aprendre matemàtiques en clau competencial EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM + SOLUCIONARI Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques 261242_Cdno_Razonamiento_5_GRUP AC U SÈRIE Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques reballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 4 + SOLUCIONARI 49 FITXES SÈRIE Claus matemàtiques PRIMÀRIA 3 Per aprendre matemàtiques en clau compet l EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques + SOLUCIONARI 261220_Cdno_Razonamiento_3_GRUP Mètode creatiu i motivador. Continguts clau i competències de l’àmbit matemàtic Claus matemàtiques Per treballar les matemàtiques per dimensions PRIMÀRIA 2 + SOLUCIONARI 49 FITXES SÈRIE 1 PRIMÀRIA Claus matemàtiques Per aprendre matemàtiques en clau competencia EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques + SOLUCIONARI 229031_Cdno_Razonamiento_1_GRUP SERIE PRIMARIA Claves de Lengua 1 + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Literatura en clave competencial Método LETRA DE IMPRENTA 261187_Cdno_Lengua_cas_1_Script_GRUP 956734 6 PRIMARIA Claves de Lengua + SOLUCIONARIO Método creativo motivador 42 FICHAS y 5 JUEGOS Para trabajar la lengua castellana por dimensiones SÈRIE Claus de Llengua PRIMÀRIA 5 + SOLUCIONARI Per aprendre Llengua catalana i Literatura e cial creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 261301_Cdno_Llengua_5_GRUP 956734 SÈRIE 4 PRIMÀRIA 42 FITXES i 5 JOCS + SOLUCIONARIO creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua treballar la llengua catalana per dimensions SÈRIE Claus de Llengua PRIMÀRIA re Llengua catalana i Literatura en clau competencial creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 3 261257_Cdno_Llengua_3_GRUP 956734 SÈRIE 2 PRIMÀRIA Mètode creatiu i motivador.. Continguts clau i competències de l’àmbit lingüístic. Claus de Llengua Per treballar la llengua catalana per di + SOLUCIONARI SÈRIE 1 PRIMÀRIA Claus de Llengua Per aprendre Llengua catalana i Literatura en clau competencial Mètode creatiu i motivador Sabers bàsics i competències específiques EDICIÓ ACTUALITZADA NOU CURRÍCULUM 229009_Cdno_Llengua_1_GRUP PRIMARIA Claves de Lengua 5 SERIE + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y L Método 261312_Cdno_Lengua_cas_5_GRUP 956734 SÈRIE 4 PRIMARIA 42 FICHAS y 5 JUEGOS s SERIE EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO ender Lengua y Literatura en clave competen PRIMARIA Claves de Lengua 3 261268_Cdno_Lengua_cas_3_GRUP 956734 Claves de Lengua + SOLUCIONARIO Método Para trabajar la lengua castellana SERIE PRIMARIA Claves de Lengua ves de 1 + SOLUCIONARIO EDICIÓN ACTUALIZADA NUEVO CURRÍCULO Para aprender Lengua y Lite I 229020_Cdno_Lengua_cas_1_GRUP

1 Àmbit lingüístic: Llengua catalana .................................... 2 Claus de Llengua ............................................................ 3 – Comunicació oral......................................................... 4 – Expressió escrita Alfabetització informacional ................ 5 – Comprensió lectora ..................................................... 6 – Educació literària........................................................ 7 – Diversitat lingüística i cultural ................................... 8 – Rutines de pensament.................................................. 9 Àmbit lingüístic: Lengua castellana ................................... 10 Claves de Lengua ............................................................ 11 – Comunicación oral ...................................................... 12 – Expresión escrita......................................................... 13 – Comprensión lectora ................................................... 14 – Educación literaria...................................................... 15 – Diversidad lingüística y cultural.................................. 16 – Rutinas de pensamiento............................................... 17 Àmbit matemàtic: Matemàtiques ....................................... 18 Claus matemàtiques....................................................... 19 – Resolució de problemes................................................ 20 – Taller de programació ................................................. 21 – Raonament i prova ...................................................... 22 – Connexions ................................................................. 23 – Comunicació i representació........................................ 23 – Em poso a prova........................................................... 21 Índex

Els quaderns Claus de Llengua de la sèrie Entrena’t han estat dissenyats per practicar les destreses comunicatives i ajudar a adquirir-les progressivament. El seu contingut s’ha desenvolupat a partir del currículum de 1r a 6è de Primària, amb l’objectiu que, en finalitzar l’etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències específiques de l’àmbit lingüístic. Cada quadern conté fitxes organitzades en els sis blocs en què s’organitzen els sabers de les àrees lingüístiques: comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, alfabetització informacional, educació literària i diversitat lingüística i cultural, que permeten el desenvolupament competencial de l’alumnat. Les tasques que hi ha a cada quadern estan pensades perquè es puguin treballar autònomament. El temps estimat per fer cada fitxa pot oscil·lar entre 15 i 30 minuts. Tot i que cada quadern està associat amb el curs corresponent, es poden prescriure de forma individual segons les necessitats de cada infant. Els quaderns van acompanyats d’un solucionari independent, que servirà d’ajuda als docents i als tutors per corregir les fitxes. Les audicions del bloc de comunicació oral es poden descarregar des del web de santillana.cat. SÈRIE 2 Àmbit lingüístic

Claus de Llengua PRESENTACIÓ Quines són les bases metodològiques de la sèrie Entrena’t de Llengua catalana? 1. Aprenentatge competencial Partint de situacions d’aprenentatge connectades amb la realitat, es fomenten les habilitats comunicatives a partir de diverses activitats d’expressió oral, individuals i en equip, i de l’escriptura mitjançant nombrosos recursos. Es treballa amb audicions variades i fragments de textos de tipologia ben diversa. Les propostes aproximen l’alumnat al món dels textos i de la literatura i els seus protagonistes. 2. Treball de les emocions Els nens i les nenes descobreixen la capacitat de la Llengua per transmetre emocions, al mateix temps que esdevé un instrument per comprendre-les i organitzar-les. A més, aquestes dinàmiques representen un estímul per a la seva autoestima i el seu esperit crític. 3. Rutines i destreses de pensament A les fitxes dels diversos blocs s’hi distribueixen activitats que faciliten l’establiment de patrons que ajuden a organitzar els conceptes i les idees, a relacionar-los i a comprendre’ls més bé. I a més, ajuden l’alumnat a aprendre a pensar i a desenvolupar el raonament lògic. 4. Jocs lingüístics Al final de cada bloc de fitxes es proposa una activitat per pensar i aplicar, tot jugant, els aprenentatges adquirits, i així fer un pas més per consolidar-los de manera amena. Són tasques que també promouen la cooperació amb els companys i companyes. 3

Comunicació oral 4 PARLEM-NE... PRACTIQUEM...  Inventa una previsió del temps per als propers dos dies a la teva població. Dibuixa a la pissarra els símbols que podrien il·lustrar-la, en l’ordre que seguirà la teva explicació.  Prepara el que diràs. Disposes només de mig minut, perquè simularà un fragment d’un butlletí informatiu.  Exposa davant els companys la teva previsió meteorològica. Que plogui, que faci sol, que baixin o pugin les temperatur es quan toca és molt important. Quines conseqüències, positives o negatives, poden tenir aquests fenòmens atmosfèrics? Agrupeu-vos en equips de quatre companys i parleu-ne. Penseu en la natura, les vostres activitats, el món de la pagesia, el funcionament de la vostra població ... Parla de manera fluida, sense entortolligar-te, passant d’una idea a l’altra amb agilitat. Segueix amb el gest els símbols que utilitzaràs i mou-te per l’espai amb passos petits segurs. De tant en tant, dirigeix la mirada a l’audiència. Pots utilitzar expressions com ara: A primera hora... – Al matí... – A la tarda... – S’espera que... – Es preveu que... – Probablement... 11 Organitzar pensaments FITXA 1 Records d’estiu QUINS RECORDS T’EMPORTES D’AQUEST ESTIU? TRIA’N UN I EXPLICA’L A UN COMPANY O COMPANYA. EXPLIQUEM... ON HA ESTAT AQUEST ESTIU, EN SERGI? AMB QUI PARLA? QUÈ LI DEMANA? PER QUÈ EL SEU ESTIU HA ESTAT TAN DIFERENT? PER QUÈ CREUS QUE ESCULL EL NOM DE NINA? COM VA REACCIONAR LA NINA DURANT EL VIATGE? I QUAN VA ARRIBAR A CASA? ESCOLTEM... 6

Expressió escrita Alfabetització informacional Mostra dels quaderns de 1r i 3r 5 FITXA 1 Deixem un missatge PENSA-HI! IMPORTANT! QUE NO ME N’OBLIDI!... UNA NOTA AMB UN MISSATGE ENS AJUDA A RECORDAR. QUAN I ON DEIXARIES UNA NOTA? COMPLETA. PLANIFIQUEM... QUÈ INDICA CADASCUNA? QUI L’HA ESCRIT? A QUI S’ADREÇA? PARLA-HO AMB ELS COMPANYS. FRUITERIA: SÍNDRIA, MANDARINES, I DISSABTE, 9.00 H - DE BÀSQUET A L' PAU, HE DEIXAT EL TEU ESTOIG DE A LA . GRÀCIES! T' MOLTÍSSIM! 58

Comprensió lectora 6 Activitats lúdiques La plaça tenia una font al centre d’on sortien dos rajolins ben elevats. Un ocell vermell bevia aigua a la font. A la dreta, hi havia un banc i, al darrere, tres arbres que li feien ombra. A l’esquerra de la font, el jardiner hi aparcava la seva furgoneta verda i groga. Al cel, els núvols començaven a amagar el sol. FITXA 15 JUGUEM A... Ludoteca: Fem un quadre La lectura ens aporta informació. És important posar molta atenció en el contingut del text que estem llegint. Fem una prova? Instruccions: Per parelles, llegiu aquest text conjuntament: - Encercleu tots els objectes, animals o persones que hi apareixen. - Estigueu atents a les paraules que ens n’assenyalen les característiques. - Fixeu-vos bé on indica que cal situar-los. Per separat, dibuixeu i pinteu el que explica el quadre inferior. Quan acabeu, compareu el vostre resultat. 56 L’habitació FITXA 6 Quan contemplem una imatge, una fotografia o un quadre veiem tots el mateix però la interpretació que en fem sovint és diferent: el que ens atreu, el que ens agrada o el que ens estranya sovint canvia. T’agrada comentar amb algú el que veus en un quadre? LLEGIM... ROY LICHTENSTEIN, Habitació d’Arle 1. Roy Lichtenstein fa una versió del quadre de Van Gogh El dormitori a Arle, però aportant-hi el seu estil. Fes una llista dels elements que hi ha als dos quadres. Algun element ha desaparegut d’una versió a l’altra? DESPRÉS DE LLEGIR... VAN GOGH, El domitori a Arle 34

Educació literària 7 Activitats motivadores TALLER DE LITERATURA MANERES DE DIR Pensa i marca què vol dir Miquel Martí i Pol quan escriu... Per esmorzar van de primera S’han de menjar de primer plat. Van molt bé, perfectament. Que ajuden a aprimar. Relaciona aquestes maneres de dir amb la situació responent. Investiga el significat d’aquestes maneres de dir i inventa una oració amb cadascuna en la qual es vegi clar el sentit: Treure foc pels queixals Estar com gat i gos No poder dir fava 91 FITXA 1 Joana Raspall, poeta LA FORMIGA COM UNA SENYORA ANTIGA, LA FORMIGA, DIRÍEU QUE DUU COTILLA. TOTA BRILLA COM SI L’HAGUESSIN UNTAT. VA DE PRESSA PER DUR AL CAU, QUE JA LI VESSA, GRANS DE BLAT. COMPLETA. JOANA VA COMENÇAR TREBALLANT DE , PERÒ ÉS CONEGUDA COM A . JOANA RASPALL VA VIURE SEMPRE ENVOLTADA DE LLIBRES, PRIMER COM A BIBLIOTECÀRIA I DESPRÉS COM A ESCRIPTORA, ESPECIALMENT DE POESIES PER A INFANTS I JOVES. 88 Mostra dels quaderns de 1r i 3r

Interpretar i comprendre el seu entorn Diversitat lingüística i cultural 8 FIXA-T’HI I COMPLETA. AL POBLE D’ALGEMESÍ, A PROP DE EXISTEIX LA MUIXERANGA, AMB BALLS POPULARS I CONSTRUCCIONS HUMANES. ELS FALCONS MOSTREN COM L’ORIGEN DE LES TRADICIONS ÉS BEN DIVERS. ELS FALCONS VAN NÉIXER IMITANT EL SOKOL, UN MOVIMENT MOLT ANTIC DE LA REPÚBLICA TXECA. SOKOL ÉS UNA PARAULA TXECA QUE VOL DIR ‘FALCÓ’, UN QUE EN AQUELL PAÍS SIMBOLITZA LA LLIBERTAT I EL CORATGE. VALÈNCIA GIMNÀSTIC OCELL 103 FITXA 1 Els falcons BUSCA I ESCRIU. LA FIGURA ES FORMA QUAN SONA LA . UNA DE LES FIGURES MÉS CONEGUDES S’ANOMENA L’ . QUI PARTICIPA EN ELS FALCONS ÉS UN . ELS FALCONS SÓN FORMACIONS ACROBÀTIQUES CONSTRUÏDES PER UNA COLLA DE FALCONERS. FALCONER GRALLA CAMISA BLANCA PANTALONS BLANCS ESCALA 102

Rutines de pensament 9 Rutines de pensament Fitxa 2. Rutina Veig-penso-em pregunto A partir de la imatge de la ciutat amb edificis alts i gratacels, els infants individualment expressaran en veu alta el següent: - El que hi veuen, sense interpretacions. - El que en pensen, les idees que els suggereix el que veuen a la foto. - El que es pregunten a partir de la imatge. Fitxa 9. Rutina Comparo i contrasto Per parelles o petits grups els alumnes compararan el text i la imatge d’un dels cal·ligrames: En què s’assemblen? En què es diferencien? El pas següent és obtenir i anotar una conclusió sobre les semblances i les diferències. Finalment, pot ser adequat fer una posada en comú final on es comparteixin les conclusions de cada parella o grup. Comunicació oral Fitxa 5. Rutina Comparo i contrasto A partir de les dues realitats que es presenten al conte, la vida en un poble i la vida en una ciutat, els nens i les nenes les compararan: En què s’assemblen? En què es diferencien? El pas següent és obtenir i anotar una conclusió personal a partir de les semblances i les diferències observades anteriorment. Finalment, pot ser adequat fer una posada en comú final on es comparteixin les conclusions de cadascú. Comprensió lectora Fitxa 11. Rutina Abans pensava, ara penso Els alumnes han d’escriure una resposta a la pregunta: Demanaries ajuda a algú, encara que pensis que es podria riure de tu? Després posaran en comú les seves respostes i, en acabat, comentaran entre tots si al final canviarien la seva resposta o no, en funció del que han dit els companys. Fitxa 14. Rutina Línia del temps Prèvia una cerca, o elaboració, dels dibuixos o les fotos de les diferents fases de transformació d’un ou a una granota, feu que els alumnes els ordenin en una recta d’acord amb les diferents fases de desenvolupament de l’amfibi. 111

Los cuadernos Claves de Lengua de la serie Entrénate han sido diseñados para practicar las destrezas comunicativas y ayudar a adquirirlas progresivamente. Su contenido ha sido desarrollado sobre la base del currículo de 1.º a 6.º de Primaria, con el objetivo de que, al finalizar la etapa, los niños y niñas hayan alcanzado las competencias específicas del ámbito lingüístico. Cada cuaderno se compone de fichas organizadas en los cinco bloques en los que se organizan los saberes de las áreas lingüísticas: comunicación oral, comprensión lectora, expresión escrita, educación literaria y diversidad lingüística y cultural, lo cual permite el desarrollo competencial del alumnado. Las tareas que se encuentran en cada cuaderno están pensadas para que se puedan trabajar autónomamente. El tiempo estimado para cada una de las fichas puede oscilar entre 15 y 30 minutos. Aunque cada cuaderno está asociado al curso correspondiente, se pueden prescribir de forma individual según las necesidades de cada estudiante. Los cuadernos vienen acompañados por un solucionario independiente que servirá de ayuda a los docentes y tutores para corregir las fichas. Las audiciones del bloque de comunicación oral se pueden descargar desde la web de santillana.cat. 10 Ámbito lingüístico

PRESENTACIÓN ¿Cuáles son las bases metodológicas de la serie Entrénate de Lengua castellana? 1. Aprendizaje competencial Partiendo de situaciones de aprendizaje conectadas con la realidad, se fomentan las habilidades comunicativas a través de actividades de expresión oral, individuales y en equipo, y de la escritura mediante múltiples recursos. Se trabaja con audiciones diversas y fragmentos de textos de muy variada tipología. Las propuestas aproximan al alumnado al mundo de los textos de la literatura y sus protagonistas. 2. Trabajo de las emociones Los niños y niñas descubren la capacidad de la lengua para transmitir emociones, y se convierte en un instrumento para comprenderlas y organizarlas. Estas dinámicas suponen, además, un estímulo para su autoestima y su espíritu crítico. 3. Rutinas y destrezas de pensamiento Distribuidas en las fichas de los distintos bloques, se hallan actividades que facilitan el establecimiento de patrones de pensamiento que ayudan a organizar los conceptos y las ideas, relacionarlas y comprenderlas mejor. 4. Juegos lingüísticos Al final de cada bloque de fichas, se propone una actividad para pensar y aplicar jugando los aprendizajes realizados, y así dar un paso más en su consolidación de una forma amena. Son tareas que promueven también la cooperación con los compañeros y compañeras. Además, ayudan al estudiante a aprender a pensar y a desarrollar el razonamiento lógico. 11 Claves de Lengua

Organizar pensamientos Comunicación oral 12 Sigamos las normas FICHA 2 H|ay |que |dejar las toallas |en . Antes |de meterse |en |el |agua, hay |que . Es |obligatorio usar para |cubrir |el pelo. N|o se permite |dentro |del recinto para |evitar resbalones. ¿T|e |gusta ir |a la piscina? ¿S|abes nadar? Explica |a una |compañera |o un |compañero |qué |es lo |que más te |gusta |de la piscina. COMPLETAMOS... ESCUCHAMOS... 8 HABLAMOS... Piensa sobre qué animal podrías escribir un texto expositivo. Anota las informaciones que quieras incorporar y escríbelas. Léelo en voz alta delante de tus compañeros y compañeras. En pequeños grupos, comentad las oraciones que tenéis a continuación. PRACTICAMOS... Recuerda que el texto que expone información tiene que ser objetivo y sin opiniones; podría formar parte de uno de tus libros del colegio. En estos textos, la información es siempre verdadera y comprobable. Los textos que exponen información no contienen opiniones. Estos textos se suelen encontrar en los libros de texto. 7

Expresión escrita 13 cantidad de comida frecuencia de baño dónde debe dormir cantidad de agua frecuencia de paseo higiene dental cortes de pelo visitas al veterinario REVISAMOS... ESCRIBIMOS... PRACTICAMOS... Rodea a qué se refieren los consejos del veterinario. Observa los consejos del veterinario y explica qué necesita tu perro. Completa con o . Por la calle Ca etas pasaba un pe ito, pasó una ca eta y le a olló el abito. Pobre pe ito, ¡cómo lloraba por su abito! El pe o de oque no tiene abo po que amón amírez se lo ha co tado. Dos veces al día Un cuenco al día Una vez al mes 61 Muestra de los cuadernos de 1º y 3º ¿Desayunamos? FICHA 3 ¿QUÉ HAS DESAYUNADO HOY? ¿CEREALES, LECHE, GALLETAS, FRUTA…? LEE Y RODEA LOS ALIMENTOS QUE SE NOMBRAN. PARA DESAYUNAR HE COMIDO UNA TOSTADA CON QUESO, UN VASO DE LECHE Y UNA MANZANA. PLANIFICAMOS... ESCRIBIMOS... ESCRIBE CÓMO DEBE SER UN DESAYUNO SANO. 56

Actividades motivadoras Comprensión lectora 14 Las letras de las plantas FICHA 3 ¿Crees que la poesía puede tratar cualquier tema? ¿Por qué? Habladlo entre todos y exponed vuestras opiniones. 1. Selecciona el tema del poema. Las vocales. Las plantas. Las letras que tienen los nombres de las plantas. LEEMOS... DESPUÉS DE LEER... Soy la i de importante y me ves entre la hiedra. Estoy en el arco iris y también entre las piedras. Soy la o de muchos árboles: al principio y al final, en el olivo y el olmo; la última en el pino, en el cedro y en el chopo. Soy la u de las ciruelas. Me escribes y no me dices en higuera y en pequeña; pero sí sueno en agüita, en pingüino y en cigüeña. Las letras de las plantas Estamos en todos los sitios y somos muy importantes. Formamos una familia y nos llamamos vocales. Soy la a de amapola y del color amarillo. Estoy en árbol y en alto, pero no estoy en membrillo. La e llega la primera en espinacas y espigas, y en claveles y geranios se sienta entre sus amigas. 22 FICHA 6 ¡A ver si lo aciertas! ¿T|e |gustan los |acertijos? ¿C|onoces |alguno? Proponlo |a un |compañero |o una |compañera. N|o hago ruido |al |caminar –|ando sin piernas–. T|engo |cuernos y no soy toro, yo no me mojo |aunque llueva, nunca salgo |de mi |casa, solo |asomo la |cabeza. Duermo mucho, |como hierba. M|e gusta |el sol. GLORIA FUERTES LEEMOS 29

Educación literaria 15 TALLER DE LITERATURA Haz de poeta. Completa: A dormir ¿Por qué tanto ? ¿Por qué más ? ¡Se mete en los y escuece un montón! ¿ de nuevo? ¿Verdura otra vez? ¡Yo quiero ! ¡Yo quiero puré! Silencio, tesoro. Apaga la luz. Por fin se ha . ¡Qué niña! ¡Qué cruz! MARY SOLARI ¿Ahora a la ? ¿No puedo jugar o mirar la ? ¿Me dejas, mamá? Los poemas son textos en verso que expresan emociones, sentimientos o ideas del autor o la autora. La poesía busca la belleza y su manifestación a través de la escritura. 85 FICHA 1 La poesía EL GUSANO DENTRO DE UNA PERA VIVÍA UN GUSANO. SI TENÍA HAMBRE, LE DABA UN BOCADO. TANTO, TANTO LA MORDISQUEÓ, QUE EL POBRE GUSANO SIN CASA QUEDÓ. LOS GUSANOS SON ANIMALES BLANDOS, SIN PATAS, QUE SE MUEVEN ARRASTRANDO SU CUERPO. HAY GUSANOS QUE VIVEN EN LA TIERRA Y OTROS QUE VIVEN EN EL MAR. ¿DE QUÉ TRATAN LOS DOS TEXTOS? ¿TE PARECE QUE LO HACEN DE LA MISMA FORMA? ¿POR QUÉ? 76 Muestra de los cuadernos de 1º y 3º

Diversidad lingüística y cultural Interpretar y comprender su entorno 16 RELACIONA CADA PLATO CON SU NOMBRE. ¿SABES DE DÓNDE ES TÍPICA LA FABADA? NOMBRA UN PLATO TÍPICO DE TU TIERRA Y DI QUÉ INGREDIENTES LLEVA. PAPAS ARRUGADAS CON MOJO FABADA MERLUZA A LA VASCA 89 FICHA 1 ¡Qué recetas! ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA PLATO DEBAJO DE SU FOTOGRAFÍA. EN CADA SITIO SE PREPARAN COMIDAS QUE SE COCINAN CON LOS PRODUCTOS QUE ABUNDAN EN LA ZONA. – MI PADRE NOS VA A PREPARAR UNA PAELLA COMO SE HACE EN LA ALBUFERA DE VALENCIA. – ¡ME ENCANTA! PERO TIENES QUE PROBAR EL PULPO A LA GALLEGA DE MI MADRE. SE ME HACE LA BOCA AGUA SOLO CON PENSARLO… – PUES YO HE CONVENCIDO A MI ABUELA PARA QUE NOS PREPARE UNAS MIGAS EXTREMEÑAS. ¡OS VAIS A CHUPAR LOS DEDOS! 88

Rutinas de pensamiento 17 Ficha 2. Rutina Antes pensaba, ahora pienso Los alumnos deben pensar una respuesta a las preguntas: ¿Siempre haces caso de las normas? ¿Por qué? ¿En qué casos? Después pondrán en común sus respuestas y luego comentarán entre todos si al final cambiarían su respuesta o no, en función de lo que hayan dicho los compañeros y las compañeras. Comunicación oral Ficha 5. Rutina Color-símbolo-imagen Individualmente, o por parejas, los alumnos seleccionarán las tres ideas que les resulten más importantes o representativas del texto que han leído. A continuación, asociarán la primera idea con un color, la segunda a un símbolo y la tercera a una imagen. Y lo pondrán en común razonadamente. Ficha 5. Rutina Comparo y contrasto Por parejas o grupos pequeños los alumn os compararán la foto de una cocina ordenad a y limpia con la de otra cocina desordena da y sucia (por Internet se pueden obtener muchas). ¿En qué se parecen y se difere ncian? ¿Cuál es más adecuada para trabajar? ¿Po r qué? El paso siguiente es obtener y anotar una conclusión a las preguntas. Finalmente, hac er una puesta en común y compartir las conclusio nes. Rutinas de pensamiento Ficha 3. Rutina Espina causa-efecto Los alumnos dibujarán un diagrama con forma de espina de pesca do para representar en él la relación entre el problema que supondría el caos de una c iudad con coches pero sin normas de circulación. El docente narra el problema: ciu dad caótica donde los coches no pueden circular porque nadie pone orden ni norma s; los alumnos lo anotan en el centro del esquema ( cabeza del pescado ). A continuación, deben identificar los factores o causas que contr ibuyen a generar dicho problema y los anotarán en las espinas. Comprensión lectora Ficha 7. Rutina Círculo de puntos de vista Los alumnos deben leer con atención el cuento y, a continuación, el maestro o la maestra pedirá a un alumno o alumna que cuente lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la cabritilla. Luego, otro alumno se pondrá en el lugar del lobo, y expresará su punto de vista acerca de lo que ocurre. 95

18 Els quaderns Claus matemàtiques de la sèrie Entrena’t han estat dissenyats per practicar les habilitats matemàtiques i ajudar a adquirir-les progressivament. El seu contingut s’ha desenvolupat a partir del currículumde 1r a 6è de Primària, amb l’objectiu que, en finalitzar l’etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències específiques de l’àmbit matemàtic. Treballar les competències dels cinc eixos en què s’organitzen –resolució de problemes, raonament i prova, connexions, comunicació i representació, i destreses socioemocionals– no només afavorirà el progrés acadèmic dels escolars, sinó que impulsarà la seva capacitat i autonomia per fer front a diferents situacions de la vida diària. A més a més, les fitxes del bloc de Taller de programació ajuden a desenvolupar en les nenes i els nens el pensament computacional, per tal que aprenguin a conèixer i analitzar la realitat i es preparin millor per a un maneig de la tecnologia digital que els ajudi a afrontar bé el seu futur. Les tasques que hi ha a cada quadern estan pensades perquè es puguin treballar autònomament. El temps estimat per fer cada fitxa pot oscil·lar entre 15 i 30 minuts. Tot i que cada quadern està associat amb el curs corresponent, es poden prescriure de forma individual segons les necessitats de cada infant. Els quaderns van acompanyats d’un solucionari independent que servirà d’ajuda als docents i als tutors per corregir les fitxes. SÈRIE Àmbit matemàtic

19 PRESENTACIÓ Quines són les bases metodològiques de la sèrie Entrena’t de Matemàtiques? 1. Aprenentatge competencial Cadascuna de les fitxes dels quaderns parteix d’una situació d’aprenentatge connectada amb la realitat que serà el punt de partida per fer les operacions matemàtiques i els raonaments oportuns. Les fitxes estan agrupades segons els eixos del currículum per oferir a l’alumnat la possibilitat de poder treballar totes les competències específiques de l’àmbit matemàtic de Primària. 2. Treball de les emocions Es treballa transversalment l’eix de destreses socioemocionals a tots els quaderns. Les diferents propostes de treball provoquen l’entusiasme i la curiositat dels nens i les nenes, i d’aquesta manera es genera un ambient d’aprenentatge amè, lúdic i positiu. 3. Reforç de les destreses fonamentals bàsiques Per mitjà dels quaderns Entrena’t de matemàtiques enfortim en els infants el desenvolupament de les habilitats i les destreses matemàtiques fonamentals per al seu dia a dia. 4. Gimnàstica matemàtica Amb aquesta nova sèrie de quaderns, els alumnes s’entrenen en operacions matemàtiques bàsiques, especialment algoritmes i càlcul, i en el llenguatge computacional. També posen en pràctica els continguts matemàtics que estan aprenent o que han après i apliquen habilitats de raonament. Claus matemàtiques

Organitzar pensaments Resolució de problemes 20 1. A partir de les dades anteriors, calcula i respon: Quants esportistes participen en l’olimpíada escolar? Solució FITXA 19 L’olimpíada escolar L’organització preveu que, durant les proves, cada esportista consumirà 3 ℓ d’aigua cada dia, aproximadament. Quants litres d’aigua s’haurien de tenir a punt, en total, per als tres dies de competició? Es lliuren a cada participant 2 samarretes esportives. Si cada samarreta val 4 euros, quants diners valdran totes les samarretes de l’esdeveniment? Solució Solució BARRI NORD 76 esportistes BARRI SUD 72 esportistes BARRI EST 63 esportistes BARRI OEST 85 esportistes 40 1. Llegeix bé l’|enunciat |del problema i segueix |els passos per resoldre’l. L|a M|arta té 4 i 3 . Quantes pintures té la M|arta? Busca les |dades |del problema. R|econeix la pregunta. P|ensa |com |es resol. FITXA 12 Per resoldre bé un problema... C|opia -la. 4 + 3 = 7 4 _ 3 = 1 Pinta l'|operació i |completa. S|olució: T|é pinture∫. Pinta les pintures |de la M|arta. 26

Em poso a prova Taller de programació 21 Prova 1 Avui la família Grau va al parc d’atraccions. A l’estació han trobat un amic que va al parc nacional. De quin color és l’autobús que va al parc nacional? De quin color és el que va al parc d’atraccions? L’autobús taronja va al parc nacional. Hi estàs d’acord? Per què? L’autobús amb el número més petit va al parc d’atraccions. Quin número té? La família Grau es vol comprar un cotxe. Aquests són els que més els agraden. Quant val el més barat? I el més car? Quins models valen menys de tretze mil euros? Quins models valen més de dotze mil euros? Dels cotxes més barats es queden el més car. Quin preu té? L’autobús cent vuitanta-set, amb destinació al Parc Nacional, sortirà d’aquí a breus moments. L’autobús dos-cents deu, amb destinació al parc d’atraccions, sortirà d’aquí a quinze minuts. MODEL A PREU: 9.900 € MODEL B PREU: 12.600 € MODEL C PREU: 22.800 € MODEL D PREU: 19.400 € 99 Mostra dels quaderns de 1r i 3r

22 Activitats lúdiques Raonament i prova FITXA 34 Seguim petjades 1. La Bet vol passar pel laberint. Fixa’t en la consigna i ajuda-la a trobar-hi la sortida. NOMÉS DIRÀS QUE HAS TROBAT LA SORTIDA SI PEL CAMÍ NO TROBES CAP PETJADA REPETIDA 57 1. En |el joc |del |dòmino, hi ha 7 fitxes |amb |el nombre 4. Quina |en falta? Dibuixa-la i suma |els punts |de |cada fitxa. 2. C|ontinua la sèrie: FITXA 23 Ens posem a jugar + = + = + = + = + = + = 4 + 3 = 46

Connexions Activitats motivadores Comunicació i representació 23 2, 4, 6, Ara juga-hi amb els companys i companyes i anota la teva puntuació. Quin criteri s’ha seguit a cada sèrie? Quin nombre o figura segueix? Nombre de jugadors: grups petits Regles del joc 1. Un company o una companya escriu, en una targeta, diversos nombres d’una sèrie. A l’altra cara de la targeta escriu el criteri que ha seguit per crear la sèrie. La sèrie també pot ser gràfica; és a dir, formada per figures. 2. Per torns, la resta de jugadors escriu, a les seves targetes, el nombre o la figura que creuen que segueix la sèrie i el criteri que s’ha fet servir. 3. S’exposa el criteri original. Cada jugador mostra el seu nombre i el seu criteri. Si coincideix amb l’original, rep 2 punts i, si no hi coincideix però la resta de jugadors veu que té sentit, rep 1 punt. 4. Guanya la primera persona que arribi als 10 punts. Ludoteca: Sèries Sherlock FITXA 47 78 Mostra dels quaderns de 1r i 3r Posi’m 1 quilo de peres, si us plau. FITXA 7 Anem al mercat 1. Calcula el pes total de la compra i escriu-lo a cada bossa. 1,5 kg de pomes i 3,2 kg de taronges 1,2 kg de formatge, 0,4 kg de fuet i 0,6 kg de pernil 4,8 kg de patates i 0,6 kg de pastanagues 2,9 kg de pit de pollastre, 1,5 kg de let de porc i 2,3 kg de sardines kg kg kg kg Són 1,39 €. 1,39 €/kg 1,65 €/kg 2,45 €/kg 1,98 €/kg 18

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t´acosta els nostres packs de promoció digitalment!

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

El programa de fidelització per a mestres clients de Santillana Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada assignatura. e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra't. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos:

Santillana s’uneix al grup Sanoma Learning JUNTS EN LA NOSTRA PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ Combinem les nostres tecnologies educatives i l’experiència pedagògica per crear els productes i serveis educatius que donaran forma al futur de l’educació. Creant materials que donen suport a la diversitat cultural, d’interessos i de nivells a l’aula per assegurar un aprenentatge inclusiu. Apostant per una educació sostenible: reduint el nostre impacte climàtic i conscienciant sobre la cura de l’entorn mitjançant els nostres materials didàctics.

Posant el focus en el valor de les persones. Promovent el benestar, la igualtat d’oportunitats i la seguretat de la comunitat educativa. Gestionant la informació dels nostres usuaris de manera clara, responsable, transparent i segura.

santillana.cat

Estem a la teva disposició CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (Districte econòmic plaça d’Europa) 08908 Barcelona Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.com ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.com

SÈRIE 1675752 santillana.cat Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100 % reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem:

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=