Geografia eta Historia

GEOGRAFIA ETAHISTORIA DBH - BATXILLERGOA Ezagutu gehiago munduak eraikitzen

Guk nahi dugun oro izan daiteke mundua

Informazioa zenbait formatutan transmititzen da: testuak, irudiak, ikus-entzunezko baliabideak… • Zenbait maila eta ikuspegitako jarduerak ikaslearen liburuan. • Prestakuntza-ebaluazioa. • Finkatze ǻX\EO • Aberasteko ǻX\EO • Ikaslearen liburuaren pertsonalizazioa gure Ikasgela Birtualean. Teknologia bi zentzutan erabiltzen dugu: • Proiektuak ikasleen gaitasun digitala garatzen du, egungo munduan funtsezkoa den jakintza. • Proiektuan teknologiak tresna moduan duen ahala ETVSFIX\EX^IR HE • Baliabide digital ugari eta askotarikoak, motibatzeko eta ikasketa hobetzeko elementu gisa. • Trazadun jarduera interaktiboak. • Ikasleen libururako sarbidea Ikasgela Birtualaren bitartez. Ebidentzian oinarritutako proiektua aurkezten dugu. Proiektuaren ikuskerak eta hura osatzen duten elementuek neurohezkuntzaren eta ikasketa-zientzien ekarpen nagusiak biltzen dituzte, nazioarteko erakundeen planteamenduez gain; Unesco edo EB, esate baterako. Ebidentzia 1 5 6 7 Teknologia Hezkun ikusp human Hezku inklus guztio ERRONKAZ BETETAKO MUNDU BATEAN BIZI GARELAKO HAUEK DIRA GURE PRINTZIPIOAK, HELBURUAK ETAMOTIBAZIOAK. HAUEK DIRA GURE IDEIAK: 2

1 2 3 4 5 ntzaren pegi nistikoa untza siboa, ontzat Ongi ulertzea da, hobeto jarduteko. Hori lortzeko mekanismoak hauek dira: • Gaitasunetan oinarritutako ikasketa. • Ikasketa benetako testuinguruetan, ikasleentzat garrantzitsuak eta bizigarriak direnetan. • Zeharkako zubiak eta diziplinartekoak. Unescok dioenarekin bat (2016) defendatzen dugu hezkuntzak: • Guztion onaren eta giza duintasunaren alde egin behar duela. • Hezkuntza integrala sustatu behar duela. Proiektua NBEren Agenda 2030ekin, GJHekin eta garapen jasangarriarekin konprometitzen da. • Herritar globalak heztea da asmoa, beren buruekin, gainerakoekin eta planetarekin konprometituak, arduratsuak eta aktiboak, mundu hobe baten eraikuntzan. Fake newsen mundu honetan, jakintza transmititzearen, eta ezagutza serioa eta zientzian oinarritua sortzearen garrantzia aldarrikatzen dugu. Gaur egungo mundua ulertzeko egokia den jakintza eguneratuaren alde egiten dugu. Konpromisoa Jakintza Ikasketa sakona eta aktiboa 3

Material malguak zure beharrak zure moduan betetzeko Bihurtu zure eskolak ikasketa-esperientzia motibatzailea, benetakoa eta egungoa. LIBURUA MEDIALIBURUA Programatu erraz Zuzendu azkar Ebaluatu modu hezigarrian Indartu zure eskolak eta motibatu ikasleak Integratu metodologia berriak zure ohiko praktikan Hobetu ikasleen etxeko ikasketa Jarri arreta zure ikasleen aniztasunari eta pertsonalizatu zure eskolak 7 4 6 3 5 2 1 • Benetako egoeretako atazak • Erronkak, proiektuak • Bideoak • Irudi-galeriak • Denboraren lerro interaktiboak • Hotspotak (lamina interaktiboak) • Dokumentu deskargagarriak • Jarduera interaktiboak • Bideoak • Irudi-galeriak • Denboraren lerro interaktiboak • Hotspotak (lamina interaktiboak) • Dokumentu deskargagarriak • Jarduera interaktiboak • Trazadun jarduerak • Egin zure bertsioak eta bidali ikasleei. • Ikasketa-egoerak • Erronkak • GJHak • Pentsamendu-errutinak • Zuzena edo okerra • Berrikusteko gakoak • Pentsamendu-errutinak • Zer dakidan ikusiko dut • Baloratu zure ikasketa • Ikasketa-egunkaria • Zenbait zailtasun-mailatako askotariko jarduerak, ikasteko moduetara egokitzeko 4

EBALUAZIO APPa PDA • Ebaluazio-proba interaktiboak ƽ ,EQMǻOE^MSE ƽ ,EQMǻOE^MSE • Ikasgelan test errazak berehala egiteko online tresna, feedback automatikoarekin • Sortu zure testak, eta bidali. • Word formatu aldagarrian IRAKASLEEN LIBURUTEGIA • Unitateko ebaluazio-probak (bi maila) • Finkatzea eta laguntza • Zabaltzea eta aberastea • DBHko baliabideak: • Gizarte-zientziak zineman • Gizarte-zientziak bakerako ƽ ,ISKVEǻE IXE Historiako irakurketak • Batxilergoko baliabideak: • Albistea izan zen • Historia garaikidea zineman • Memoria historikoa • Historia garaikidea literaturan • Erantzunak 5

4 1 • Unitate bakoitzeko hasierako erronkak Garapen Jasangarrirako Helburuekin lotzen ditu, eta Ingurumen-kontzientziako jarduera ugari ditu. • Kasu bat aztertuko dut atalean, benetako egoeren adibideak aurkezten ditu, ezagutzak aplikatzeko. Zure arrasto ekologikoa; Migrazio handiak, gaur egungo fenomenoa?... PENTSATZEN IRAKASTEN DUENA • Pentsamendua ikusgai jartzen duen proposamenak aurkezten dira. Zer dakidan ikasiko dut atalean, ikasleek ideiak antolatzen eta ezagutzak benetako testuinguruetan aplikatzen ikasten dute. • Kritikoki pentsatzen dut atalean, ikasleen analisi-gaitasuna garatzen da, iritzia eman aurretik informazioa kontrastatzen irakatsiz. • Liburuarekin doan Ikasketa-egunkariak ikasten ikasteko tresnak ematen ditu. • Ikasleei QIXSHS ^MIRXMǻOSE aurkezten die, ikerketa errazak proposatuz, Esploratu atalean. 2 MUNDU ERREALAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUA • Egungo arazoak konpontzen laguntzen du: unitateen hasieran, gizarte-erronka baten proposamena ageri da. Modu jasangarrian kudeatzen al ditugu baliabide hidrikoak? ,ISKVEǻE 6

IXE -MWXSVME METODOLOGIA AKTIBOAK • Unitate bakoitzaren amaierako mikroproiektuak hasierako erronka ebazteko soluzioak bilatzera bultzatzen ditu ikasleak. • Gune digitaleko jarduerek teknologia erabiltzen dute, gure erabakiak hobetzeko tresna moduan. • Ikasi behatzen atalak ikusizko mezuak deszifratzen eta horiei zentzua ematen laguntzen du. • Gizarte-kontzientzia eta Ingurumenkontzientzia ataletako jarduerek herritar arduratsu izaten lagunduko dieten balioak garatzen laguntzen die ikasleei. IKASLEEN INTERESETATIK HURBIL • ,ISKVEǻE IXE LMWXSVME RMVI FM^MX^ER atalean, gai horiek ikasleen eguneroko bizitzan duten garrantzia azpimarratzen da. • Gaurkotasuneko gaiei buruzko eztabaidajarduerak proposatzen ditu, kontzientzia indibiduala eta soziala sortzeko. 3 Ikastekomodu berriak aplikatzen ditu (lankidetza-lana, pentsamendu-errutinak eta -trebetasunak, ABP). ,ISKVEǻEOS IXE historiako funtsezko teknikak erakusten ditu, Erreminta-kutxa atalean. Gaitasun espaziala garatzen du, mapen analisiaren eta interpretazioaren bidez. Teknologia ezagutzatresna gisa erabiltzen du (ikasketa errazten duten 3D objektuak, IXE OEVXSKVEǻE HMKMXEPE lurraldearen analisirako). Gizateriaren historian emakumeek izan duten papera nabarmentzen du. ETAASKOZ GEHIAGO: PROIEKTU BERRITZAILEA, MOTIBATZAILEA ETA ETORKIZUNAREKIN KONPROMETITUA. HEZKUNTZA-LEGE BERRIAREKIN LERROKATUTA 7

Gure CLIL proiektua Geography and History-rako Informazio gehiago, hemen: santillana.es/clil IKASLEENTZAKO BALIABIDEAK • Ikaslearen liburua • Atlasa • Antzinako mapak • ,ISKVEǻEOS QETEO • Bideoak • Irudi-galeriak • Denboraren lerro interaktiboak • Hotspotak (lamina interaktiboak) • Dokumentu deskargagarriak • Jarduera interaktiboak MED I A L I BURUA DBHko ikasleentzakomateriala 8

• Ikasleen liburu digitala • Irakasleen liburutegia MED I A L I BURUA • Ebaluazio-proba interaktibo errazak • Hasierako eta amaierako ebaluazioa, unitateko • Feedback berehalakoa eta automatikoa, erabakiak hartzeko aukera ematen duena • ,EQMǻOE^MS HMREQMOEO • Ikasgelan egiteko moduko probak eta etxean egiteko esleigarriak • Irakasleak bere galdera sortak sortu ditzake. IRAKASLEENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEEN LIBURUTEGIA Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. Zure ikasleen maila egiaztatzeko eta ikasgelan dinamika dibertigarriak sortzeko aukera emango dizun app berria. Irakasleen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en DBHko irakasleentzakomateriala • Finkatzea eta laguntza • Aberastea eta zabaltzea • Ebaluazio-probak unitateko (bi maila) • Autoebaluazioa • Ebaluazioen erantzunak BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK Word formatuan, e-vocación gunean. LOMLOEra egokitua I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA E RANT ZUNAK Ikaslearen liburuaren erantzunak 9

IKASLEENTZAKO BALIABIDEAK • Ikaslearen liburua Batxilergoko ikasleentzakomateriala Garapen jasangarrirako helburuekin (GJH) konprometituta 1 0

• Praktikak • Finkatzea eta laguntza • Aberastea eta zabaltzea • Ebaluazio-probak unitateko (bi maila) • Autoebaluazioa BA L I AB I DE D I DAK T I KOAK IRAKASLEENTZAKO MULTIMEDIA BALIABIDEAK IRAKASLEEN LIBURUTEGIA Word formatuan, e-vocación gunean. LOMLOEra egokitua I KASGE L ARAKO P ROGRAMAZ I O D I DAK T I KOA Irakasleen baliabideak, eskuragarri e-vocación-en. Batxilergoko irakasleentzakomateriala L I BURU D I G I TA L A • Ikaslearen liburuaren erreprodukzioa E RANT ZUNAK Ikaslearen liburuaren erantzunak 1 1

Hausnartu Garapen Jasangarrirako Helburuekin lotutako eguneroko bizitzako alderdi bati buruz. Konprometitu GJHekin eta lagundu garapen jasangarriari. Onartu ikasketa-egoeran proposatutako erronka. Ikasi testu argietatik eta ikusizko hizkuntzaren ahaletik abiatuta: marrazkiak, mapak, denboraren lerroak... Unitate bakoitzak lan-sekuentzia hau aurkezten die ikasleei: Antolatu informazioa eta aplikatu oinarrizko jakintzak zenbait testuinguru eta egoeratara, Zer dakidan ikusiko dut atalean aurkituko dituzun jardueretan. Entrenatu zure burua: landu hausnarketa bultzatuko duten Pentsamendu-errutinak. Ebaluatu zure burua: jabetu ikasi duzunaz eta zure ezagutzak nola eraiki dituzun. 1 2 3 Abiapuntua: ikasketa-egoera Eraiki zure ezagutza: oinarrizko jakintzak Finkatu ikasitakoa: probatu zeure burua DBHko ibilbide didaktikoa (DBH 1eko eredua) Erabili gakoak berrikusteko, eta ziurtatu jakintzak ulertu dituzula. Pentsatu, ezarri loturak eta adierazi izpiritu kritikoz. Egin lan espezialista baten moduan. Horretarako, Erreminta-kutxa bat duzu, eta arloko funtsezko prozedurak aurkituko dituzu bertan. Esploratu kasuak, pertsonaiak eta munduaren ezagutza handitzeko beste alderdi interesgarri batzuk. 1 2

Egin loturak zure bizitzarekin, zure interesekin. Aurkitu ikasitakoaren eta zure munduaren arteko lotura ,ISKVEǻE IHS Historia nire bizitzan atalean. Pentsatu kritikoki. Informazioa arduraz erabiltzen dut atalean, egiazko informazioa ekoizten eta fake newsak eta mitoak desmuntatzen ikasteko proposamenak aurkituko dituzu. Aztertu eta kontrastatu zenbait ikuspegi eta errealitate, bizi zaren munduko aniztasuna ulertzen laguntzeko, Aintzat hartu ikuspuntu guztiak atalean. 4 5 Ez geratu. Ekin diezaiogun!, egin aurre proposatutako erronkari eta lagundu mundu jasangarriagoak, zuzenagoak eta bidezkoagoak lortzen. Unitate didaktiko bat kontsultatu dezakezu EduPack-en. Praktikatu zure trebetasunak: berariazko gaitasunak Eman erronkaren berri 1 3

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es ZUBIA-SANTILLANAREN PACK BIRTUALA Gainera, EduPack-i esker, honako hauek egin ahal izango dituzu: - Formulario baten bidez, harreman zuzena izango duzu ZubiaSantillanaren salmenta-ordezkariarekin, gure materialei buruzko edozein kontsulta egin ahal izateko. - Katalogoa PDF-formatuan kontsultatu ahal izango duzu. - Materialak WhatsApp, e-posta eta Twitter bidez partekatu ahal izango dituzu. Eskuratu zeuk nahi duzun packa, eta deskargatu ikaslearen eta irakaslearen materialen eta eduki digitalen ereduak. Oso erraza da! Ezagutu Zubia-Santillanak datorren ikasturterako duen eskaintza pedagogikoa, hezkuntza-mailaren, ikasmailaren eta arloaren arabera egokitua. EduPack-i esker, gure sustapen-packak modu digitalean jasoko dituzu! 1 4

Santillanaren bezero diren irakasleak fidelizatzeko programa. Gune esklusibo honetan, ikasgai guztietako materialak, baliabideak eta esperientzia didaktikoak izango dituzu eskura. Ikasgelako eguneroko jardunerako behar den guztia eskuratu nahi baduzu, jarraitu urrats hauei eta eman izena: 1. Sartu e-vocacion.es webgunean, eta klikatu Eman izena atalean. 2. Idatzi zure datu pertsonalak. 3. Idatzi zure irakasle-datuak. 4. Jarraitu argibideei, izen-ematea bukatu arte. 5. Eta amaitzeko, berretsi zure helbide elektronikoa, jasoko duzun e-mailaren bidez. e-vocacion.es Jada e-vocación erabiltzen baduzu... Eguneratu zure irakasle-datuak Neure gunea atalean, ikasturtea hasi baino lehen beharrezko guztia eskuratzeko. Santillanakoa bazara, erabili e-vocación e-vocación gunean, eskolak emateko behar den guztia daukazu. 1 5

1 6

1693215 santillana.es SARMENTA ARLOA Bizkaia Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 22 ikasleakprofes@santillana.es Gipuzkoa Elorrondo, 3, behea 20180 Oiartzun Tel.: 943 26 11 84 ikasleakprofes@santillana.es Nafarroa Urzainki, 21, behea 31014 Iruñea Tel.: 948 13 23 11 profesnavarra@santillana.es ARGITALPEN ARLOA Legizamon poligonoa Gipuzkoa kalea, 31, 1, ezk. 48450 Etxebarri Tel.: 94 426 90 72 zubia@santillana.es Santillanak mundu jasangarriagoa eraikitzen lagundu nahi du. Horrexegatik darabiltzagu: Baso jasangarrietako papera Ingurumenaren eta energiaren kudeaketa egokia ziurtatzen duten lantegiak Plastiko % 100ean birziklagarria Hemen gaituzue

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTcz