Fisika eta Kimika

DBH - BATXILERGOA FISIKA ETAKIMIKA Ezagutu gehiago munduak eraikitzen

Guk nahi dugun oro izan daiteke mundua

ERRONKAZ BETETAKO MUNDU BATEAN BIZI GARELAKO HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak ikaslearen liburuan. • Prestakuntza-ebaluazioa. • Finkatze ǻX\EO • Aberasteko ǻX\EO • Ikaslearen liburuaren pertsonalizazioa gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du, egungo munduan funtsezkoa den jakintza. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala ETVSFIX\EX^IR HE • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko elementu gisa. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikasleen libururako sarbidea Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Proiektuaren ikuskerak eta hura osatzen duten elementuek neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen dituzte, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unesco edo EB, esate baterako. Ebidentzia 1 5 6 7 Teknologia Hezkun ikusp human Hezku inklus guztio 2

Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketa. • Ikasketa benetako testuinguruetan, ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak direnetan. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016) defendatzen dugu hezkuntzak: • Guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntza integrala sustatu behar duela. Proiektua NBEren Agenda 2030ekin, GJHekin eta garapen jasangarriarekin konprometitzen da. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobe baten eraikuntzan. 1 2 3 4 5 Konpromisoa ntzaren pegi nistikoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa untza siboa, ontzat Fake newsen mundu honetan, jakintza transmititzearen, eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzearen garrantzia aldarrikatzen dugu. Gaur egungo mundua ulertzeko egokia den jakintza eguneratuaren alde egiten dugu. 3

Material malguak zure beharrak zure moduan asetzeko Bihurtu zure eskolak ikasketa-esperientzia motibatzailea, benetakoa eta egungoa. LIBURUA MEDIALIBURUA Programatu erraz Zuzendu azkar Ebaluatu modu hezigarrian Indartu zure eskolak eta motibatu ikasleak Integratu metodologia berriak zure ohiko praktikan Hobetu ikasleen etxeko ikasketa Jarri arreta zure ikasleen aniztasunari eta pertsonalizatu zure eskolak 7 4 6 3 5 2 1 • Benetako egoeretako atazak • Erronkak, proiektuak • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Bideoak • Multimedia baliabideak • Jarduera interaktiboak • Trazadun jarduerak • Egin zure bertsioak eta bidali ikasleei. • Lankidetza-atazak • Mikroproiektuak • Saiakuntzak • Ikerketak • Eztabaidak • Zenbait zailtasunmailatako jarduerak. • Hobeto ulertzen laguntzen duten informazioantolatzaileak ƽ 2EXIQEXMOE ǻWMOE eta kimikako aurretiazko edukiak berrikustea 4

EBALUAZIO APPa IPD IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA • Ebaluazio-proba interaktiboak ƽ ,EQMǻOE^MSE ƽ ,EQMǻOE^MSE • Ikasgelan test errazak berehala egiteko online tresna, feedback automatikoarekin • Unitateko ebaluazioprobak (bi maila) • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea • Sortu zure testak, eta bidali. Baliabide didaktikoak: • Problema ebatziak • Matematikarako gaitasuna • Problema gehiago • Erantzunak • Word formatu aldagarrian 5

METODOLOGIA, IKASKETA-EGOERA BAT ZEHAZTEN DUTEN ERRONKETAN OINARRITUA • 9RMXEXI HMHEOXMOS FEOSMX^E TVSMIOXY ^MIRXMǻOS moduan dago planteatuta, eta bertan, erronka bati ekiten zaio, oinarrizko jakintzak eskuratzeko eta beharrezko gaitasunak garatzeko. • Ikasleek oinarrizko jakintzak ikasi behar dituzte, erronka ebazteko eta berariazko gaitasunak eskuratzeko. • Ikasleen sormena eta lankidetza-lana sustatzen ditu, hedatzeko modukoa den azken produktu batekin. • Materiala metodologia tradizionalagoarekin ere erabiltzeko moduan planteatuta dago guztia. ERREALITATEAREKIN LOTUTAKO EDUKIAK • Ikasleek benetakomundua nolakoa den eta planteatzen diren erronkak ulertu behar dituzte. • Lotura handiagoa ikasleen errealitatearekin. Ikasleentzat hurbilekoak diren adibide errealekin. • Unitate bakoitzaren hasieran, beharrezko ezagutzak berrikusten dira ǻWMOEOSEO OMQMOEOSEO QEXIQEXMOEOSEOƾ • Ikasleen ikasketarako oinarrizko jakintzetan jartzen da arreta. • *HYOMEO SRKM ERXSPEXYXE MPYWXVE^MS IWOIQE EVKE^OM MRJSKVEǻE YKEVMVIOMR 2 1 Fisika 6

eta Kimika ZIENTZIA PRAKTIKOA PLANTEAMENDU HONEKIN: • Adibide ebatziak. Ugari unitatean zehar eta berrikusketa-jardueretan. • Ikerketa-jarduerak. Curriculum-edukiak erronkarekin lotzen dituzte. Erronka ebazteko behar diren ezagutzak eskuratzeko planteatuta. • Antolaketa-jarduerak. Unitateko oinarrizko edukiak berrikusten dituzte, zenbait ikasketa-teknika erabiliz. 3 ETAASKOZ GEHIAGO: Genero-berdintasuna Genero-berdintasuna lantzen du, baterako hezkuntzaren oinarrizko printzipioak kontuan hartuta. Zientziaren eremuan emakumeek egindako ekarpenak azaltzen eta baloratzen ditu. Egia ala gezurra Edukietan integratutako atala. Informazio faltsuak, mitoak, hiri-legenak, fake newsakƾ E^XIVX^IR dira bertan. Mundua hobetzea Garapen Jasangarrirako Helburuetako batekin lotutako erronka bat ageri da, unitateko. • Ulermen-jarduerak. Ikasitakoa aplikatzeko balio dute: • Zenbait eduki erlazionatzen dituzte: unitatekoak elkarren artean, beste unitate, beste arlo eta bizitzako beste eremu batzuetakoekin. • Egungo albisteak analizatuz, IXE TVSǻP TVSJIWMSREPEO aurkeztuz. PROIEKTU BERRITZAILEA, MOTIBATZAILEA ETA ETORKIZUNAREKIN KONPROMETITUA. HEZKUNTZA-LEGE BERRIAREKIN LERROKATUTA 7

Gure CLIL proiektua Physics and Chemistry-rako Informazio gehiago, hemen: santillana.es/clil IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK DBHko ikasleentzakomateriala MED I A L I BURUA • Aurkezpenak • Jarduera interaktiboak • GeoGebra animazioak • Saiakuntzen bideoak eta azalpenezkoak • Denboraren lerroak • Argazki-galeriak • Errotulazioa duten irudiak (hotspotak) • Igarkizunak • 3D baliabideak • Ikaslearen liburua 8

MED I A L I BURUA IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA E RANT ZUNAK Word formatuan, e-vocación gunean Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en • Finkatzea eta laguntza • Aberastea eta zabaltzea • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Autoebaluazioa • Ebaluazioen erantzunak BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK • Ikaslearen liburu digitala • Irakaslearen liburutegia • Ebaluazio-proba interaktiboak • Feedback berehalakoa eta automatikoa, erabakiak hartzeko aukera ematen duena • Askotariko probak • ,EQMǻOE^MS HMREQMOEO • Ikasgelan egiteko moduko probak eta etxean egiteko esleigarriak Zure ikasleen maila egiaztatzeko eta ikasgelan dinamika dibertigarriak sortzeko aukera emango dizun app berria. DBHko irakasleentzakomateriala 9

DBHko ibilbide didaktikoa (DBH 3ko eredua) Unitate bakoitzak lan-sekuentzia hau aurkezten die ikasleei: Zabaldu zure ikuspegia, dakizuna gogoratzeko. Ekarri gogora beste ikasturte batzuetan, beste unitate batzuetan edo zure esperientzietan jasotako ezagutzak. Erabili hasierako berrikusketa, berrikusi dakizuna eta erlazionatu jakintza horiek ikasi behar duzunarekin. Erreparatu eta ikasi. Analizatu adibide ebatziak; gero, aplikatu ikasitakoa, eta ebatzi problemak. Ikertu, pentsatu eta erantzun erronka ebazten eta berariazko gaitasunak eskuratzen lagunduko dizuten galderei. Pentsatu eta adierazi izpiritu kritikoz, proposatutako jarduerak abiapuntu hartuta. 1 2 3 Hausnartu eguneroko bizitzako alderdi bati buruz, alderdi horrekin lotutako pertsonaien lekuan jarrita. Onartu ikasketa-egoeran proposatutako erronka. Lagundu erronka eginez, Garapen Jasangarrirako Helbururen (GJH) helburu bat edo batzuk betetzen. Ikasketa-egoera. Erronka GJH bat eta haren helburuak Berariazko gaitasunak 1 0

Liburuak formulazioa dakar eranskin batean, Kimikako nomenklatura ulertzen laguntzeko Ikasi oinarrizko jakintzak, testu argiak eta ikusizko hizkuntzaren ahal guztia abiapuntu ʱųƋƚƋ±× ±ųč±DŽĩĜ±ĩØ ĵ±ųų±DŽĩĜ±ĩØ ĜĹüŅčų±Ā±ĩñ Esperimentatu eta egin praktika errazak. Ebatzi prozedura hauek, ikasitakoa aplikatuz. Pentsatu kritikoki. Eztabaidatu eduki hauen egiazkotasunari buruz. Egia edo gezurra? atalean, egiazko informazioa ekoizten eta fake newsak eta mitoak desmuntatzen ikasteko proposamenak aurkituko dituzu. Ez geratu. Amaitu erronka eta jakinarazi lortu duzuna zure inguruko pertsonei, emaitzak zure ingurune hurbilarekin partekatuz. Hartara, pertsona guztientzat mundu hobea lortzen laguntzen ariko zara. 4 5 6 Egin loturak ĀŸĜĩ± åƋ± ĩĜĵĜĩ±ųåĹ åƋ± jakintzaren beste adar batzuen artean. Bizi zaren munduko aniztasuna ulertzen lagunduko dizu. Antolatu informazioa eta aplikatu oinarrizko jakintzak zenbait testuingurutan eta egoeratan, Ikasitakoa antolatu eta egiaztatuko dut atalean aurkituko dituzun jardueretan. Pentsatu kritikoki. Analizatu albiste bat, eta erantzun hausnarketa sustatuko duten eta zure pentsamendua ikusgai jarriko duten galderei. Oinarrizko jakintzak Amaierako jarduerak Eman erronkaren berri 1 1

L I BURU D I G I TA L A IKASLEARENTZAKO BALIABIDEAK Batxilergoko ikasleentzakomateriala Garapen jasangarrirako helburuekin (GJH) konprometituta 1 2

E RANT ZUNAK Word formatuan, e-vocación gunean I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Irakaslearen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en • Problema ebatziak • Problema gehiago • Unitateko ebaluazioprobak (bi maila) • Ebaluazioen erantzunak • Matematikarako gaitasuna BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK Batxilergoko irakasleentzakomateriala IRAKASLEARENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEAREN LIBURUTEGIA L I BURU D I G I TA L A Ikaslearen liburuaren erantzunak 1 3

Batxilergoko unitatearen eskema Irudi batek eta hasierako testu batek unitatea aurkezten dute. Galderabatzuek edukiak eta jadanik ikasi dena lotzen dituzte. Beste batzuek hausnartzera edo eztabaidatzera gonbidatzen dute, irudiren bat abiapuntu hartuta. Laguntzako material digitalean, edukiak barneratzen laguntzen duten animazioak aurkituko dituzu. Unitate osoan zehar, adibide ebatzi ugari daude, zenbakizkoak edo ez, azaldutako kontzeptuak praktikan jartzen laguntzen dutenak. Jarduerek hurbileko edukiak ulertzen laguntzen dute. Unitate bakoitzeko edukiak landu aurretik, matematika, ĀŸĜĩ± åÚŅ ĩĜĵĜĩ±ĩŅ åÚƚĩĜ±ĩ gogora ekartzen dira hasierako berrikusketan. Edukiak modu bisualean eta eskema eta antolatzaile ugarirekin aurkezten dira. 1 4

Amaierako jarduerei esker, åÚƚĩĜ±ĩ ĀĹĩ±ƋDŽåĹ ÚĜų±Ø åƋ± ezagutzak elkarrekin lotzeko eta analisi sakonagoa egiteko aukera egoten da. Orrialde batzuetan, modu aktiboan ikasteko prozedurakedo saiakuntzak ageri dira. Haietan, egin beharreko lana urratsez urrats erakusten da. Amaierako jardueren ondoren, laburpenbatek ikasi berri dituzten eduki garrantzitsuenak biltzen ditu. Ikasitakoa aplikatzen dut atalean, unitatearekin lotutako eduki praktikoak ageri dira. 5VSǻP TVSJIWMSREPE atalean, unitateko edukiekin lotutako ogibide batzuk aurkezten dira. 1 5

1 6 ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu Zubia-Santillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF-formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen ereduak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu!

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es 1 7

Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu. 1 8

Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. e-vocacion.es Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena: 1 9

2 0

1693230 santillana.es SARMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz