Background Image
Previous Page  12 / 98 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 98 Next Page
Page Background

11

Voramar/Santillana. Història d’un segell

editorial valencià

Edicions Voramar/Santillana és la història d’una vocació per col·labo-

rar i aportar recursos educatius a professors, alumnes i institucions

de la Comunitat Valenciana, per fer possible una educació millor i

més completa. Crear un segell editorial de llibres educatius sempre

és una aventura plena de passió i d’intencions universals, perquè

amb l’edició d’aquests llibres i la resta de materials didàctics s’inicia

una estreta relació amb milers de professors i d’alumnes en un ter-

reny tan decisiu com l’aprenentatge i la formació; relació en què per

damunt de tot, a causa de la seua transcendència personal i social,

hem intentat sempre que predominara el rigor intel·lectual dels tex-

tos, l’autoexigència ètica i l’excel·lència didàctica. A ningú no se li

escapa que un segell editorial de llibres de text i recursos pedagògics,

com tantes altres coses de la vida, és una realitat dinàmica que lliga

passat i present. Hui ens felicitem perquè el nostre projecte ha sigut

capaç de recórrer vint-i-cinc anys al servei de la comunitat educativa

valenciana. Tot un èxit, no hi ha cap mena de dubte, sobretot en un

món on predominen la immediatesa i el curt termini.

En Voramar, durant aquests vint-i-cinc anys hem editat centenars

de títols amb la satisfacció de saber que han sigut elegits per milers

de professors i professores com a prolongació i suport del seu de-

licat treball, i que han contribuït a la formació i l’aprenentatge d’un

significatiu percentatge dels xiquets i xiquetes de la nostra Comu-

nitat. Amb els nostres llibres i materials educatius hem participat en

l’evolució de l’educació valenciana amb propostes d’aprenentatge