Cinco en raia

20 En cada unidade, a área de Lingua abre cunha lámina vinculada co centro de interese inicial e coas áreas de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. O traballo comeza cun vídeo que contén unha situación comunicativa que serve de soporte para realizar actividades de comprensión oral. Ademais, a través destas láminas, o alumnado poderá adquirir contidos propios de Galicia relacionados coa paisaxe, coa flora e a fauna, cos espazos protexidos, coas festas e tradicións..., á vez que interioriza termos do vocabulario temático que se propón. LINGUA Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? 14 Visita ás Illas Cíes 1 Observa a escena e explica o que ves coa axuda do vocabulario. 2 Comentade entre todos. Que medio de transporte utilizan as persoas para ir ás Illas Cíes? Que outros medios de transporte coñecedes? Fostes algunha vez en barco, en tren ou en avión? Como foi a viaxe? Que lugares de Galicia dos que visitastes vos gustaron máis? E de fóra de Galicia? 15 4 3 É verdadeiro (V) ou falso (F)? Escribe. O∫ turista∫ visitarán a∫ ©íe∫. O∫ turista∫ poden deixar a∫ súa∫ cousa∫ no barco. O∫ turista∫ volverán á∫ sete a Vigo. Vocabulario corvo mariño gaivota golfiño illa praia áncora 4 Que normas hai que cumprir nas Illas Cíes? Marca. Non acendan lume. Non molesten o∫ animai∫. Non cheguen tarde ao barco. Non tiren lixo ao chan. Volvede escoitar o audio e dicide que norma falta no cartel. 5 Comentade na aula. Por que é importante respectar as normas nas Cíes? En que outros sitios tedes que respectar normas? 16 Conto ´ A casa barco O avó de R¬ufina fíxolle un berce cando naceu. E¬ra carpinteiro, pero sempre quixera ser pirata. Por iso lle contaba mil aventura∫. R¬ufina durmía co abaneo do berce e coa voz do avó. Sƒoñaba e ría. ©ando R¬ufina foi á escola xogaba ao∫ pirata∫. Poñía un pano na cabeza e cantaba canción∫ que lle ensinara o avó. ©ando foi moza quixo ser carpinteira. ©onstruíu un barco coma un berce enorme. Nel ía vivir a∫ historia∫ do avó, historia∫ de aventura∫. Paula ©arballeira 54 Obradoiro da lingua 1 Cantas palabras ten cada oración? Conta e completa. R¬oi vive en R¬ianxo. Ten palabra∫. Bƒreixo le un libro. Ten palabra∫. Iria colle ben o lapi∫. Ten palabra∫. M¬argarida xantou rapante. Ten palabra∫. L¬ía e R¬oi nadan moi ben. Ten palabra∫. O pesqueiro chegou ao porto. Ten palabra∫. 2 Ordena as palabras e escribe a oración. O A¬∫ oración∫ están formada∫ por palabra∫. O peixe nada. O peixe nada. E¬sta oración ten 3 palabra∫. rocha∫ na∫ polbo O foise agochar

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=